SharePoint

คู่ค้า SharePoint 2013

SharePoint มีผู้ใช้จำนวนมากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมอบโอกาสสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของคุณให้เติบโต นอกจากนี้ เรายังได้รวมกระบวนการสำหรับการเป็นคู่ค้า Microsoft SharePoint ไว้ในขั้นตอนเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รวมระบบหรือผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ คุณสามารถขยายขอบเขตธุรกิจของคุณเพื่อพัฒนา ปรับใช้งาน และสนับสนุนการสร้างโซลูชันโดยใช้แพลตฟอร์มเดียวที่ขยับขยายได้สำหรับโซลูชันอินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตทั้งภายในองค์กรและบนระบบ Cloud

โอกาสของคู่ค้า

สำหรับผู้รวมระบบ

SharePoint ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถสร้างโซลูชันทางธุรกิจที่ให้ข้อมูลเชิงลึก ช่วยในการตัดสินใจ และเพิ่มความคล่องตัวขององค์กรให้มากขึ้น ช่วยให้ลูกค้าของคุณมองผ่านขั้นตอนการปรับใช้งานเบื้องต้นและตระหนักได้ถึงคุณค่าทางธุรกิจทั้งหมดของการลงทุนกับ SharePoint รวมถึงด้านเครือข่ายสังคม การค้นหาระดับองค์กร และการแสดงข้อมูลสายธุรกิจใน SharePoint ด้วย

สำหรับผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ

ตอนนี้ SharePoint เป็นอะไรได้มากกว่าที่เคย ทั้งศูนย์กลางในการสร้างและปรับใช้แอปสมัยใหม่สำหรับนักพัฒนา และศูนย์กลางการสร้างเว็บไซต์ที่สะดุดตาสำหรับนักออกแบบ และเนื่องจาก SharePoint มาพร้อมกับระบบ Cloud ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT จึงสามารถจัดการค่าใช้จ่ายและตอบสนองความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับที่เพิ่มมากขึ้นได้ ขยายขอบเขตโซลูชันของคุณได้มากยิ่งขึ้นบนแพลตฟอร์ม SharePoint ด้วยความสามารถต่างๆ เช่น ข่าวกรองธุรกิจ การแสดงภาพขั้นสูง และการจัดการพอร์ตโครงการและกระบวนการทางธุรกิจ

SharePoint Competency

SharePoint Competency ได้รับการปรับให้ง่ายขึ้นแล้ว! การทำงานร่วมกันและความสามารถด้านเนื้อหาแบบใหม่ได้ผนวกรวมความสามารถก่อนหน้าเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ การทำงานร่วมกันและพอร์ทัล, การจัดการเนื้อหา และการค้นหา เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถใหม่นี้และอ่านเกี่ยวกับประโยชน์ของการเป็นคู่ค้าของ SharePoint และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการรับการทำงานร่วมกันและความสามารถด้านเนื้อหา ระดับ Silver และ Gold