Project Server 2016

โซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดการพอร์ตโครงการ (PPM) และการทำงานในทุกๆ วัน
Project Server 2016

Project Server 2013

โซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดการพอร์ตโครงการ (PPM) และการทำงานในทุกๆ วัน
Project Server 2013

Project Server 2016

โซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดการพอร์ตโครงการ (PPM) และการทำงานในทุกๆ วัน
Project
คุณรู้จัก Project Onlineหรือไม่ Project Online คือ Project Server 2016 ในระบบคลาวด์
Project
คุณรู้จัก Project Onlineหรือไม่ Project Online คือ Project Server 2016 ในระบบคลาวด์

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

Microsoft Project Server 2016 คือโซลูชันแบบ On-Premise ที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ (PPM) และงานประจำวัน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ SharePoint 2016 (แยกสิทธิการใช้งาน) Project Server 2016 ช่วยให้สมาชิกทีม ผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้มีหน้าที่ทำการตัดสินใจทางธุรกิจสามารถเริ่มต้นทำงาน จัดลำดับความสัมคัญของการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอโครงการ และนำเสนอคุณค่าทางธุรกิจตามที่ต้องการได้จากทุกที่
เริ่มต้นใช้งาน

ใช้ประโยชน์จากโซลูชัน PPM ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

เริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่คุ้นเคยที่จะช่วยพัฒนาระดับความร่วมมือและช่วยให้ทีมทำงานได้มากขึ้น
 • ใช้ไทล์รูปภาพใหม่ใน Project Web App (PWA) ซึ่งเป็นแอปบนเว็บสำหรับเข้าถึง Project Server เพื่อสามารถเริ่มใช้หรือปรับความสามารถในการจัดการพอร์ตโครงการ
 • เลือกระหว่างอุปกรณ์กับเบราว์เซอร์ ไม่ว่าจะเป็น Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome และอื่นๆ เพื่อดู แก้ไข ส่ง และทำงานร่วมกันในโครงการ พอร์ต รวมถึงงานประจำวันทั่วไป
ดำเนินการ

ดำเนินการ

ดำเนินการและรับข้อมูลอัปเดตได้ในสถานที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น บนอุปกรณ์ที่หลากหลายขึ้น อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
 • ดูและจัดการงานของคุณ (ทั้งงานทางธุรกิจและงานส่วนตัว) ได้ในที่เดียว
 • วางแผนและจัดการงานใน PWA ได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยความสามารถในการจัดกำหนดการใหม่
 • จัดระบบระเบียบของทีมของคุณได้ในที่เดียว นั่นคือ ไซต์โครงการของทีม ซึ่งสมาชิกในทีมจะสามารถดูข้อมูลสรุป เอกสาร งาน ตัวถึงข้อมูลข่าวสาร และปฏิทินของโครงการ
ดำเนินการ
ปรับวิสัยทัศน์

การจัดการพอร์ตโครงการได้แบบยืดหยุ่น

ปรับทิศทางวิสัยทัศน์และการทำงานให้ตรงกันในการให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่ม การเลือกพอร์ตโครงการที่เหมาะสม และการทำตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ
 • ประเมินข้อคิดเห็นและวัดระดับการมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ของคำขอต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อพิจารณาการปรับทิศทางและปรับปรุงการริเริ่มของโครงการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 • สร้างเวิร์กโฟลว์ใน Visio และ SharePoint Designer ได้อย่างง่ายดาย เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันสำหรับการระบุความคืบหน้าหรือการปฏิเสธโครงการ และปรับปรุงการควบคุม
 • เลื่อนระดับรายการงานของ SharePoint ให้เป็นโครงการขององค์กรใน PWA ได้อย่างรวดเร็ว
จัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลดความซับซ้อนของการจัดการทรัพยากรเพื่อดูว่าสมาชิกในทีมกำลังทำอะไรบ้าง แม้กระทั่งเมื่อพวกเขากำลังจัดการงานประจำวันหรือจัดการโครงการเฉพาะกิจใน SharePoint
 • จัดการขั้นตอนในการพัฒนาโครงการของคุณได้ดีขึ้น รวมถึงงานที่สมาชิกในทีมของคุณกำลังทำอยู่ โดยบันทึกความคิดเห็นของทีมไว้ในรายการงานของ SharePoint และทำการวัดประเมินความเห็นใน PWA
 • ตรวจวัดการใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง และจัดการการปันส่วนทรัพยากรให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของคุณได้ดีขึ้น
 • ส่งข้อมูลในปฏิทินของสมาชิกในทีมจาก Exchange ไปยัง Project Server 2016 ได้สะดวกราบรื่น ทำให้การจัดกำหนดการโครงการและการอัปเดตสถานะของงานง่ายขึ้นพร้อมๆ กับเพิ่มความสามารถในการแชร์งาน
จัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มศักยภาพการทำงานร่วมกันในแต่ละวัน

สร้างความได้เปรียบจากวิธีการใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกันและจัดการงานได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการทำงานร่วมกันในทุกๆ วันด้วยการใช้งานเครื่องมือเชื่อมต่อทางสังคมอย่าง SharePoint ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับการพูดคุยปรึกษา การแชร์ข้อมูล และส่งเสริมความสามารถของทีมให้ทำงานได้สำเร็จ
 • แชร์และคัดเลือกสิ่งที่ทีมพูดคุยกันได้อย่างง่ายดาย และตามเรื่องต่อโดยการติดตามบุคคล ไซต์ แท็ก และเอกสารด้วยตัวดึงข้อมูลข่าวสาร
 • ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการค้นหาของ SharePoint เพื่อจัดการงานประจำวันและโครงการได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
 • รับประโยชน์สูงสุดของฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ทรงประสิทธิภาพ ในการแชร์ข้อมูลและทำงานร่วมกันกับคู่ค้าทางธุรกิจที่คุณเชื่อถือ ทั้งในโครงการและงานประจำวัน
 • เพิ่มความกว้างไกลในการมองเห็นด้วยเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ส่งข้อมูลปฏิทิน สถานะ และกำลังการผลิตโดยทั่วทั้งองค์กรของคุณเป็นไปโดยราบรื่น
สื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง

สื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง

สื่อสารได้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการใหม่ๆ ในการแชร์การสนทนาข้ามผ่านสถานที่และเวลาเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมโดยรวม
 • โฮเวอร์เหนือชื่อบุคคลในแผนโครงการของคุณ เพื่อดูว่าสมาชิกทีมดังกล่าวพร้อมพูดคุยผ่านการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ด้วย Skype for Business Online แล้วหรือยัง
 • สื่อสารกับทีมของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการลากแล้วปล่อยชื่อของพวกเขาลงในการประชุม Skype for Business สำหรับการประชุมกลุ่ม การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที การแชร์หน้าจอ และเวิร์กสเปซที่แชร์
สื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง
ทำการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล

เพิ่มความคล่องตัวและการควบคุม

ทำการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลโดยให้สมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ทันเหตุการณ์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้ประโยชน์สูงสุดและวางแผนการปันส่วนตามความต้องการทรัพยากรองค์กร ผ่านศูนย์กลางทรัพยากรใน PWA
 • ใช้แดชบอร์ดสรุปเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกและช่วยตัดสินใจได้ดีขึ้น
 • ขุดค้นและรวบรวมข้อมูลได้จากหลายๆ มิติผ่านการเข้าถึงบริการช่วยเหลือตนเองของ Excel Services
ทำให้ IT เป็นเรื่องง่าย

ทำให้ IT เป็นเรื่องง่าย

ทำให้ IT เป็นเรื่องง่ายด้วยการรวมประสบการณ์การใช้งานระดับผู้ดูแลระบบของ SharePoint
 • ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการซิงโครไนซ์ Active Directory (AD) ใน PWA เพื่อเลือกกลุ่ม AD ที่มีทีมที่คุณต้องการมอบหมายโครงการให้
 • กำหนดระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมของสมาชิกในทีมและคู่ค้าทางธุรกิจที่คุณไว้ใจ ได้โดยง่ายผ่านรูปแบบความปลอดภัยแบบรวมใหม่ของ SharePoint ใน PWA
 • ใช้ประโยชน์จากมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ODATA (open data protocol) สำหรับการทำเหมืองข้อมูลและข่าวกรองธุรกิจ
ทำให้ IT เป็นเรื่องง่าย
สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยแพลตฟอร์ม PPM ที่ยืดหยุ่น
 • ใช้ประโยชน์ของแอปจาก SharePoint Store ใหม่เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการเฉพาะด้านของธุรกิจ
 • พัฒนาและส่งมอบแอปที่จะช่วยให้คุณลดเวลาของโครงการต่างๆ หรือลดเวลาในการเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว
 • รับประโยชน์สูงสุดของการบูรณาการการใช้งานของ Project Server, SharePoint, Exchange, Lync และ Office เพื่อช่วยให้คุณทำงานและตอบรับโอกาสได้เร็วขึ้น
 • นำกฎระเบียบต่างๆ รวมไว้ด้วยกัน เช่น ALM NPD และ IPM ผ่านแพลตฟอร์ม PPM ที่มีการเชื่อมต่อและปรับขนาดได้

ฟีเจอร์หลัก

เริ่มต้นใช้งาน

Project โฉมใหม่ช่วยให้องค์กรของคุณเริ่มต้นโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว กำหนดลำดับความสำคัญการลงทุนพอร์ตโครงการ และสร้างผลลัพธ์ได้ตามมูลค่าทางธุรกิจที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้

เข้าถึงได้จากทุกที่

ทำงานได้แทบทุกที่และบนเกือบทุกอุปกรณ์

การจัดการงาน

จัดการและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้โดยง่าย โดยไม่ต้องอาศัยโครงสร้างโครงการ แต่ยังสามารถมองเห็นการวางแผนงานและการรายงานได้

การจัดการความต้องการ

มองเห็นส่วนต่างๆ ของโครงการ กิจกรรมการปฏิบัติงาน และงานประจำวันได้อย่างชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพการเริ่มต้นโครงการและความคืบหน้าโดยใช้การจัดการและควบคุมที่เหมาะสม

การวิเคราะห์และเลือกพอร์ต

ระบุ เลือก และนำเสนอพอร์ตโครงการที่เข้ากันได้ดีที่สุดกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรของคุณและเพิ่ม ROI ของคุณได้อย่างมีประสิทธิผล

การจัดการทรัพยากร

สร้างผลลัพธ์ด้วยแรงงานในปัจจุบันของคุณและวางแผนสำหรับอนาคตเพื่อจัดการส่วนที่เกินและส่วนที่ขาดทั่วทั้งขอบเขตการวางแผน

การจัดการกำหนดการ

นำเสนอโครงการได้ตรงเวลาพร้อมกับแผนการสำหรับการปฏิบัติและกรอบการส่งมอบผลงานเพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดการการเปลี่ยนแปลง

การจัดการทางการเงิน

รับขั้นตอนการจัดการทางการเงินมาใช้และติดตามประสิทธิภาพการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบอยู่ในงบประมาณและพอร์ตโครงการได้รับผลประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้

การจัดการงานและเวลา

ใช้วิธีการทั่วไปและแบบรวมศูนย์ในการรายงานเวลาและการจัดการงาน

การทำงานร่วมกัน

สร้างเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมและพัฒนาความสำเร็จของโครงการ ด้วยความสามารถด้านเครือข่ายสังคมองค์กร การติดต่อแบบง่ายๆ ด้วยการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที ไซต์ทีม และฟังก์ชันเพื่อการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่ายในแบบอื่นๆ

การจัดการความเสี่ยงและปัญหา

ป้องกัน ระบุ และบรรเทาความเสี่ยงและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือโครงการ

การรายงานและข่าวกรองธุรกิจ

รวบรวม จำแนก ทำความเข้าใจ และตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลของโครงการ ใช้ข่าวกรองธุรกิจ (BI) เพื่อนำเสนอข้อมูลของโครงการและให้การสนับสนุนในการตัดสินใจเพื่อจัดการโครงการ โปรแกรม และพอร์ตโฟลิโอในเชิงรุก

การจัดการโปรแกรม

นำเสนอผลประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้ของโปรแกรมทั้งหมดรวมทั้งโครงการสำคัญที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ พร้อมกับผลประโยชน์เพิ่มเติมของการสร้างและการใช้เทคนิคที่ช่วยในการเริ่มต้นโปรแกรมและกรอบการเลือก

การควบคุม

สร้างเวิร์กโฟลว์ใน Visio และ SharePoint Designer ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันสำหรับการระบุความคืบหน้าหรือการปฏิเสธโครงการ และปรับปรุงการควบคุม

ความสามารถในการขยาย

ติดตั้งแอปจาก SharePoint Store ตามความต้องการของธุรกิจของคุณ เขียนแอปแบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดาย แล้วผนวกรวมเข้ากับระบบทางธุรกิจ

การผสาน Active Directory

จัดการข้อมูลประจำตัวและสิทธิ์ของผู้ใช้

การจัดการดูแล

ใช้งานและควบคุมได้ง่าย คุณสามารถเพิ่มและลบผู้ใช้ได้ภายในไม่กี่นาที ใช้ PowerShell เพื่อสร้างสคริปต์ที่กำหนดค่าเองและประมวลผลโดยอัตโนมัติ

การสนับสนุน

แผนสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับปัญหาด้านไอทีขั้นสูง การสนับสนุนคอมมูนิตี Microsoft มีบริการตอบคำถามทางออนไลน์ แหล่งข้อมูลวิธีการ และการเชื่อมต่อกับลูกค้า Office 365 อื่นๆ

ระบบความสัมพันธ์ของ Project และคู่ค้าด้านการจัดการพอร์ต (Portfolio Management Partner)

โซลูชัน PPM ของ Microsoft ได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้า Microsoft นับร้อยรายซึ่งผ่านการรับรองความสามารถด้าน PPM ผ่านการทำแบบทดสอบที่เกี่ยวข้อง และได้ทำการปรับใช้งานมากมายในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก เมื่อต้องการความช่วยเหลือในการประเมิน การคาดการณ์ การปรับใช้งาน หรือการฝึกอบรม และคุณพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรที่ให้บริการแบบมืออาชีพ สิ่งที่คุณต้องทำก็เพียงแค่ติดต่อคู่ค้า PPM ในภูมิภาคของคุณ
หมายเหตุ: เนื้อหาโดยละเอียดอาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#224798d2-dd49-b3f2-24a5-16991d8a522d|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame3|.pmgJS-target3"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#row1|pmgJS-frame3|680"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#row2|pmgJS-target3|680"}]}