Project Server 2016

โซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดการพอร์ตโครงการ และการทำงานในทุกๆ วัน

โซลูชันที่ขยับขยายและยืดหยุ่นได้สูงภายในองค์กรสำหรับการจัดการพอร์ตโครงการ

แล็ปท็อปแสดงฟีเจอร์ของ SharePoint ใน Project Server

การจัดการพอร์ตโครงการได้แบบยืดหยุ่น

Microsoft Project Server 2016 คือโซลูชันแบบ On-Premises ที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดการพอร์ตโครงการและงานประจำวัน

เข้าถึงได้จากทุกที่

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ SharePoint 2016 (แยกสิทธิการใช้งาน) Project Server 2016 ช่วยให้สมาชิกทีม ผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้มีหน้าที่ตัดสินใจทางธุรกิจสามารถเริ่มต้นทำงาน จัดลำดับความสำคัญของการลงทุนในพอร์ตโครงการ และนำเสนอคุณค่าทางธุรกิจตามที่ต้องการได้จากทุกที่

ฟีเจอร์

โซลูชันในองค์กรที่ยืดหยุ่น

+

ใช้โซลูชัน Microsoft Project & Portfolio Management ที่ชาญฉลาดกว่า

เริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่คุ้นเคยที่จะช่วยพัฒนาระดับความร่วมมือและช่วยให้ทีมทำงานได้มากขึ้น

 • ใช้ไทล์รูปภาพใหม่ใน Project Web App (PWA) ซึ่งเป็นแอปบนเว็บสำหรับเข้าถึง Project Server เพื่อสามารถเริ่มใช้หรือปรับความสามารถในการจัดการพอร์ตโครงการ
 • เลือกระหว่างอุปกรณ์กับเบราว์เซอร์ ไม่ว่าจะเป็น Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome และอื่นๆ เพื่อดู แก้ไข ส่ง และทำงานร่วมกันในโครงการ พอร์ต รวมถึงงานประจำวันทั่วไป

จัดการงาน

ปรับทิศทางวิสัยทัศน์และการทำงานให้ตรงกันในการให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่ม การเลือกพอร์ตโครงการที่เหมาะสม และการทำตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ

 • ประเมินข้อคิดเห็นและวัดระดับการมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ของคำขอต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อพิจารณาการปรับทิศทางและปรับปรุงการริเริ่มของโครงการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 • สร้างเวิร์กโฟลว์ใน Visio และ SharePoint Designer ได้อย่างง่ายดาย เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันสำหรับการระบุความคืบหน้าหรือการปฏิเสธโครงการ และปรับปรุงการควบคุม
 • เลื่อนระดับรายการงานของ SharePoint ให้เป็นโครงการขององค์กรใน PWA ได้อย่างรวดเร็ว

การจัดการพอร์ตโครงการได้แบบยืดหยุ่น

จัดการงานและรับข้อมูลอัปเดตได้ในสถานที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น บนอุปกรณ์ที่หลากหลายขึ้น อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

 • ดูและจัดการงานของคุณ (ทั้งงานทางธุรกิจและงานส่วนตัว) ได้ในที่เดียว
 • วางแผนและจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยความสามารถในการจัดกำหนดการใหม่
 • จัดระบบระเบียบของทีมของคุณได้ในที่เดียว นั่นคือ ไซต์โครงการของทีม ซึ่งสมาชิกในทีมจะสามารถดูข้อมูลสรุป, เอกสาร, งาน, ตัวถึงข้อมูลข่าวสาร และปฏิทินของโครงการ

จัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลดความซับซ้อนของการจัดการทรัพยากรเพื่อดูว่าสมาชิกในทีมกำลังทำอะไรบ้าง แม้กระทั่งเมื่อพวกเขากำลังจัดการงานประจำวันหรือจัดการโครงการเฉพาะกิจใน SharePoint

 • จัดการขั้นตอนในการพัฒนาโครงการของคุณได้ดีขึ้น รวมถึงงานที่สมาชิกในทีมของคุณกำลังทำอยู่ โดยบันทึกความคิดเห็นของทีมไว้ในรายการงานของ SharePoint และประเมินความเห็นใน PWA
 • ตรวจวัดการใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง และจัดการการปันส่วนทรัพยากรให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของคุณได้ดีขึ้น
 • ส่งข้อมูลในปฏิทินของสมาชิกในทีมจาก Exchange ไปยัง Project Server 2016 ได้สะดวกราบรื่น ทำให้การจัดกำหนดการโครงการและการอัปเดตสถานะของงานง่ายขึ้นพร้อมๆ กับเพิ่มความสามารถในการแชร์งาน

สร้างความได้เปรียบจากวิธีการใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกันและจัดการงานได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการทำงานร่วมกันในทุกๆ วันด้วยการใช้งานเครื่องมือเชื่อมต่อทางสังคมอย่าง SharePoint ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับการพูดคุยปรึกษา การแชร์ข้อมูล และส่งเสริมความสามารถของทีมให้ทำงานได้สำเร็จ

 • แชร์และคัดเลือกสิ่งที่ทีมพูดคุยกันได้อย่างง่ายดาย และตามเรื่องต่อโดยการติดตามบุคคล ไซต์ แท็ก และเอกสารด้วยตัวดึงข้อมูลข่าวสาร
 • ใช้ความสามารถในการค้นหาของ SharePoint เพื่อจัดการงานประจำวันและโครงการได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
 • รับประโยชน์สูงสุดของฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ทรงประสิทธิภาพ ในการแชร์ข้อมูลและทำงานร่วมกันกับคู่ค้าทางธุรกิจที่คุณเชื่อถือ ทั้งในโครงการและงานประจำวัน
 • เพิ่มความกว้างไกลในการมองเห็นด้วยเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ส่งข้อมูลปฏิทิน สถานะ และกำลังการผลิตโดยทั่วทั้งองค์กรของคุณเป็นไปโดยราบรื่น

สื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง

สื่อสารได้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการใหม่ๆ ในการแชร์การสนทนาข้ามผ่านสถานที่และเวลาเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมโดยรวม

 • โฮเวอร์เหนือชื่อในแผนโครงการของคุณ เพื่อดูว่าสมาชิกดังกล่าวพร้อมพูดคุยผ่านการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ด้วย Lync แล้วหรือยัง
 • สื่อสารกับทีมของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการลากแล้วปล่อยชื่อของพวกเขาลงในการประชุม Lync สำหรับการประชุมกลุ่ม, การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที, การแชร์หน้าจอ และเวิร์กสเปซที่แชร์

เพิ่มความคล่องตัวและการควบคุม

ทำการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลโดยให้สมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ทันเหตุการณ์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ใช้ประโยชน์สูงสุดและวางแผนการปันส่วนตามความต้องการทรัพยากรองค์กร ผ่านศูนย์กลางทรัพยากรใน PWA
 • ใช้แดชบอร์ดสรุปเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกและช่วยตัดสินใจได้ดีขึ้น
 • ขุดค้นและรวบรวมข้อมูลได้จากหลายๆ มิติผ่านการเข้าถึงบริการช่วยเหลือตนเองของ Excel Services

ทำให้ I T เป็นเรื่องง่าย

ทำให้ I T เป็นเรื่องง่ายด้วยการรวมประสบการณ์การใช้งานระดับผู้ดูแลระบบของ SharePoint

 • ใช้การซิงโครไนซ์ Active Directory (AD) ใน PWA เพื่อเลือกกลุ่ม AD ที่มีทีมที่คุณต้องการมอบหมายโครงการให้
 • กำหนดระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมของสมาชิกในทีมและคู่ค้าทางธุรกิจที่คุณไว้ใจ ได้โดยง่ายผ่านรูปแบบความปลอดภัยแบบรวมใหม่ของ SharePoint ใน PWA
 • ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ODATA (open data protocol) สำหรับการทำเหมืองข้อมูลและข่าวกรองธุรกิจ

สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

ใช้นวัตกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยแพลตฟอร์มการจัดการพอร์ตโครงการที่ยืดหยุ่น

 • ใช้แอปจาก SharePoint Store ใหม่เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการเฉพาะด้านของธุรกิจ
 • พัฒนาและส่งมอบแอปที่จะช่วยให้คุณลดเวลาของโครงการต่างๆ หรือลดเวลาในการเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว
 • รับประโยชน์สูงสุดของการบูรณาการการใช้งานของ Project Server, SharePoint, Exchange, Lync และ Office เพื่อช่วยให้คุณทำงานและตอบรับโอกาสได้เร็วขึ้น
 • นำกฎระเบียบต่างๆ รวมไว้ด้วยกัน เช่น ALM NPD และ IPM ผ่านแพลตฟอร์มการจัดการพอร์ตโครงการที่มีการเชื่อมต่อและปรับขนาดได้

