ความต้องการของระบบสำหรับ Office ใหม่

ก่อนที่คุณจะติดตั้งผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2013 เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณตรงตามความต้องการของระบบขั้นต่ำหรือสูงกว่าความต้องการของระบบสำหรับผลิตภัณฑ์หรือไม่

แผนการสมัครใช้งาน Office 365

แผนการสมัครใช้งาน Office 365 มีไว้สำหรับการใช้งานบนพีซีหลายๆ เครื่องและรวมถึงบริการ Cloud ด้วย

สำหรับการใช้งานที่บ้าน

{ "pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1|.showHideAll1"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper3|.accordionBtn3|.accordionContent3|.showIcon3|.hideIcon3|.showHideAll3"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper4|.accordionBtn4|.accordionContent4|.showIcon4|.hideIcon4|.showHideAll4"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper5|.accordionBtn5|.accordionContent5|.showIcon5|.hideIcon5|.showHideAll5"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper6|.accordionBtn6|.accordionContent6|.showIcon6|.hideIcon6|.showHideAll6"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper7|.accordionBtn7|.accordionContent7|.showIcon7|.hideIcon7|.showHideAll7"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper8|.accordionBtn8|.accordionContent8|.showIcon8|.hideIcon8|.showHideAll8"}]}
 แสดงซ่อน
Office 365 Home
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
พีซี: ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
Mac: ตัวประมวลผลของ Intel
หน่วยความจำ
พีซี: RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต)
Mac: RAM 1 กิกะไบต์
ฮาร์ดดิสก์
พีซี: เนื้อที่ดิสก์ว่าง 3.0 กิกะไบต์
Mac: รูปแบบฮาร์ดดิสก์ HFS+ ขนาด 2.5 กิกะไบต์
จอแสดงผล
พีซี: ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
Mac: ความละเอียดของหน้าจอ 1280 x 800
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
พีซี: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
Mac: Mac OS X 10.6 หรือใหม่กว่า
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Office 2013 และ Office 365 (รวมถึงความต้องการของเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานแอปสำหรับ Office และการเล่นวิดีโอ Word)
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนั้นใช้งานได้โดยคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลพื้นฐานหรือที่เข้าถึงได้อื่นๆ ฟีเจอร์แบบสัมผัสแบบใหม่นั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Window 8
บัญชี Microsoft
บางฟีเจอร์จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Skype
ฟังก์ชันการใช้งานของผลิตภัณฑ์และกราฟิกอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบของคุณ บางฟีเจอร์อาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมหรือฮาร์ดแวร์ขั้นสูง หรือต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
 แสดงซ่อน
Office 365 Personal
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
พีซี: ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
Mac: ตัวประมวลผลของ Intel
หน่วยความจำ
พีซี: RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต)
Mac: RAM 1 กิกะไบต์
ฮาร์ดดิสก์
พีซี: เนื้อที่ดิสก์ว่าง 3.0 กิกะไบต์
Mac: รูปแบบฮาร์ดดิสก์ HFS+ ขนาด 2.5 กิกะไบต์
จอแสดงผล
พีซี: ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
Mac: ความละเอียดของหน้าจอ 1280 x 800
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
พีซี: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
Mac: Mac OS X 10.6 หรือใหม่กว่า
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Office 2013 และ Office 365 (รวมถึงความต้องการของเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานแอปสำหรับ Office และการเล่นวิดีโอ Word)
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนั้นใช้งานได้โดยคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลพื้นฐานหรือที่เข้าถึงได้อื่นๆ ฟีเจอร์แบบสัมผัสแบบใหม่นั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Window 8
บัญชี Microsoft
บางฟีเจอร์จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Skype
ฟังก์ชันการใช้งานของผลิตภัณฑ์และกราฟิกอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบของคุณ บางฟีเจอร์อาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมหรือฮาร์ดแวร์ขั้นสูง หรือต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
แสดงซ่อน
Office 365 University
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
พีซี: ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
Mac: ตัวประมวลผลของ Intel
หน่วยความจำ
พีซี: RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต)
Mac: RAM 1 กิกะไบต์
ฮาร์ดดิสก์
พีซี: เนื้อที่ดิสก์ว่าง 3.0 กิกะไบต์
Mac: รูปแบบฮาร์ดดิสก์ HFS+ ขนาด 2.5 กิกะไบต์
จอแสดงผล
พีซี: ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
Mac: ความละเอียดของหน้าจอ 1280 x 800
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
พีซี: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
Mac: Mac OS X 10.6 หรือใหม่กว่า
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Office 2013 และ Office 365 (รวมถึงความต้องการของเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานแอปสำหรับ Office และการเล่นวิดีโอ Word)
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนั้นใช้งานได้โดยคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลพื้นฐานหรือที่เข้าถึงได้อื่นๆ ฟีเจอร์แบบสัมผัสแบบใหม่นั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Window 8
บัญชี Microsoft
บางฟีเจอร์จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Skype
ฟังก์ชันการใช้งานของผลิตภัณฑ์และกราฟิกอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบของคุณ บางฟีเจอร์อาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมหรือฮาร์ดแวร์ขั้นสูง หรือต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

