เลือกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Visio

เลือก Visio ของคุณ

แนะนำ
Visio

Visio Standard 2013

Visio Professional 2013

Visio Pro for Office 365

เลือก Visio ของคุณ

สร้างไดอะแกรมที่ใช้งานได้หลากหลายโดยใช้ชุดของรูปร่างและสเตนซิลที่อัปเดตใหม่จำนวนมากได้อย่างง่ายดาย
{VSBuy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
ทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างและแชร์ไดอะแกรมแบบมืออาชีพที่ลดความซับซ้อนของข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
{VPBuy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะทั้งหมดใน Visio Professional 2013 ซึ่งเป็นการสมัครใช้งานที่มีการอัปเดตอยู่เสมอจาก Office 365
{VP365Buy|price}
ต่อเดือน
ข้อผูกมัดรายปี
{VP365Buy|price}
ต่อเดือน
ข้อผูกมัดรายปี
{VP365MMBuy|price}
ต่อเดือน
ข้อผูกมัดรายเดือน
{VP365MMBuy|price}
ต่อเดือน
ข้อผูกมัดรายเดือน
สร้างไดอะแกรมแบบมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยชุดรูปร่างที่มีอยู่แล้วภายในและแบบกำหนดเองจำนวนมาก
บางส่วน
แบบเต็ม
แบบเต็ม
สร้างแผนผังองค์กรได้อย่างง่ายดาย
ด้วยสไตล์การแสดงผลแบบเป็นภาพและการจัดรูปแบบใหม่
แบบเต็ม
แบบเต็ม
แบบเต็ม
เปลี่ยนรูปแบบไดอะแกรมของคุณในทันที
ด้วยเอฟเฟ็กต์และธีมใหม่
แบบเต็ม
แบบเต็ม
แบบเต็ม
เชื่อมโยงรูปร่างไดอะแกรมกับข้อมูลแบบเรียลไทม์
และใช้ไอคอน สัญลักษณ์ สี และกราฟเพื่อให้ข้อมูลแสดงผลแบบเป็นภาพได้ง่ายขึ้น
แบบเต็ม
แบบเต็ม
ทำงานบนไดอะแกรมเดียวกัน
กับสมาชิกคนอื่นในทีมของคุณได้พร้อมกันโดยไม่ต้องจัดการกับหลายเวอร์ชัน
แบบเต็ม
แบบเต็ม
สร้างไดอะแกรมที่ตรงตามมาตรฐานที่มีการอัปเดต
(BPMN 2.0, UML 2.4 และ Windows Workflow 4.0)
แบบเต็ม
แบบเต็ม
รับประโยชน์จาก Office 365
ทั้งการติดตั้งบนพีซีหลายเครื่องต่อผู้ใช้หนึ่งคน การสนับสนุนการใช้งานข้ามเครือข่าย และการอัปเดตความด้านความปลอดภัยและคุณลักษณะที่จะติดตั้งโดยอัตโนมัติ
แบบเต็ม
บางส่วน:
บางส่วน
แบบเต็ม:
แบบเต็ม
แสดงซ่อน

Visio

Standard 2013

สร้างไดอะแกรมที่ใช้งานได้หลากหลายโดยใช้ชุดของรูปร่างและสเตนซิลที่อัปเดตใหม่จำนวนมากได้อย่างง่ายดาย

{VSBuy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
สร้างไดอะแกรมแบบมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยชุดรูปร่างที่มีอยู่แล้วภายในและแบบกำหนดเองจำนวนมาก
บางส่วน
สร้างแผนผังองค์กรได้อย่างง่ายดาย
ด้วยสไตล์การแสดงผลแบบเป็นภาพและการจัดรูปแบบใหม่
แบบเต็ม
เปลี่ยนรูปแบบไดอะแกรมของคุณในทันที
ด้วยเอฟเฟ็กต์และธีมใหม่
แบบเต็ม
เชื่อมโยงรูปร่างไดอะแกรมกับข้อมูลแบบเรียลไทม์
และใช้ไอคอน สัญลักษณ์ สี และกราฟเพื่อให้ข้อมูลแสดงผลแบบเป็นภาพได้ง่ายขึ้น
ทำงานบนไดอะแกรมเดียวกัน
กับสมาชิกคนอื่นในทีมของคุณได้พร้อมกันโดยไม่ต้องจัดการกับหลายเวอร์ชัน
สร้างไดอะแกรมที่ตรงตามมาตรฐานที่มีการอัปเดต
(BPMN 2.0, UML 2.4 และ Windows Workflow 4.0)
รับประโยชน์จาก Office 365
ทั้งการติดตั้งบนพีซีหลายเครื่องต่อผู้ใช้หนึ่งคน การสนับสนุนการใช้งานข้ามเครือข่าย และการอัปเดตความด้านความปลอดภัยและคุณลักษณะที่จะติดตั้งโดยอัตโนมัติ
แสดงซ่อน

