Project

การขอรับสิทธิ์การใช้งาน Project

Microsoft Project มีสิทธิ์การใช้งานที่ยืดหยุ่นสำหรับโซลูชันทั้งแบบออนไลน์และแบบติดตั้งภายในองค์กรสำหรับการจัดการพอร์ตโครงการ (PPM) และการทำงานประจำวัน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญได้
โซลูชันบนระบบ Cloud ของ Project ได้รับอนุญาตสิทธิ์การใช้งานตามจำนวนผู้ใช้ คุณสามารถซื้อได้ในรูปแบบของแผนแบบสแตนด์อโลน หรือในรูปแบบบริการเพิ่มเติมของแผน Office 365 ก็ได้ สามารถดูรายละเอียดการขอรับสิทธิ์การใช้งานโซลูชัน Project บนระบบ Cloud ได้ที่นี่
  • Project Online Premium ช่วยให้องค์กรของคุณเริ่มต้นและจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนพอร์ตโครงการ และสร้างมูลค่าทางธุรกิจตามที่ตั้งใจไว้ได้จากทุกที่
  • Project Online Professional ช่วยให้โครงการ ทรัพยากร และทีมของคุณเป็นระเบียบและสามารถติดตามได้อยู่เสมอ วางแผนโครงการ ติดตามสถานะ และทำงานร่วมกับผู้อื่นจากทุกที่ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
โซลูชัน Project สำหรับการใช้งานในองค์กร มีให้ใช้งานได้ผ่าน Microsoft Volume Licensing Project Server 2016 จะได้รับอนุญาตสิทธิ์ในการใช้ในรูปแบบ Server/CAL (Client Access License) ส่วนโซลูชัน PPM จะต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Project Server 2016 สำหรับการรันอินสแตนซ์แต่ละรายการของซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ผู้ใช้แต่ละคนหรืออุปกรณ์แต่ละรายการจำเป็นต้องมี CAL ในการเข้าถึง Project Server เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับสิทธิ์การใช้งาน Project Server ได้ที่นี่
  • Project Server 2016 ช่วยองค์กรของคุณเริ่มต้นและจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนพอร์ตโครงการ และสร้างมูลค่าทางธุรกิจตามที่ตั้งใจไว้
  • Project Server CAL 2016 จำเป็นสำหรับผู้ใช้หรืออุปกรณ์แต่ละรายการในการเข้าถึง Project Server 2016
  • Project Professional 2016 ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายเพื่อเริ่มและส่งโครงการที่ประสบความสำเร็จ มี Project Server 2016 CAL รวมอยู่ด้วย
  • Project Standard 2016 ช่วยให้คุณควบคุมจัดระเบียบโครงการและจัดการงานให้สำเร็จตามกำหนด
ถ้าคุณคิดจะซื้อ Project Professional 2016 หรือ Project Standard 2016 น้อยกว่า 5 ชุด คุณอาจจะต้องซื้อผ่านทางตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ขายปลีก เช่น Microsoft Store
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป: การใช้งาน Project ของคุณถูกควบคุมด้วยสิทธิ์การใช้งานที่ได้จากไมโครซอฟท์ สำหรับสิทธิ์การใช้งานที่ซื้อผ่าน Volume Licensing ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณจะอธิบายอยู่ในสิทธิ์การใช้ผลิตภัณฑ์ (PUR) และเอกสารรายการผลิตภัณฑ์ สำหรับสิทธิ์การใช้งาน Project ที่ซื้อผ่านผู้ค้าปลีก คุณจะต้องยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

แหล่งข้อมูล

หมายเหตุ: รายละเอียดของเนื้อหาอาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น