เลือกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

เลือกแผน

ผู้จัดการโครงการ
ผู้จัดการโครงการ
สมาชิกในทีม
สมาชิกในทีม
PMO และผู้บริหาร
PMO และผู้บริหาร

Project Pro for Office 365

Project Pro for Office 365

Project Professional

Project Professional

Project Standard

Project Standard

Project Lite

Project Lite

Project Online

Project Online

Project Server

Project Server

ไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป พร้อมการสมัครใช้งานบนระบบ Cloud
ไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป
ไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป
โมดูล Add-on
การสมัครใช้งานบนระบบ Cloud
เซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร
{PP365Buy|price}
{PP365Buy|price}
ผู้ใช้/เดือน
{PP2016Buy|price}
{PP2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
{PS2016Buy|price}
{PS2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
{ProLiteMonthSubAnn|price}
{ProLiteMonthSubAnn|price}
ผู้ใช้/เดือน
ซื้อเดี๋ยวนี้
{POBuy|price}
{POBuy|price}
ผู้ใช้/เดือน
ซื้อเดี๋ยวนี้
ติดตั้งแอปพลิเคชัน Project แบบสมบูรณ์
ติดตั้งแอปพลิเคชัน Project แบบสมบูรณ์

มี
บนพีซีสูงสุด 5 เครื่อง

มี
บนพีซี 1 เครื่องเท่านั้น

มี
พีซี 1 เครื่องเท่านั้น

การจัดกำหนดการและคำนวณต้นทุนโครงการ
การจัดกำหนดการและคำนวณต้นทุนโครงการ
มี
มี
มี
จัดการงาน
จัดการงาน
มี
มี
มี
มี
มี
มี
การรายงานและข่าวกรองธุรกิจ
การรายงานและข่าวกรองธุรกิจ
มี
มี
มี
มี
มี
แชร์เอกสาร
แชร์เอกสาร
มี
มี
มี
ทำงานร่วมกันกับกับสถานะการแสดงตน Skype for Business
ทำงานร่วมกันกับกับสถานะการแสดงตน Skype for Business
มี
มี
มี
มี
มี
การจัดการทรัพยากร
การจัดการทรัพยากร
มี
มี
มี
มี
ซิงค์งานของ SharePoint
ซิงค์งานของ SharePoint
มี
มี
มี
มี
มี
Project Online และ Project Server Sync
Project Online และ Project Server Sync
มี
มี
คลิกเพื่อเรียกใช้การปรับใช้
คลิกเพื่อเรียกใช้การปรับใช้
มี
อัปเกรดเวอร์ชัน
อัปเกรดเวอร์ชัน
มี
มี
ส่งแผ่นเวลา
ส่งแผ่นเวลา
มี
มี
มี
การจัดการความต้องการ
การจัดการความต้องการ
มี
มี
การเลือกพอร์ตโครงการและการปรับให้เหมาะสม
การเลือกพอร์ตโครงการและการปรับให้เหมาะสม
มี
มี
แสดงซ่อน
Project Pro for Office 365
ไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป พร้อมการสมัครใช้งานระบบ Cloud
{PP365Buy|price}
ผู้ใช้/เดือน
ซื้อเดี๋ยวนี้

ติดตั้งแอปพลิเคชัน Project แบบสมบูรณ์

มี
บนพีซีสูงสุด 5 เครื่อง

การจัดกำหนดการและคำนวณต้นทุนโครงการ
มี
จัดการงาน
มี
การรายงานและข่าวกรองธุรกิจ
มี
แชร์เอกสาร
ทำงานร่วมกันกับกับสถานะการแสดงตน Skype for Business
มี
การจัดการทรัพยากร
มี
ซิงค์งานของ SharePoint
มี
Project Online และ Project Server Sync
มี
คลิกเพื่อเรียกใช้การปรับใช้
มี
อัปเกรดเวอร์ชัน
มี
ส่งแผ่นเวลา
การจัดการความต้องการ
การเลือกพอร์ตโครงการและการปรับให้เหมาะสม
แสดงซ่อน
Project Professional
ไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป
{PP2016Buy|price}
ซื้อเดี๋ยวนี้
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}