การจัดการและการดูแลระบบที่ง่าย

+

เริ่มต้นใช้งาน

Project โฉมใหม่ช่วยให้องค์กรของคุณเริ่มต้นโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว กำหนดลำดับความสำคัญการลงทุนพอร์ตโครงการ และสร้างผลลัพธ์ได้ตามมูลค่าทางธุรกิจที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้

การผสาน Active Directory

จัดการข้อมูลประจำตัวและสิทธิ์ของผู้ใช้

PowerShell

ใช้งานและควบคุมได้ง่าย คุณสามารถเพิ่มและลบผู้ใช้ได้ภายในไม่กี่นาที ใช้ PowerShell เพื่อสร้างสคริปต์ที่กำหนดค่าเองและประมวลผลโดยอัตโนมัติ

การควบคุม

สร้างเวิร์กโฟลว์ใน Visio และ SharePoint Designer ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันสำหรับการระบุความคืบหน้าหรือการปฏิเสธโครงการ และปรับปรุงการควบคุม

การทำงานร่วมกันและการติดต่อสื่อสาร

+

การทำงานร่วมกัน

สร้างเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมและพัฒนาความสำเร็จของโครงการ ด้วยความสามารถด้านเครือข่ายสังคมองค์กร, การติดต่อแบบง่ายๆ ด้วยการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที, ไซต์ทีม และฟังก์ชันเพื่อการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่ายในแบบอื่นๆ

เข้าถึงได้จากทุกที่

ทำงานได้แทบทุกที่และบนเกือบทุกอุปกรณ์

การจัดการงานทั้งหมด

+

การจัดการงาน

จัดการและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้โดยง่าย โดยไม่ต้องอาศัยโครงสร้างโครงการ แต่ยังสามารถมองเห็นการวางแผนงานและการรายงานได้

การจัดการความต้องการ

สามารถมองเห็นโครงการ กิจกรรมการทำงาน และงานประจำวัน เพิ่มประสิทธิภาพการเริ่มต้นและความคืบหน้าของโครงการโดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมที่เหมาะสม

การจัดการงานและเวลา

ใช้วิธีการทั่วไปและแบบรวมศูนย์ในการรายงานเวลาและการจัดการงาน

การจัดการทรัพยากร

สร้างผลลัพธ์ด้วยแรงงานในปัจจุบันของคุณและวางแผนสำหรับอนาคตเพื่อจัดการส่วนที่เกินและส่วนที่ขาดทั่วทั้งขอบเขตการวางแผน

การจัดการกำหนดการ

นำเสนอโครงการได้ตรงเวลาพร้อมกับแผนการสำหรับการปฏิบัติและกรอบการส่งมอบผลงานเพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดการการเปลี่ยนแปลง

การจัดการโปรแกรม

นำเสนอผลประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้ของโปรแกรมทั้งหมดรวมทั้งโครงการสำคัญที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ พร้อมกับผลประโยชน์เพิ่มเติมของการสร้างและการใช้เทคนิคที่ช่วยในการเริ่มต้นโปรแกรมและกรอบการเลือก

การจัดการพอร์ตโครงการขั้นสูง

+

การจัดการทางการเงิน

รับขั้นตอนการจัดการทางการเงินมาใช้และติดตามประสิทธิภาพการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบอยู่ในงบประมาณและพอร์ตโครงการได้รับผลประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้

การวิเคราะห์และเลือกพอร์ต

ระบุ เลือก และนำเสนอพอร์ตโครงการที่เข้ากันได้ดีที่สุดกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรของคุณและเพิ่ม ROI ของคุณได้อย่างมีประสิทธิผล

ทำการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล

+

การจัดการความเสี่ยงและปัญหา

ป้องกัน ระบุ และบรรเทาความเสี่ยงและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือโครงการ

การรายงานและข่าวกรองธุรกิจ

เก็บรวบรวม จัดประเภท ทำความเข้าใจ และตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลโครงการ ใช้ข่าวกรองธุรกิจ (BI) เพื่อให้มองเห็นภาพและช่วยในการตัดสินใจในการจัดการโครงการ โปรแกรม และพอร์ตโครงการแบบเชิงรุก