สำหรับ Office 365 สำหรับธุรกิจ สำหรับการศึกษา และสำหรับหน่วยงานรัฐ

ความต้องการของระบบสำหรับแผน Office 365 ทั้งหมดสำหรับธุรกิจ สำหรับการศึกษา และสำหรับหน่วยงานรัฐมีแสดงรายการไว้ ที่นี่.

ชุดโปรแกรม Office 2013

ชุดโปรแกรม Office 2013 สำหรับที่อยู่อาศัยมีไว้สำหรับใช้กับพีซีเครื่องเดียวและไม่รวมบริการ Cloud ส่วน Office 2013 สำหรับธุรกิจนั้นสามารถซื้อไปใช้สำหรับผู้ใช้หลายรายได้ผ่านทาง Microsoft Volume Licensing

สำหรับการใช้งานที่บ้าน

แสดงซ่อน
Office Home & Student 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ดิสก์ว่าง 3.0 กิกะไบต์
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Office 2013 และ Office 365 (รวมถึงความต้องการของเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานแอปสำหรับ Office และการเล่นวิดีโอ Word)
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนั้นใช้งานได้โดยคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลพื้นฐานหรือที่เข้าถึงได้อื่นๆ ฟีเจอร์แบบสัมผัสแบบใหม่นั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Window 8
บัญชี Microsoft
ฟังก์ชันการใช้งานออนไลน์บางอย่างจำเป็นต้องใช้บัญชี Microsoft
บางฟีเจอร์จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Skype
ฟังก์ชันการใช้งานของผลิตภัณฑ์และกราฟิกอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบของคุณ บางฟีเจอร์อาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมหรือฮาร์ดแวร์ขั้นสูง หรือต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
แสดงซ่อน
Office Home & Business 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต) แนะนำสำหรับฟีเจอร์ด้านกราฟิก, Outlook Instant Search และฟังก์ชันการใช้งานขั้นสูงบางอย่าง
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ดิสก์ว่าง 3.0 กิกะไบต์
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Office 2013 และ Office 365 (รวมถึงความต้องการของเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานแอปสำหรับ Office และการเล่นวิดีโอ Word)
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนั้นใช้งานได้โดยคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลพื้นฐานหรือที่เข้าถึงได้อื่นๆ ฟีเจอร์แบบสัมผัสแบบใหม่นั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Window 8
ฟังก์ชันการใช้งานขั้นสูงบางอย่างจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อไปยัง Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft SharePoint Server 2010 และ/หรือ Microsoft SharePoint Foundation 2010
ฟีเจอร์บางอย่างต้องการ Windows Search 4.0
ฟังก์ชันการใช้งานการรู้จำเสียงจำเป็นต้องมีไมโครโฟนที่ติดกับชุดหูฟังและอุปกรณ์เสียงออก
โทรสารอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งานบน Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic หรือ Windows Vista Home Premium
ฟีเจอร์การจัดการสิทธิ์ในข้อมูลจำเป็นต้องมีการเข้าถึง Windows 2003 Server ที่มี SP1 หรือใหม่กว่าซึ่งใช้งานบริการจัดการสิทธิ์ของ Windows
บัญชี Microsoft
ฟังก์ชันการใช้งานออนไลน์บางอย่างจำเป็นต้องใช้บัญชี Microsoft
บางฟีเจอร์จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Skype
ฟังก์ชันการใช้งานของผลิตภัณฑ์และกราฟิกอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบของคุณ บางฟีเจอร์อาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมหรือฮาร์ดแวร์ขั้นสูง หรือต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

สำหรับธุรกิจ

แสดงซ่อน
Office Standard 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ดิสก์ว่าง 3.0 กิกะไบต์
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Office 2013 และ Office 365 (รวมถึงความต้องการของเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานแอปสำหรับ Office และการเล่นวิดีโอ Word)
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนั้นใช้งานได้โดยคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลพื้นฐานหรือที่เข้าถึงได้อื่นๆ ฟีเจอร์แบบสัมผัสแบบใหม่นั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Window 8
ฟังก์ชันการใช้งานของผลิตภัณฑ์และกราฟิกอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบของคุณ บางฟีเจอร์อาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมหรือฮาร์ดแวร์ขั้นสูง หรือต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
แสดงซ่อน
Office Professional 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ดิสก์ว่าง 3.0 กิกะไบต์
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Office 2013 และ Office 365 (รวมถึงความต้องการของเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานแอปสำหรับ Office และการเล่นวิดีโอ Word)
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนั้นใช้งานได้โดยคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลพื้นฐานหรือที่เข้าถึงได้อื่นๆ ฟีเจอร์แบบสัมผัสแบบใหม่นั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Window 8
ฟังก์ชันการใช้งานขั้นสูงบางอย่างจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อไปยัง Microsoft Exchange Server 2007 หรือใหม่กว่า Microsoft SharePoint Server 2007 หรือใหม่กว่า และ/หรือ Windows Server 2003 ที่มี SP1 หรือใหม่กว่าซึ่งใช้งานบริการจัดการสิทธิ์ของ Windows
ฟีเจอร์บางอย่างจำเป็นต้องมี Exchange 15 หรือ Lync 15 หรือ Skype for Business
ฟีเจอร์การใช้หมึกบางอย่างจำเป็นต้องมี Windows 7 หรือ Windows 8
ฟังก์ชันการใช้งานการรู้จำเสียงจำเป็นต้องมีไมโครโฟนที่ติดกับชุดหูฟังและอุปกรณ์เสียงออก
ฟีเจอร์การจัดการสิทธิ์ในข้อมูลจำเป็นต้องมีการเข้าถึง Windows 2003 Server ที่มี SP1 หรือใหม่กว่าซึ่งใช้งานบริการจัดการสิทธิ์ของ Windows
ปฏิทินแบบไดนามิกจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์
บัญชี Microsoft
ฟังก์ชันการใช้งานออนไลน์บางอย่างจำเป็นต้องใช้บัญชี Microsoft
บางฟีเจอร์จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Skype
ฟังก์ชันการใช้งานของผลิตภัณฑ์และกราฟิกอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบของคุณ บางฟีเจอร์อาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมหรือฮาร์ดแวร์ขั้นสูง หรือต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
แสดงซ่อน
Office Professional Plus 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ดิสก์ว่าง 3.0 กิกะไบต์
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Office 2013 และ Office 365 (รวมถึงความต้องการของเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานแอปสำหรับ Office และการเล่นวิดีโอ Word)
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนั้นใช้งานได้โดยคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลพื้นฐานหรือที่เข้าถึงได้อื่นๆ ฟีเจอร์แบบสัมผัสแบบใหม่นั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Window 8
ฟังก์ชันการใช้งานของผลิตภัณฑ์และกราฟิกอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบของคุณ บางฟีเจอร์อาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมหรือฮาร์ดแวร์ขั้นสูง หรือต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

