แผนและราคา

รับ Project ล่าสุดสำหรับธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นในระบบคลาวด์หรือในองค์กร

Project Online Essentials

Project Online Professional

Project Online Premium

ราคานี้ไม่รวมภาษี
{ProLiteMonthSubAnn|price}
ผู้ใช้/เดือน
{PP365Buy|price}
ผู้ใช้/เดือน
{POBuy|price}
ผู้ใช้/เดือน
ติดตั้งแอปพลิเคชัน Project ที่อัปเดตแล้วแบบสมบูรณ์
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
บนพีซีสูงสุด 5 เครื่อง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
บนพีซีสูงสุด 5 เครื่อง
จัดการงาน
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
แชร์เอกสาร
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
ทำงานร่วมกันกับกับสถานะการแสดงตน Skype for Business
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
ซิงค์งานของ SharePoint
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
ส่งแผ่นเวลา
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
การจัดกำหนดการและคำนวณต้นทุนโครงการ
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
การรายงานและข่าวกรองธุรกิจ
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เผยแพร่โครงการลงในระบบคลาวด์
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
การจัดการทรัพยากรโครงการ
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
การจัดการทรัพยากรขององค์กร
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
การจัดการความต้องการ
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
การเลือกพอร์ตโครงการและการปรับให้เหมาะสม
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
รายงานพอร์ตโครงการที่ใช้งานได้ทันที
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
แท็บเล็ต Microsoft Surface แสดงหน้าต่าง Project แบบใหม่ใน Project Online Professional

ติดต่อเรา

มีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นใช้งานหรือกำลังเลือกผลิตภัณฑ์ Project อยู่ เราก็สามารถช่วยคุณได้

ติดต่อตัวแทนไมโครซอฟท์ของคุณ