การให้สิทธิ์การใช้งาน SharePoint 2016

SharePoint รองรับการใช้งานแอปพลิเคชันอินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตจากแพลตฟอร์มผสมผสานแพลตฟอร์มเดียว มีปัจจัยสามอย่างที่กำหนดว่าคุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานเฉพาะหรือไม่ซึ่งได้แก่ คุณใช้ความสามารถใดอยู่ มีการปรับใช้งาน SharePoint อย่างไร และระบบถูกโฮสต์อยู่ที่ใด ข้อกำหนดและเงื่อนไขว่าคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างไรบ้างนั้นระบุอยู่ในเอกสารเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ)

 • SharePoint Online จะได้รับอนุญาตสิทธิ์การใช้งานตามจำนวนผู้ใช้ คุณสามารถซื้อ SharePoint Online ในรูปแบบของแผนแยกต่างหาก หรือรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผน Office 365 เรียนรู้เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานที่พร้อมใช้งานที่นี่ (ภาษาอังกฤษ)
 • สำหรับการใช้งานภายในองค์กร ไซต์อินทราเน็ตจะได้รับอนุญาตสิทธิ์การใช้งานในรูปแบบ Server/CAL (Client Access License) โดยจำเป็นต้องมี SharePoint Server 2016 ในการรันซอฟต์แวร์แต่ละอินสแตนซ์ และแต่ละคนหรือแต่ละอุปกรณ์ที่จะเข้าถึง SharePoint Server จำเป็นต้องมี CAL ด้วย
  • SharePoint Standard CAL:

   Standard CAL ให้คุณใช้งานความสามารถหลักๆ ของ SharePoint
   • ไซต์: โครงสร้างพื้นฐานเดียวสำหรับเว็บไซต์ทางธุรกิจทั้งหมดของคุณ
   • ชุมชน: แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร
   • เนื้อหา: การจัดการเนื้อหาขององค์กร (ECM) สำหรับงานปริมาณมาก
   • ค้นหา: การค้นหาบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญ การแสดงภาพตัวอย่าง สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดแบบเป็นภาพ
  • SharePoint Enterprise CAL:

   Enterprise CAL ให้คุณใช้งานความสามารถหลักๆ ของ SharePoint
   • ไซต์: โครงสร้างพื้นฐานเดียวสำหรับเว็บไซต์ทางธุรกิจทั้งหมดของคุณ
   • ชุมชน: แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร
   • เนื้อหา: การจัดการเนื้อหาองค์กรสำหรับสาธารณะ
   • ค้นหา: ฟีเจอร์การค้นหามาตรฐานรวมถึงการคัดแยกเอนทิตี การค้นหาวิดีโอ คำแนะนำรายการ
   • โซลูชันทางธุรกิจ (รวมถึง Access Services และ InfoPath Services)
   • ระบบธุรกิจอัจฉริยะสำหรับทุกคน (รวมถึง Power View, PerformancePoint Services, Excel Services และ Visio Services)

แหล่งข้อมูล (ภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุ

 • SharePoint Enterprise CAL เป็นส่วนเพิ่มเติม: ถ้าต้องการเข้าถึงฟีเจอร์ของ SharePoint รุ่น Enterprise ผู้ใช้หรืออุปกรณ์จะต้องมีทั้ง SharePoint Standard CAL และ SharePoint Enterprise CAL
 • ใน SharePoint 2016 สำหรับสถานการณ์ที่มีไซต์เอ็กซ์ทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ภายนอกไม่จำเป็นต้องมี CAL
  • ผู้ใช้ภายนอก หมายถึงผู้ใช้ที่ไม่ใช่ทั้งพนักงานของคุณหรือของบริษัทในเครือ หรือผู้รับเหมาหรือตัวแทนนอกสถานที่ของคุณหรือของบริษัทในเครือ
  • ลูกค้า SharePoint 2013 ที่มี Software Assurance (SA) สามารถใช้สิทธิ์การดาวน์เกรดของ Volume Licensing เพื่อรัน SharePoint 2013 ด้วยสิทธิ์การใช้งาน SharePoint 2016