ผลิตภัณฑ์ Office Server

แอปพลิเคชัน Office แบบสแตนด์อโลน

แสดงซ่อน
Word 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ดิสก์ว่าง 3.0 กิกะไบต์
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Office 2013 และ Office 365 (รวมถึงความต้องการของเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานแอปสำหรับ Office และการเล่นวิดีโอ Word)
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนั้นใช้งานได้โดยคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลพื้นฐานหรือที่เข้าถึงได้อื่นๆ ฟีเจอร์แบบสัมผัสแบบใหม่นั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Window 8
การเขียนร่วมจำเป็นต้องมี SharePoint Foundation 2013 และบัญชี Microsoft สำหรับ OneDrive อาจต้องใช้หน่วยความจำมากกว่าที่แสดงไว้ตรงนี้
แสดงซ่อน
PowerPoint 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ดิสก์ว่าง 3.0 กิกะไบต์
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนั้นใช้งานได้โดยคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลพื้นฐานหรือที่เข้าถึงได้อื่นๆ ฟีเจอร์แบบสัมผัสแบบใหม่นั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Window 8
แสดงซ่อน
Excel 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ดิสก์ว่าง 3.0 กิกะไบต์
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ Excel 2013 จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนั้นใช้งานได้โดยคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลพื้นฐานหรือที่เข้าถึงได้อื่นๆ ฟีเจอร์แบบสัมผัสแบบใหม่นั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Window 8
ฟังก์ชันการใช้งานการค้นหาทันทีจำเป็นต้องมี Windows Search 4.0
เมื่อต้องการใช้ PowerPivot คุณต้องมี .NET 3.5 หรือ .NET 4.0 และ RAM อย่างน้อย 2 กิกะไบต์
เมื่อต้องการใช้ Excel 2013 ร่วมกับ Add-in Power View คุณต้องมี Silverlight 5.0 ติดตั้งอยู่และต้องมี RAM อย่างน้อย 2 กิกะไบต์
แสดงซ่อน
OneNote 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ดิสก์ว่าง 3.0 กิกะไบต์
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ OneNote 2013 จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนั้นใช้งานได้โดยคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลพื้นฐานหรือที่เข้าถึงได้อื่นๆ ฟีเจอร์แบบสัมผัสแบบใหม่นั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Window 8
ฟังก์ชันการใช้งานการค้นหาทันทีจำเป็นต้องมี Windows Search 4.0
แสดงซ่อน
Outlook 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ดิสก์ว่าง 3.0 กิกะไบต์
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ Outlook 2013 จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนั้นใช้งานได้โดยคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลพื้นฐานหรือที่เข้าถึงได้อื่นๆ ฟีเจอร์แบบสัมผัสแบบใหม่นั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Window 8
ฟังก์ชันการใช้งานการค้นหาทันทีจำเป็นต้องมี Windows Search 4.0
สำหรับการรวมเข้ากับ Exchange: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อ Outlook 2013 เข้ากับเวอร์ชัน Exchange ที่สนับสนุน: Exchange 2007, Exchange 2010 หรือ Exchange Server 2013 ทั้งนี้ Outlook 2013 ไม่สนับสนุน Exchange 2003

สำหรับการรวมเข้ากับ Microsoft Exchange Server 2013 และ Lync Server 2013 (ตัวเลือก):

 • บางฟีเจอร์จำเป็นต้องมี Exchange Server 2013 และ Lync Server 2013
 • สำหรับรายการฟีเจอร์ใหม่บางอย่างของ Outlook 2013 ที่ใช้งานร่วมกับ Microsoft Exchange Server 2013 ได้ ให้ดูที่ มีอะไรใหม่ใน Outlook 2013.

