เลือกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับเรียกเก็บเงินของคุณ:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"consumer|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Office 365

ทดลองใช้ Office 365

อัปเกรดทันที

ใช้ประโยชน์มากขึ้นด้วยการสมัคร Office 365 ใช้การติดตั้งเต็มรูปแบบบนพีซีหรือ Mac ของคุณ พื้นที่จัดเก็บออนไลน์ 5 TB ฟีเจอร์เพิ่มเติมบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของคุณและอื่นๆ เพื่อให้คุณมีความสามารถและความยืดหยุ่นในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ในเกือบทุกที่
Office 365

ทดลองใช้ Office 365

อัปเกรดทันที

ใช้ประโยชน์มากขึ้นด้วยการสมัคร Office 365 ใช้การติดตั้งเต็มรูปแบบบนพีซีหรือ Mac ของคุณ พื้นที่จัดเก็บออนไลน์ 5 TB ฟีเจอร์เพิ่มเติมบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของคุณและอื่นๆ เพื่อให้คุณมีความสามารถและความยืดหยุ่นในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ในเกือบทุกที่
Office 365

ทดลองใช้ Office 365

อัปเกรดทันที

ใช้ประโยชน์มากขึ้นด้วยการสมัคร Office 365 ใช้การติดตั้งเต็มรูปแบบบนพีซีหรือ Mac ของคุณ พื้นที่จัดเก็บออนไลน์ 5 TB ฟีเจอร์เพิ่มเติมบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของคุณและอื่นๆ เพื่อให้คุณมีความสามารถและความยืดหยุ่นในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ในเกือบทุกที่
ทดลองใช้ Office 365
ทดลองใช้ Office 365
เลือกแผน Office 365 ที่เหมาะกับคุณ
เข้ากันได้กับ Windows 7 หรือใหม่กว่า Office 2016 for Mac จำเป็นต้องมี Mac OS X 10.10 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
Office for Mac 2011 จำเป็นต้องมี Mac OS X 10.6 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า จำเป็นต้องมีบัญชี Microsoft
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}

Office 365 Home

Office 365 Personal

เลือกแผน Office 365 ที่เหมาะกับคุณ
เข้ากันได้กับ Windows 7 หรือใหม่กว่า Office 2016 for Mac จำเป็นต้องมี Mac OS X 10.10 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
Office for Mac 2011 จำเป็นต้องมี Mac OS X 10.6 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า จำเป็นต้องมีบัญชี Microsoft
Office สำหรับครอบครัว
หลังจากช่วงทดลองใช้ฟรี 1 เดือน คุณสามารถใช้งาน Office 365 Home ได้ในราคา {HomeM2M|price} ต่อเดือน สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
ข้อความ
Office สำหรับคุณ
หลังจากช่วงทดลองใช้ฟรี 1 เดือน คุณสามารถใช้งาน Office 365 Personal ได้ในราคา {O365PersonalMonth|price} ต่อเดือน สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา
ข้อความ
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ
 • Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
มีแอปพลิเคชัน Office 2016 for Mac รูปแบบใหม่!
เลือกไว้
พีซีหรือ Mac 5 เครื่อง
เลือกไว้
พีซีหรือ Mac 1 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์

สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ

เลือกไว้
แท็บเล็ต 5 เครื่องและโทรศัพท์ 5 เครื่อง
เลือกไว้
แท็บเล็ต 1 เครื่องและโทรศัพท์ 1 เครื่อง
เวอร์ชันออนไลน์ของ Office
 • Word, Excel, PowerPoint และ OneNote
เลือกไว้
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บออฟไลน์
 • บันทึกเอกสารลงในพีซีหรือ Mac ของคุณ
เลือกไว้
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บออนไลน์
 • บันทึกเอกสาร รูปถ่าย และวิดีโอแบบออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากเกือบทุกที่
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บ 1 TB ทุกคน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บ 1 TB สำหรับผู้ใช้ 1 คน
Skype
 • โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
เลือกไว้
60 นาทีต่อเดือนต่อคน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
เลือกไว้
60 นาทีต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 1 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่ให้มาพร้อมกัน
แสดงซ่อน

Office 365 Home

Office สำหรับครอบครัว
หลังจากช่วงทดลองใช้ฟรี 1 เดือน คุณสามารถใช้งาน Office 365 Home ได้ในราคา {HomeM2M|price} ต่อเดือน สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
ข้อความ
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ
 • Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
มีแอปพลิเคชัน Office 2016 for Mac รูปแบบใหม่!
เลือกไว้
พีซีหรือ Mac 5 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์

สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ

เลือกไว้
แท็บเล็ต 5 เครื่องและโทรศัพท์ 5 เครื่อง
เวอร์ชันออนไลน์ของ Office
Word, Excel, PowerPoint และ OneNote
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีหรือ Mac ของคุณ
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสาร รูปถ่าย และวิดีโอแบบออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากเกือบทุกที่
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บ 1 TB ทุกคน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
Skype
 • โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
เลือกไว้
60 นาทีต่อเดือนต่อคน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่ให้มาพร้อมกัน
แสดงซ่อน

Office 365 Personal

Office สำหรับคุณ
หลังจากช่วงทดลองใช้ฟรี 1 เดือน คุณสามารถใช้งาน Office 365 Personal ได้ในราคา {O365PersonalMonth|price} ต่อเดือน สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา
ข้อความ
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ
 • Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
มีแอปพลิเคชัน Office 2016 for Mac รูปแบบใหม่!
เลือกไว้
พีซีหรือ Mac 1 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์

สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ

เลือกไว้
แท็บเล็ต 1 เครื่องและโทรศัพท์ 1 เครื่อง
เวอร์ชันออนไลน์ของ Office
Word, Excel, PowerPoint และ OneNote
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีหรือ Mac ของคุณ
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสาร รูปถ่าย และวิดีโอแบบออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากเกือบทุกที่
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บ 1 TB สำหรับผู้ใช้ 1 คน
Skype
 • โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
เลือกไว้
60 นาทีต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 1 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่ให้มาพร้อมกัน

