Project

นำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จ

ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายพร้อมกับการทำงานร่วมกันได้จากแทบทุกที่ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการ ทีมงานในโครงการ และผู้มีอำนาจตัดสินใจ
Project

นำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จ

ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายพร้อมกับการทำงานร่วมกันได้จากแทบทุกที่ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการ ทีมงานในโครงการ และผู้มีอำนาจตัดสินใจ
Project

นำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จ

ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายพร้อมกับการทำงานร่วมกันได้จากแทบทุกที่ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการ ทีมงานในโครงการ และผู้มีอำนาจตัดสินใจ
วันเริ่ม

นำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จ

ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายพร้อมกับการทำงานร่วมกันได้จากแทบทุกที่ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการ ทีมงานในโครงการ และผู้มีอำนาจตัดสินใจ
นำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จ
นำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จ

สำหรับสมาชิกในทีม

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของเราจะช่วยให้สมาชิกทีมของโครงการจัดการงาน, ทำงานร่วมกัน, ส่งแผ่นเวลา และแจ้งเตือนปัญหาและความเสี่ยงต่างๆ ได้

สำหรับผู้จัดการโครงการ

ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายและสนุกสำหรับผู้จัดการโครงการ โดยให้พวกเขาวิเคราะห์ทรัพยากร งบประมาณ และไทม์ไลน์ได้เอง ผู้จัดการโครงการยังสามารถตรวจวัดความคืบหน้าและคาดการณ์ความต้องการในทรัพยากรได้ด้วยรายงานรูปแบบใหม่ที่มีรายละเอียดและปรับแต่งเองได้ง่าย

สำหรับฝ่ายบริหารและ PMO

ช่วยให้ฝ่ายบริหารกำหนดตัวขับเคลื่อนของธุรกิจ, วัดผลกระทบในเชิงกลยุทธ์ของแนวคิดต่างๆ, ตัดสินใจด้านการจัดหาเงินทุนได้อย่างเหมาะสม และดูโครงการและสถานะของทรัพยากรได้ทั่วทั้งองค์กร
4969f09f51e948b98a79930fc5e5c302
หมายเหตุ: วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษพร้อมบทบรรยายภาษาไทย คลิกปุ่ม "CC" เพื่อเปิดบทบรรยาย

{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{ "functionName":"ContentGallery","params":"#pmg-content-gallery-control|4|10|false|540|2"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#f98d9c77-3f20-d8d0-1cfa-658768ecaec3|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#9848f711-355f-8e3d-15ce-b455a65ac8f6|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#6a4bebf0-e4c4-0bdf-6d21-82bcb615f534|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#ed482319-1aee-5b66-5aeb-25529eb0ba5e|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#a9c9de50-0737-47c1-5a3f-b7db821097d8|#pmgPopupID"},

{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"}]}