Visio

Professional 2013

ทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างและแชร์ไดอะแกรมแบบมืออาชีพที่ลดความซับซ้อนของข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

{VPBuy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
สร้างไดอะแกรมแบบมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยชุดรูปร่างที่มีอยู่แล้วภายในและแบบกำหนดเองจำนวนมาก
แบบเต็ม
สร้างแผนผังองค์กรได้อย่างง่ายดาย
ด้วยสไตล์การแสดงผลแบบเป็นภาพและการจัดรูปแบบใหม่
แบบเต็ม
เปลี่ยนรูปแบบไดอะแกรมของคุณในทันที
ด้วยเอฟเฟ็กต์และธีมใหม่
แบบเต็ม
เชื่อมโยงรูปร่างไดอะแกรมกับข้อมูลแบบเรียลไทม์
และใช้ไอคอน สัญลักษณ์ สี และกราฟเพื่อให้ข้อมูลแสดงผลแบบเป็นภาพได้ง่ายขึ้น
แบบเต็ม
ทำงานบนไดอะแกรมเดียวกัน
กับสมาชิกคนอื่นในทีมของคุณได้พร้อมกันโดยไม่ต้องจัดการกับหลายเวอร์ชัน
แบบเต็ม
สร้างไดอะแกรมที่ตรงตามมาตรฐานที่มีการอัปเดต
(BPMN 2.0, UML 2.4 และ Windows Workflow 4.0)
แบบเต็ม
รับประโยชน์จาก Office 365
ทั้งการติดตั้งบนพีซีหลายเครื่องต่อผู้ใช้หนึ่งคน การสนับสนุนการใช้งานข้ามเครือข่าย และการอัปเดตความด้านความปลอดภัยและคุณลักษณะที่จะติดตั้งโดยอัตโนมัติ
แสดงซ่อน

Visio Pro

for Office 365

ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะทั้งหมดใน Visio Professional 2013 ซึ่งเป็นการสมัครใช้งานที่มีการอัปเดตอยู่เสมอจาก Office 365

{VP365Buy|price}
ต่อเดือน
ข้อผูกมัดรายปี
{VP365MMBuy|price}
ต่อเดือน
ข้อผูกมัดรายเดือน
สร้างไดอะแกรมแบบมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยชุดรูปร่างที่มีอยู่แล้วภายในและแบบกำหนดเองจำนวนมาก
แบบเต็ม
สร้างแผนผังองค์กรได้อย่างง่ายดาย
ด้วยสไตล์การแสดงผลแบบเป็นภาพและการจัดรูปแบบใหม่
แบบเต็ม
เปลี่ยนรูปแบบไดอะแกรมของคุณในทันที
ด้วยเอฟเฟ็กต์และธีมใหม่
แบบเต็ม
เชื่อมโยงรูปร่างไดอะแกรมกับข้อมูลแบบเรียลไทม์
และใช้ไอคอน สัญลักษณ์ สี และกราฟเพื่อให้ข้อมูลแสดงผลแบบเป็นภาพได้ง่ายขึ้น
แบบเต็ม
ทำงานบนไดอะแกรมเดียวกัน
กับสมาชิกคนอื่นในทีมของคุณได้พร้อมกันโดยไม่ต้องจัดการกับหลายเวอร์ชัน
แบบเต็ม
สร้างไดอะแกรมที่ตรงตามมาตรฐานที่มีการอัปเดต
(BPMN 2.0, UML 2.4 และ Windows Workflow 4.0)
แบบเต็ม
รับประโยชน์จาก Office 365
ทั้งการติดตั้งบนพีซีหลายเครื่องต่อผู้ใช้หนึ่งคน การสนับสนุนการใช้งานข้ามเครือข่าย และการอัปเดตความด้านความปลอดภัยและคุณลักษณะที่จะติดตั้งโดยอัตโนมัติ
แบบเต็ม
บางส่วน:
บางส่วน
แบบเต็ม:
แบบเต็ม
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ:
{"pmgControls":[ {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"} ]}