คู่ค้า SharePoint

SharePoint มีผู้ใช้จำนวนมากและยังคงเพิ่มจำนวนอยู่ ซึ่งเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างเห็นผล นอกจากนี้เรายังได้รวมกระบวนการการเป็นคู่ค้า Microsoft SharePoint เข้าเป็นขั้นตอนเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รวมระบบหรือผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ คุณสามารถขยายขอบเขตธุรกิจของคุณเพื่อพัฒนา ปรับใช้งาน และสนับสนุนการสร้างโซลูชันโดยใช้แพลตฟอร์มเดี่ยวที่ขยับขยายได้สำหรับโซลูชันอินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตทั้งภายในองค์กรและบน Cloud

โอกาสของคู่ค้า

สำหรับผู้รวมระบบ

SharePoint ช่วยสร้างโซลูชันทางธุรกิจที่ส่งเสริมความเข้าใจ ช่วยในการตัดสินใจ และเพิ่มความคล่องตัวขององค์กรให้มากขึ้น ช่วยให้ลูกค้าของคุณมองผ่านขั้นตอนการปรับใช้งานเบื้องต้นและตระหนักได้ถึงคุณค่าทางธุรกิจทั้งหมดของการลงทุนกับ SharePoint รวมถึงด้านเครือข่ายสังคม การค้นหาระดับองค์กร และการแสดงข้อมูลสายธุรกิจใน SharePoint ด้วย

สำหรับผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ

ตอนนี้ SharePoint เป็นศูนย์กลางในการสร้างและปรับใช้แอพสมัยใหม่สำหรับนักพัฒนา และศูนย์กลางการสร้างเว็บไซต์ที่สะดุดตาสำหรับนักออกแบบยิ่งกว่าที่เคย และด้วยเหตุที่มาอยู่บน Cloud ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT จึงสามารถจัดการค่าใช้จ่ายและตอบสนองต่อความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้นได้ ขยายขอบเขตโซลูชันของคุณได้กว้างยิ่งขึ้นบนแพลตฟอร์ม SharePoint ด้วยความสามารถต่างๆ เช่น ข่าวกรองธุรกิจ การแสดงภาพขั้นสูง และการจัดการพอร์ตโครงการและกระบวนการทางธุรกิจ

ความสามารถของ SharePoint

ความสามารถของ SharePoint เรียบง่ายขึ้น! ความสามารถใหม่ด้านการทำงานร่วมกันและเนื้อหาได้ผสานรวมเข้ากับความสามารถก่อนหน้า: พอร์ทัลและการทำงานร่วมกัน การจัดการเนื้อหา และการค้นหา เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถใหม่นี้ (ภาษาอังกฤษ) และอ่านเกี่ยวกับประโยชน์ของการเป็นคู่ค้า SharePoint และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการรับการทำงานร่วมกันและความสามารถด้านเนื้อหาระดับ Silver และ Gold