คำถามที่ถามบ่อย

แสดงซ่อน
ฉันสามารถใช้อะไรได้บ้างในรุ่นทดลองใช้นี้
เวอร์ชันทดลองใช้ให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของ Office 365 Home หรือ Office 365 Personal ซึ่งประกอบด้วย
 • แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ (Word, PowerPoint, Excel, OneNote และ Outlook รวมทั้ง Publisher และ Access สำหรับพีซี Windows)
 • ที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ OneDrive บน Cloud ขนาด 1 TB ซึ่งคุณสามารถบันทึกเอกสาร รูปถ่าย และวิดีโอแบบออนไลน์ และสามารถเข้าถึงได้จากเกือบทุกที่
 • นาทีการโทรของ Skype 60 นาที ซึ่งคุณสามารถใช้โทรไปยังโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศ/ภูมิภาค และโทรศัพท์พื้นฐานในพื้นที่กว่า 60 ประเทศ/ภูมิภาค ดูรายการ
แสดงซ่อน
ฉันต้องใช้ขั้นตอนใดบ้างในการลงทะเบียนทดลองใช้งาน
 • 1. สร้างหรือลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ที่มีอยู่ บัญชี Microsoft คืออะไร
 • 2. ระบุข้อมูลการชำระเงินเพื่อให้ใช้งานการชำระเงินรายเดือนได้ในอนาคต ระบบยอมรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตระหว่างประเทศและ PayPal (ในบางประเทศ)
 • 3. ระบบจะเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่คุณระบุโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดเดือนแรกที่ใช้งานฟรี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ประสบความขัดข้องในการใช้งานบริการ และคุณสามารถยกเลิกการทดลองใช้ได้ทางออนไลน์โดยไม่เสียค่าปรับ ก่อนที่การทดลองใช้จะสิ้นสุดลง โดยไปที่ www.office.com/myaccount และปิดการต่ออายุอัตโนมัติในพื้นที่การชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน
 • 4. เมื่อวิธีการชำระเงินของคุณได้รับการยืนยันแล้ว ระบบจะนำคุณไปที่ www.office.com/myaccount เพื่อติดตั้ง Office
แสดงซ่อน
ทำไมฉันต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิต
ระบบขอให้คุณระบุข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดช่วงทดลองใช้ของคุณ ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณจนกว่าช่วงทดลองใช้จะสิ้นสุดลง คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อในช่วงทดลองใช้ โดยการคลิกที่ ปิดการต่ออายุโดยอัตโนมัติ ใน บัญชีของฉัน
แสดงซ่อน
จำเป็นต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับ Office หรือไม่
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำเป็นในการติดตั้งและเปิดใช้งานชุดโปรแกรม Office รุ่นล่าสุดและแผนการสมัครใช้งาน Office 365 ทั้งหมด สำหรับแผน Office 365 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยังจำเป็นในการจัดการบัญชีการสมัครใช้งานของคุณ เช่น ในการติดตั้ง Office บนพีซีเครื่องอื่น หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียกเก็บเงิน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยังจำเป็นต่อการเข้าใช้เอกสารที่จัดเก็บบน OneDrive อีกด้วย เว้นแต่คุณจะติดตั้ง แอป OneDrive สำหรับเดสก์ท็อป นอกจากนี้ คุณควรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นประจำเพื่อคอยอัปเดต Office ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอและใช้ประโยชน์จากการอัปเกรดอัตโนมัติ ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกๆ 39 วันเป็นอย่างน้อย แอปพลิเคชันของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดการทำงานที่ปรับลดลง ซึ่งหมายความว่า คุณจะสามารถดูหรือพิมพ์เอกสารได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไขหรือสร้างเอกสารใหม่ได้ เมื่อต้องการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Office ของคุณใหม่ คุณเพียงแค่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน Office เช่น Word, Excel และ PowerPoint เนื่องจากแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้รับการติดตั้งแบบสมบูรณ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
แสดงซ่อน
ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าคอมพิวเตอร์ของฉันสามารถใช้งาน Office ได้หรือไม่
Office สนับสนุนพีซีที่ใช้ Windows 7 หรือใหม่กว่า และ Mac ที่ใช้ Mac OS X 10.10 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Office 2016 for Mac และจำเป็นต้องมี Mac OS X 10.6 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Office for Mac 2011 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงความต้องการระบบสำหรับ iPad® โปรดดูรายละเอียดความต้องการของระบบทั้งหมด
แสดงซ่อน
ฉันสามารถควบคุมดูแลเอกสารของฉันที่มีการสมัครใช้งาน Office 365 ได้หรือไม่
ได้ เอกสารที่คุณสร้างขึ้นนั้นเป็นของคุณโดยสมบูรณ์ คุณสามารถเลือกที่จะจัดเก็บเอกสารแบบออนไลน์บน OneDrive หรือจัดเก็บภายในพีซีหรือ Mac ของคุณได้ ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณยกเลิกการสมัครใช้งาน
แสดงซ่อน
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการทดลองใช้งานของฉันสิ้นสุดลง
สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นตามวิธีที่คุณลงทะเบียนทดลองใช้งาน
 • ถ้าคุณลงทะเบียนสำหรับการทดลองใช้ในหน้านี้และมีการเปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติในส่วนการชำระเงินและการเรียกเก็บเงินของ www.office.com/myaccount บริการจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และระบบจะเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้และทุกเดือนหลังจากนั้น
คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Office ใหม่ และพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมของ OneDrive ขนาด 1 TB จะได้รับการเพิ่มในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อการทดลองใช้สิ้นสุดลง
 • ถ้าคุณลงทะเบียนโดยการคลิกที่ไอคอนบนพีซีใหม่ของคุณ การทดลองใช้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลังจากหนึ่งเดือน โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องยกเลิก เมื่อการทดลองใช้สิ้นสุดลง คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกว่าต้องการซื้อ Office เวอร์ชันใด
แสดงซ่อน
ฉันจะลงทะเบียนทดลองใช้อีกครั้งโดยเลือกการสมัครใช้งานที่แตกต่างกันได้หรือไม่
ไม่ได้ในทันที ยกตัวอย่างเช่น หากคุณได้ลองใช้งาน Office 365 Personal แล้ว คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งาน Office 365 Home ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อการลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งานหรือแบบชำระเงินสิ้นสุดลงหลังจากผ่านไปหนึ่งปี คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการทดลองใช้งานได้อีกครั้ง
แสดงซ่อน
ฉันจะทำการยกเลิกก่อนที่การทดลองใช้จะสิ้นสุดลงได้อย่างไร
ถ้าคุณลงทะเบียนสำหรับการทดลองใช้ในหน้านี้ ไปที่ www.office.com/myaccount และปิดตัวเลือกการต่ออายุอัตโนมัติในส่วนการชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน เมื่อใช้วิธีนี้ การทดลองใช้จะหมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อระยะเวลาหนึ่งเดือนสิ้นสุดลง และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณ ถ้าคุณลงทะเบียนทดลองใช้โดยการคลิกที่ไอคอนบนพีซีใหม่ของคุณ การทดลองใช้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลังจากหนึ่งเดือน โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องยกเลิก เมื่อการทดลองใช้สิ้นสุดลง คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกว่าต้องการซื้อ Office เวอร์ชันใด

{"pmgControls":

[{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#8d64a3bf-e624-b0da-3467-b383bdfc2644|pmg-float-right|680"},

{"functionName":"CustomTooltip","params":" "},{"functionName":"AutoHeight","params":""},

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll1 "},

{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"QueryMaster","params":"dynacnt|WT.mc_id|universalupsell|.dynaTarget|WT.mc_id"}]}