สำหรับการรวมเข้ากับ Microsoft Lync (ทางเลือก): Skype for Business 2015, Lync 2013, Lync 2010 และ Office Communicator 2007 R2 สนับสนุน Outlook 2013 แต่ Office Communicator 2005 และ Office Communicator 2007 ไม่สนับสนุน
ฟีเจอร์การใช้หมึกบางอย่างจำเป็นต้องมี Windows 7 หรือ Windows 8
ฟังก์ชันการใช้งานการรู้จำเสียงจำเป็นต้องมีไมโครโฟนที่ติดกับชุดหูฟังและอุปกรณ์เสียงออก
ฟีเจอร์การจัดการสิทธิ์ในข้อมูลจำเป็นต้องมีการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows 2003 Server ที่มี SP1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012 และบริการจัดการสิทธิ์ของ Windows
ปฏิทินแบบไดนามิกจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์
ฟังก์ชันการใช้งานขั้นสูงบางอย่างจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อไปยัง Exchange Server 2010 หรือ Exchange Server 2007, SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010, หรือ Windows Server 2003 ที่มี SP1 ซึ่งใช้งาน Windows SharePoint Services
บัญชี Microsoft
ฟีเจอร์บางอย่างจำเป็นต้องมีบัญชี Microsoft
แสดงซ่อน
Publisher 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ดิสก์ว่าง 3.0 กิกะไบต์
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนั้นใช้งานได้โดยคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลพื้นฐานหรือที่เข้าถึงได้อื่นๆ ฟีเจอร์แบบสัมผัสแบบใหม่นั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Window 8
แสดงซ่อน
Access 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ดิสก์ว่าง 3.0 กิกะไบต์
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ Access 2013 จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนั้นใช้งานได้โดยคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลพื้นฐานหรือที่เข้าถึงได้อื่นๆ ฟีเจอร์แบบสัมผัสแบบใหม่นั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Window 8
ฟังก์ชันการใช้งานการค้นหาทันทีจำเป็นต้องมี Windows Search 4.0
แสดงซ่อน
InfoPath 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ดิสก์ว่าง 3.0 กิกะไบต์
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ InfoPath 2013 จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนั้นใช้งานได้โดยคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลพื้นฐานหรือที่เข้าถึงได้อื่นๆ ฟีเจอร์แบบสัมผัสแบบใหม่นั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Window 8
ฟังก์ชันการใช้งานการค้นหาทันทีจำเป็นต้องมี Windows Search 4.0
สถานการณ์สำหรับความสามารถในการโปรแกรมจำเป็นต้องใช้ .NET 4.0
แสดงซ่อน
Lync 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
Intel Pentium 4, AMD Athlon 64 หรือเทียบเท่า
หน่วยความจำ
RAM 2 กิกะไบต์
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ดิสก์ว่าง 3.0 กิกะไบต์
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
ฮาร์ดแวร์กราฟิก
 • สนับสนุนสำหรับ Application Programming Interface (API) สำหรับ Microsoft DirectX 9
 • หน่วยความจำกราฟิกขั้นต่ำ 128 เมกะไบต์ (MB)
 • โปรแกรมควบคุม Windows Display Driver Model
 • รูปแบบที่มีความสามารถ 32 บิตต่อพิกเซล
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7 หรือ Windows 8
ข้อมูลและเสียง
ตัวประมวลผลขั้นต่ำ 1.6 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) หรือเร็วกว่า เราขอแนะนำตัวประมวลผล 2.0 กิกะเฮิรตซ์ (32 บิตหรือ 64 บิต)
วิดีโอ
 • สำหรับ VGA: ตัวประมวลผล Dual core 1.9 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) หรือเร็วกว่า
 • สำหรับความละเอียดสูง: ตัวประมวลผล Qual core 2.0 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) หรือเร็วกว่า
แหล่งวิดีโอ
กล้องวิดีโอ USB 2.0 หรืออุปกรณ์ Polycom CX5000 HD (Microsoft RoundTable)
การประชุม
 • อุปกรณ์การประชุม Polycom CX5000 HD (Microsoft RoundTable)
 • ตัวประมวลผลขั้นต่ำ 2.0 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) หรือเร็วกว่า
ระบบโทรศัพท์
 • ไมโครโฟนและลำโพง ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เทียบเท่า
 • โทรศัพท์:
  • โทรศัพท์มือถือที่มีโลโก้ “เหมาะสำหรับ Microsoft Lync” (ดูรายชื่อได้ที่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับ Microsoft Lync )
  • โทรศัพท์มือถือที่ใช้ Microsoft Lync 2010 Phone Edition
  • โทรศัพท์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด ADA ซึ่งรับรองโดย W15 (หรือเทียบเท่า)
แสดงซ่อน
Visio 2013 (Standard, Professional, Premium)
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ดิสก์ว่าง 3.0 กิกะไบต์
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนั้นใช้งานได้โดยคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลพื้นฐานหรือที่เข้าถึงได้อื่นๆ ฟีเจอร์แบบสัมผัสแบบใหม่นั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Window 8
แสดงซ่อน
Project 2013 (Standard, Professional)
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
ตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 หรือ x64 บิต ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) หรือเร็วกว่าที่มีชุดคำสั่ง SSE2
ระบบปฏิบัติการ
Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
หน่วยความจำ
RAM 1 กิกะไบต์ (32 บิต); RAM 2 กิกะไบต์ (64 บิต)
เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ว่าง 3.0 กิกะไบต์
จอแสดงผล
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10 และความละเอียด 1024 x 576
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
มัลติทัช
อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานระบบสัมผัสได้จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันมัลติทัชแบบใดแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์และฟังก์ชันทั้งหมดจะใช้งานได้เสมอด้วยการใช้คีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลมาตรฐานอื่นหรือที่เข้าถึงได้ โปรดทราบว่าฟีเจอร์ระบบสัมผัสแบบใหม่จะถูกปรับให้เหมาะสำหรับการใช้งานกับ Windows 8
ความต้องการของระบบเพิ่มเติม

