เลือกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
SharePoint

SharePoint Online

SharePoint Online ทำให้ขุมพลังจากระบบ คลาวด์ ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้
แผน 1
{SPOP1Buy|price}
ผู้ใช้/เดือน
แผน 2
{SPOP2Buy|price}
ผู้ใช้/เดือน
แผน 1 + eDiscovery, ข่าวกรองธุรกิจ
SharePoint Online
SharePoint

SharePoint Online

SharePoint Online ทำให้ขุมพลังจากระบบ คลาวด์ ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้
แผน 1
{SPOP1Buy|price}
ผู้ใช้/เดือน
แผน 2
{SPOP2Buy|price}
ผู้ใช้/เดือน
แผน 1 + eDiscovery, ข่าวกรองธุรกิจ
SharePoint Online
SharePoint

SharePoint Online

SharePoint Online ทำให้ขุมพลังจากระบบ คลาวด์ ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้
แผน 1
{SPOP1Buy|price}
ผู้ใช้/เดือน
แผน 2
{SPOP2Buy|price}
ผู้ใช้/เดือน
แผน 1 + eDiscovery, ข่าวกรองธุรกิจ

OneDrive for Business พร้อม Office Online

เก็บไฟล์ทั้งหมดของคุณได้อย่างปลอดภัยภายในสถานที่เดียว ซื้อ OneDrive for Business เพื่อเป็นขั้นตอนแรกสำหรับใช้งาน คลาวด์ จากนั้นเพิ่มความสามารถ SharePoint Online หรือ Office 365 อื่นๆ เมื่อคุณพร้อม

{OneDrive4BizMonth|price}

ผู้ใช้/เดือน

Office 365

วิธีที่คุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การใช้งาน SharePoint Online ได้ดีที่สุดก็คือการใช้แผน Office 365 ที่มี Skype for Business Online และ Exchange Online

SharePoint Server 2013

รับการปรับใช้ภายในองค์กรของ SharePoint เวอร์ชันล่าสุด

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: red; text-align: left;"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"},

{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},

{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}]}