Project

นำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จ

ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายพร้อมกับการทำงานร่วมกันได้จากแทบทุกที่ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการ ทีมงานในโครงการ และผู้มีอำนาจตัดสินใจ
Project

นำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จ

ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายพร้อมกับการทำงานร่วมกันได้จากแทบทุกที่ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการ ทีมงานในโครงการ และผู้มีอำนาจตัดสินใจ
Project

นำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จ

ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายพร้อมกับการทำงานร่วมกันได้จากแทบทุกที่ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการ ทีมงานในโครงการ และผู้มีอำนาจตัดสินใจ
วันเริ่ม

นำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จ

ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายพร้อมกับการทำงานร่วมกันได้จากแทบทุกที่ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการ ทีมงานในโครงการ และผู้มีอำนาจตัดสินใจ
นำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จ
นำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จ

สำหรับสมาชิกในทีม

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของเราจะช่วยให้สมาชิกทีมของโครงการจัดการงาน, ทำงานร่วมกัน, ส่งแผ่นเวลา และแจ้งเตือนปัญหาและความเสี่ยงต่างๆ ได้

สำหรับผู้จัดการโครงการ

ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายและสนุกสำหรับผู้จัดการโครงการ โดยให้พวกเขาวิเคราะห์ทรัพยากร งบประมาณ และไทม์ไลน์ได้เอง ผู้จัดการโครงการยังสามารถตรวจวัดความคืบหน้าและคาดการณ์ความต้องการในทรัพยากรได้ด้วยรายงานรูปแบบใหม่ที่มีรายละเอียดและปรับแต่งเองได้ง่าย

สำหรับฝ่ายบริหารและ PMO

ช่วยให้ฝ่ายบริหารกำหนดตัวขับเคลื่อนของธุรกิจ, วัดผลกระทบในเชิงกลยุทธ์ของแนวคิดต่างๆ, ตัดสินใจด้านการจัดหาเงินทุนได้อย่างเหมาะสม และดูโครงการและสถานะของทรัพยากรได้ทั่วทั้งองค์กร
Microsoft Project 2016 เป็นเวอร์ชันล่าสุดของ Project เวอร์ชันก่อนหน้าประกอบด้วย Project 2013, Project 2010, Project 2007 และ Project 2003 โดย Project 2016 เข้ากันได้กับ Windows 10, Windows 8.1 และ Windows 7
4969f09f51e948b98a79930fc5e5c302
หมายเหตุ: วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษพร้อมบทบรรยายภาษาไทย คลิกปุ่ม "CC" เพื่อเปิดบทบรรยาย

{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{ "functionName":"ContentGallery","params":"#pmg-content-gallery-control|4|10|false|540|2"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#f98d9c77-3f20-d8d0-1cfa-658768ecaec3|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#9848f711-355f-8e3d-15ce-b455a65ac8f6|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#6a4bebf0-e4c4-0bdf-6d21-82bcb615f534|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#ed482319-1aee-5b66-5aeb-25529eb0ba5e|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#a9c9de50-0737-47c1-5a3f-b7db821097d8|#pmgPopupID"},

{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"}]}