เรื่องราวของลูกค้า SharePoint

พนักงานค้าปลีกทั่วโลกของ Marks & Spencer (M&S) ใช้ Office 365 เพื่อทำให้กระบวนการความคิดแบบดิจิทัลแบบใหม่เป็นไปได้ด้วยความง่ายดาย รวมทั้งทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานนอกสถานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: บทความและวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกค้าอาจเป็นภาษาอังกฤษ

ขนาดธุรกิจ

อุตสาหกรรม

กรณีศึกษาของไมโครซอฟท์

SharePoint ช่วยองค์กรกระตุ้นให้ผู้ใช้มุ่งสู่เป้าหมายทางธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง