SharePoint

สิทธิ์การใช้งาน SharePoint 2013

SharePoint สนับสนุนแอปพลิเคชันอินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตจากแพลตฟอร์มที่รวมเข้าด้วยกันเป็นแพลตฟอร์มเดียว สิทธิ์การใช้งานเฉพาะที่คุณจำเป็นต้องมีขึ้นอยู่กับสามปัจจัย ได้แก่ ความสามารถที่ใช้งาน วิธีการปรับใช้ SharePoint และสถานที่ที่โฮสต์ระบบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับวิธีใช้งานซอฟต์แวร์ถูกกำหนดไว้ในเอกสาร เอกสาร และ รายการผลิตภัณฑ์ สิทธิ์การใช้ผลิตภัณฑ์ (PUR: Product Use Right)
 • SharePoint Online ให้สิทธิ์การใช้งานต่อผู้ใช้หนึ่งราย คุณสามารถซื้อ SharePoint Online ที่เป็นแผนแบบสแตนด์อโลน หรือที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของแผน Office 365 ก็ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
  มีรายละเอียดสิทธิ์การใช้งาน ที่นี่
 • สำหรับภายในองค์กร ไซต์อินทราเน็ตได้รับสิทธิ์การใช้งานโดยใช้รูปแบบ Server/CAL (Client Access License) จำเป็นต้องมี SharePoint Server 2013 สำหรับการเรียกใช้อินสแตนซ์ของซอฟต์แวร์ในแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมี CAL สำหรับการเข้าถึง SharePoint Server โดยผู้ใช้แต่ละราย หรืออุปกรณ์แต่ละชนิด
 • SharePoint Standard CAL: Standard CAL มอบความสามารถหลักของ SharePoint
 • ไซต์: โครงสร้างพื้นฐานเดียวสำหรับเว็บไซต์ทางธุรกิจทั้งหมดของคุณ
 • ชุมชน: แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร
 • เนื้อหา: การจัดการเนื้อหาขององค์กร (ECM) สำหรับงานปริมาณมาก
 • ค้นหา: การค้นหาบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญ การแสดงภาพตัวอย่าง สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดแบบเป็นภาพ
 • SharePoint Enterprise CAL: Enterprise CAL มอบความสามารถทั้งหมดของ SharePoint
 • ไซต์: โครงสร้างพื้นฐานเดียวสำหรับเว็บไซต์ทางธุรกิจทั้งหมดของคุณ
 • ชุมชน: แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร
 • เนื้อหา: การจัดการเนื้อหาขององค์กร (ECM) สำหรับงานปริมาณมาก
 • ค้นหา: คุณลักษณะการค้นหามาตรฐานรวมถึงการคัดแยกเอนทิตี การค้นหาวิดีโอ คำแนะนำรายการ
 • โซลูชันทางธุรกิจ (รวมถึง Access Services และ InfoPath Services)
 • ข่าวกรองธุรกิจสำหรับทุกคน (รวมถึง Power View, PerformancePoint Services, Excel Services และ Visio Services)

แหล่งข้อมูล

หมายเหตุ

 • SharePoint Enterprise CAL เป็นส่วนเพิ่มเติม: ถ้าต้องการเข้าถึงคุณลักษณะของ SharePoint รุ่น Enterprise ผู้ใช้หรืออุปกรณ์จะต้องมีทั้ง SharePoint Standard CAL และ SharePoint Enterprise CAL
 • ใน SharePoint 2013 สำหรับสถานการณ์สมมติของไซต์เอกซ์ทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต ไม่จำเป็นต้องมี CAL สำหรับผู้ใช้ภายนอก
 • ผู้ใช้ภายนอก หมายถึงผู้ใช้ที่ไม่ใช่ทั้งพนักงานของคุณหรือของบริษัทในเครือ หรือผู้รับเหมาหรือตัวแทนนอกสถานที่ของคุณหรือของบริษัทในเครือ
 • ลูกค้า SharePoint 2010 ที่มี Software Assurance (SA) สามารถใช้สิทธิ์การดาวน์เกรดของ Volume Licensing เพื่อรัน SharePoint 2010 ด้วยสิทธิ์การใช้งาน SharePoint 2013