Office 365

+

ความสามารถในการขยาย

ติดตั้งแอปจาก SharePoint Store ตามความต้องการของธุรกิจของคุณ เขียนแอปแบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดาย แล้วผนวกรวมเข้ากับระบบทางธุรกิจ

การสนับสนุน

แผนสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับปัญหาด้าน I T ขั้นสูง การสนับสนุนจากชุมชน Microsoft มีบริการตอบคำถามทางออนไลน์ แหล่งข้อมูลวิธีการ และการเชื่อมต่อกับลูกค้า Project อื่นๆ

ระบบความสัมพันธ์ของคู่ค้า Microsoft Project & Portfolio Management

โซลูชัน Microsoft Project & Portfolio Management ได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้า Microsoft นับร้อยรายซึ่งผ่านการรับรองความสามารถด้านการจัดการพอร์ตโครงการผ่านการทำแบบทดสอบที่เกี่ยวข้อง และได้ทำการปรับใช้งานมากมายในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก เมื่อต้องการความช่วยเหลือในการประเมิน การคาดการณ์ การปรับใช้งาน หรือการฝึกอบรม และคุณพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรที่ให้บริการแบบมืออาชีพ สิ่งที่คุณต้องทำก็เพียงแค่ติดต่อคู่ค้าการจัดการพอร์ตโครงการในภูมิภาคของคุณ

คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

Project Online Premium คือบริการการจัดการโครงการและพอร์ตโครงการแบบออนไลน์ที่นำเสนอผ่าน Office 365 ในขณะที่ Project Server 2016 คือผลิตภัณฑ์การจัดการพอร์ตโครงการแบบภายในองค์กร

Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8, Firefox 10, Safari 5 และ Google Chrome 17

ไม่ Project Server 2016 ไม่มี SharePoint Server 2016 อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องติดตั้ง SharePoint 2016 ก่อนที่จะติดตั้ง Project Server 2016 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จะพร้อมใช้งานบน TechNet

Project Server 2016 ไม่สามารถทำงานร่วมกับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Project Server ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดและแผนการโยกย้ายจะพร้อมใช้งานบน TechNet

คุณสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางฟอรั่ม Project

แหล่งข้อมูลจำนวนมากจะพร้อมใช้งานแบบออนไลน์ (อาจไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ):
ข้อมูลทั่วไป
เริ่มต้นใช้งาน Project Online Premium
ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT (TechNet)
นักพัฒนา (MSDN)
บล็อก

คุณสามารถเข้าถึง PWA ได้ผ่าน Project Online Premium หรือ Project Online Premium ที่มี Project Online Professional หรือถ้าคุณมี Project Server 2016 คุณสามารถเข้าถึง PWA ด้วย Project Professional 2016 เมื่อเชื่อมต่อกับ Project Server 2016 หรือ Client Access License (CAL)

ดูเพิ่มเติม

เนื้อหาอาจไม่พร้อมใช้งานในบางภาษา

เรื่องราวของลูกค้า

อ่านเรื่องราวความสำเร็จในการใช้ Project Server ของลูกค้าองค์กรซึ่งใช้โซลูชันการจัดการพอร์ตโครงการแบบภายในองค์กรเวอร์ชันล่าสุดของเราเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ

ทำตามขั้นตอนการติดตั้ง

เรียนรู้ขั้นตอนสำคัญในการติดตั้งและกำหนดค่า Project Server 2016 ในภาพรวมการติดตั้งและปรับใช้แบบย่อนี้

การเชื่อมต่อ SharePoint

ช่วยเหลือทีมของคุณในการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญโดยการเชื่อมต่อรายการงานใน SharePoint ไปยัง Project Web App

แท็บเล็ต Microsoft Surface กำลังแสดงศูนย์กลางโครงการใน Microsoft Project

คู่ค้า Microsoft Project & Portfolio Management

คู่ค้า Microsoft Project & Portfolio Management มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทั้งการปรับใช้และการขยายโครงการ เชื่อมต่อกับคู่ค้าที่เข้าร่วมที่สามารถช่วยกำหนดความต้องการรวมถึงการปรับใช้โซลูชันที่เหมาะกับความต้องการของธุรกิจของคุณ

ลองใช้ทันทีกับคู่ค้า