ติดตั้งแอปพลิเคชัน Project แบบสมบูรณ์

มี
บนพีซี 1 เครื่องเท่านั้น

การจัดกำหนดการและคำนวณต้นทุนโครงการ
มี
จัดการงาน
มี
การรายงานและข่าวกรองธุรกิจ
มี
แชร์เอกสาร
ทำงานร่วมกันกับกับสถานะการแสดงตน Skype for Business
มี
การจัดการทรัพยากร
มี
ซิงค์งานของ SharePoint
มี
Project Online และ Project Server Sync
มี
คลิกเพื่อเรียกใช้การปรับใช้
อัปเกรดเวอร์ชัน
ส่งแผ่นเวลา
การจัดการความต้องการ
การเลือกพอร์ตโครงการและการปรับให้เหมาะสม
แสดงซ่อน
Project Standard
ไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป
{PS2016Buy|price}
ซื้อเดี๋ยวนี้
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
ติดตั้งแอปพลิเคชัน Project แบบสมบูรณ์

มี
พีซี 1 เครื่องเท่านั้น

การจัดกำหนดการและคำนวณต้นทุนโครงการ
มี
จัดการงาน
มี
การรายงานและข่าวกรองธุรกิจ
มี
แชร์เอกสาร
ทำงานร่วมกันกับกับสถานะการแสดงตน Skype for Business
การจัดการทรัพยากร
ซิงค์งานของ SharePoint
Project Online และ Project Server Sync
คลิกเพื่อเรียกใช้การปรับใช้
อัปเกรดเวอร์ชัน
ส่งแผ่นเวลา
การจัดการความต้องการ
การเลือกพอร์ตโครงการและการปรับให้เหมาะสม
แสดงซ่อน
Project Lite
โมดูล Add-on
{ProLiteMonthSubAnn|price}
ผู้ใช้/เดือน
ซื้อเดี๋ยวนี้

ติดตั้งแอปพลิเคชัน Project แบบสมบูรณ์

การจัดกำหนดการและคำนวณต้นทุนโครงการ
จัดการงาน
มี
การรายงานและข่าวกรองธุรกิจ
แชร์เอกสาร
มี
ทำงานร่วมกันกับกับสถานะการแสดงตน Skype for Business
มี
การจัดการทรัพยากร
ซิงค์งานของ SharePoint
มี
Project Online และ Project Server Sync
คลิกเพื่อเรียกใช้การปรับใช้
อัปเกรดเวอร์ชัน
ส่งแผ่นเวลา
มี
การจัดการความต้องการ
การเลือกพอร์ตโครงการและการปรับให้เหมาะสม
แสดงซ่อน
Project Online
การสมัครใช้งานบนระบบ Cloud
{POBuy|price}

ผู้ใช้/เดือน

ซื้อเดี๋ยวนี้

ติดตั้งแอปพลิเคชัน Project แบบสมบูรณ์

การจัดกำหนดการและคำนวณต้นทุนโครงการ
จัดการงาน
มี
การรายงานและข่าวกรองธุรกิจ
มี
แชร์เอกสาร
มี
ทำงานร่วมกันกับกับสถานะการแสดงตน Skype for Business
มี
การจัดการทรัพยากร
มี
ซิงค์งานของ SharePoint
มี
Project Online และ Project Server Sync
คลิกเพื่อเรียกใช้การปรับใช้
อัปเกรดเวอร์ชัน
มี
ส่งแผ่นเวลา
มี
การจัดการความต้องการ
มี
การเลือกพอร์ตโครงการและการปรับให้เหมาะสม
มี
แสดงซ่อน
Project Server
เซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร

ติดตั้งแอปพลิเคชัน Project แบบสมบูรณ์

การจัดกำหนดการและคำนวณต้นทุนโครงการ
จัดการงาน
มี
การรายงานและข่าวกรองธุรกิจ
มี
แชร์เอกสาร
มี
ทำงานร่วมกันกับกับสถานะการแสดงตน Skype for Business
มี
การจัดการทรัพยากร
มี
ซิงค์งานของ SharePoint
มี
Project Online และ Project Server Sync
คลิกเพื่อเรียกใช้การปรับใช้
อัปเกรดเวอร์ชัน
ส่งแผ่นเวลา
มี
การจัดการความต้องการ
มี
การเลือกพอร์ตโครงการและการปรับให้เหมาะสม
มี
รวม:
มี
รวม:
มี
{"pmgControls":[{"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt|pmgJS-HTabSelected|"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper1|.pmg-mobile-accordion-btn1|.pmg-mobile-accordion-content1|.pmg-mobile-accordion-showIcon1|.pmg-mobile-accordion-hideIcon1|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#pmgHTabRow|pmg-subhead|1080"}]}