ฟังก์ชันบางอย่างอาจแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของระบบ ฟีเจอร์บางอย่างอาจจำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมหรือใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูง หรือต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์


หมายเหตุ: ความต้องการของระบบจะมีการปัดเศษเนื้อที่เพื่อสำรองไว้เกือบ 0.5 กิกะไบต์ ตัวอย่างเช่น หากเราประเมินเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการสำหรับแอปปพลิเคชันอยู่ที่ 1.99 กิกะไบต์ เราขอแนะนำให้มีเนื้อที่ดิสก์ 2.5 กิกะไบต์ ความต้องการของระบบสำหรับฮาร์ดดิสก์ของเราจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าการใช้เนื้อที่ดิสก์จริงของซอฟต์แวร์


ตัวประมวลผลกราฟิกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฟีเจอร์บางอย่าง เช่น การวาดตารางใน Excel 2013 หรือการเปลี่ยนภาพ ภาพเคลื่อนไหว และการรวมวิดีโอใน PowerPoint 2013 การใช้ตัวประมวลผลกราฟิกกับ Office 2013 จำเป็นต้องใช้ตัวประมวลผลกราฟิกที่ตรงตามมาตรฐาน Microsoft DirectX 10 ที่มีหน่วยความจำวิดีโอ 64 เมกะไบต์ ตัวประมวลผลเหล่านี้มีวางจำหน่ายอย่างแพร่หลายในปี 2007 คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายกันในปัจจุบันมีตัวประมวลผลกราฟิกที่ตรงตามหรือสูงกว่ามาตรฐานนี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณหรือผู้ใช้ของคุณไม่มีตัวประมวลผลกราฟิก คุณยังคงสามารถเรียกใช้ Office 2013 ได้

อุปกรณ์เคลื่อนที่

iOS: Office สำหรับ iPad® สามารถใช้ได้ใน iOS 7.0 หรือสูงกว่า Office สำหรับ iPhone® สามารถติดตั้งได้ในโทรศัพท์ที่ใช้ iOS 6.0 หรือสูงกว่า
Android: คุณสามารถติดตั้ง Office for Android™ บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ ใช้งาน Android KitKat 4.4 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า และมีตัวประมวลผลแบบ ARM หรือ Intel x86
iTunes, iPhone และ iPad เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.