เรื่องราวของลูกค้า SharePoint

พนักงานทั่วโลกของของร้านค้าปลีกชื่อดังอย่าง Marks & Spencer (M&S) ใช้ Office 365 เพื่อทำให้กระบวนการความคิดแบบดิจิทัลเป็นไปได้ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานนอกสถานที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การทำงานที่ได้ประสิทธิผลมากขึ้น

หมายเหตุ: บทความและวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกค้าอาจเป็นภาษาอังกฤษ

ขนาดธุรกิจ

อุตสาหกรรม

กรณีศึกษาของไมโครซอฟท์

SharePoint ช่วยองค์กรกระตุ้นให้ผู้ใช้มุ่งสู่เป้าหมายทางธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง