Visio

เวอร์ชันของ Visio — คุณลักษณะทั้งหมด

สร้างไดอะแกรมแบบมืออาชีพและดึงดูดใจได้ง่ายขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
มี:
มี
ได้รับการปรับปรุง:
ได้รับการปรับปรุง
ใหม่:
ใหม่

2007

2010

2013

สเตนซิลและรูปร่างแบบใหม่และที่ได้รับการปรับปรุง
มี
ได้รับการปรับปรุง
ได้รับการปรับปรุง
เมนูคลิกขวาตามบริบท
มี
ได้รับการปรับปรุง
ได้รับการปรับปรุง
การค้นหาที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้คุณสามารถค้นหาเทมเพลตและรูปร่างได้ง่ายขึ้น
มี
มี
ได้รับการปรับปรุง
ธีมที่นำไปใช้ได้ง่ายเพื่อสร้างไดอะแกรมที่ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว
มี
มี
ได้รับการปรับปรุง
ความสามารถในการนำเข้าไฟล์ DWG ลงใน Visio
มี
มี
มี
การปรับปรุงโซลูชันแผนผังองค์กร เช่น สไตล์ใหม่และความสามารถในการนำเข้ารูปภาพ
มี
มี
ได้รับการปรับปรุง
การจัดแนวและช่องว่างอัตโนมัติ
มี
มี
ความสามารถในการแทรกและลบรูปร่างที่มีหัวเรื่องเชื่อมต่อกัน
มี
มี
พื้นที่วาดรูปที่ปรับขนาดอัตโนมัติ
มี
มี
พื้นที่รูปร่างด่วนสำหรับการเข้าถึงรูปร่างที่ใช้งานบ่อยได้อย่างง่ายดาย
มี
มี
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ของ Microsoft Office Fluent เช่น Ribbon
มี
ได้รับการปรับปรุง
การปรับปรุงในคอนเทนเนอร์และสไตล์คอนเทนเนอร์ใหม่
มี
ได้รับการปรับปรุง
ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานรูปแบบใหม่เพื่อให้สามารถค้นหารูปร่างได้ง่ายขึ้น
ใหม่
ความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างพร้อมรักษาเค้าโครงไดอะแกรมและ Metadata ของรูปร่างไว้
ใหม่
การแสดงตัวอย่างแบบทันทีของการเปลี่ยนแปลงสไตล์ธีมที่ได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าผ่านชุดรูปแบบ
ใหม่
ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง เช่น เงา ยกนูน เรืองแสง และอื่นๆ
ใหม่
การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแสดงตัวแบ่งหน้าไดอะแกรมและความสามารถในการเลื่อนและย่อ/ขยาย
ใหม่
มี:
มี
ได้รับการปรับปรุง:
ได้รับการปรับปรุง
ใหม่:
ใหม่

ทำงานร่วมกันในไดอะแกรมเดียวกันกับผู้ร่วมงานของคุณ

2007

2010

2013

การเพิ่มข้อคิดเห็น
มี
มี
ได้รับการปรับปรุง
การแชร์ไดอะแกรมได้อย่างง่ายดายผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยการบันทึกไปยัง SharePoint
มี
ได้รับการปรับปรุง
การเพิ่มข้อคิดเห็นผ่าน Visio Services 
ใหม่
การเขียนร่วมที่มีผู้ใช้อย่างน้อยสองคนทำงานบนไดอะแกรมเดียวกันพร้อมๆ กัน
ใหม่
ใช้การรับรู้การแสดงตนและการมองเห็นเพื่อใช้ IM หรือโทรหาบุคคลอื่น
ใหม่
มี:
มี
ได้รับการปรับปรุง:
ได้รับการปรับปรุง
ใหม่:
ใหม่

ใช้ตัวช่วยสร้างในการเชื่อมโยงไดอะแกรมกับข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

2007

2010

2013

เชื่อมโยงรูปร่างไดอะแกรมกับข้อมูล
มี
มี
ได้รับการปรับปรุง
ความสามารถในการรีเฟรชข้อมูลโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้หรือทำด้วยตนเอง
มี
มี
การสร้างคำอธิบายข้อมูลอัตโนมัติโดยการจัดเตรียมคีย์สำหรับกราฟิกข้อมูลที่นำไปใช้
มี
มี
แดชบอร์ดที่ไม่มีโค้ด
มี
มี
ชุดแหล่งข้อมูลที่มากขึ้น รวมถึง Excel, Excel Services, SharePoint Lists, SharePoint Business Connectivity Services และ SQL Server
มี
ได้รับการปรับปรุง
ความสามารถในการนำชุดกราฟิกข้อมูลและสีที่หลากหลายไปใช้เพื่อแสดงผลข้อมูลเป็นภาพ
มี
ได้รับการปรับปรุง
ความสามารถในการบันทึกไปยัง SharePoint และดูไดอะแกรมใน Visio Services พร้อมการรีเฟรชข้อมูล
มี
ได้รับการปรับปรุง
มี:
มี
ได้รับการปรับปรุง:
ได้รับการปรับปรุง
ใหม่:
ใหม่

จัดรูปแบบกฎทางธุรกิจด้วยเครื่องหมายขั้นตอนมาตรฐาน

2007

2010

2013

ตัวเลือกในการตรวจสอบความถูกต้องของไดอะแกรมโดยใช้กฎทางธุรกิจที่มีอยู่แล้วภายในและสามารถเพิ่มเติมได้
มี
มี
การสนับสนุนสำหรับไดอะแกรม Business Process Modeling and Notation (BPMN) 1.2 และ 2.0 (ไดอะแกรม BPMN 2.0 เท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนใน Visio 2013)
มี
ได้รับการปรับปรุง
ขั้นตอนย่อยเพื่อแยกขั้นตอนที่ซับซ้อนเป็นส่วนที่จัดการได้
มี
มี
มี:
มี
ได้รับการปรับปรุง:
ได้รับการปรับปรุง
ใหม่:
ใหม่

ใช้ประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพที่ทำให้ Visio มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นเครื่องมือสมบูรณ์แบบในการสร้างไดอะแกรมที่

2007

2010

2013

มีให้ใช้งานในรูปแบบสิทธิ์การใช้งานถาวร
มี
มี
มี
สนับสนุนเวิร์กโฟลว์ของ SharePoint Server 2010
มี
มี
การปรับแต่งรูปร่างที่ใช้งานง่าย
มี
มี
ความเข้ากันได้แบบย้อนกลับเพื่อเปิดไฟล์ Visio 2000, Visio 2003, Visio 2007 และ Visio 2010
มี
ได้รับการปรับปรุง
การรวมเข้ากับ Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) และ Microsoft Systems Center
มี
มี
มี
สนับสนุนการใช้งานระบบสัมผัสบนพีซีที่ใช้ Windows 7/Windows 8
มี
ได้รับการปรับปรุง
รูปแบบไฟล์ที่ยึดตาม XML แบบใหม่
ใหม่
สนับสนุนการใช้งานระบบสัมผัสบนอุปกรณ์หลากหลายชนิดผ่านทาง Visio Services
ใหม่
มีให้ใช้งานผ่านทาง Office 365 ในรูปแบบการสมัครใช้งาน
ใหม่
การใช้งานข้ามเครือข่าย ซึ่งเป็นความสามารถในการติดตั้ง Visio ชั่วคราวบนพีซีที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows 8 
ใหม่
สนับสนุนการบริหารความต้องการใน Project Server และ Project Online
ใหม่
สนับสนุนเวิร์กโฟลว์ของ SharePoint Server 2013
ใหม่
มี:
มี
ได้รับการปรับปรุง:
ได้รับการปรับปรุง
ใหม่:
ใหม่
แสดงซ่อน
2007
รูปร่างและสเตนซิลแบบใหม่และที่ได้รับการปรับปรุง
มี
เมนูคลิกขวาตามบริบท
มี
การค้นหาที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ค้นหาเทมเพลตและรูปร่างได้ง่ายขึ้น
มี
ธีมที่นำไปใช้ได้ง่ายเพื่อสร้างไดอะแกรมที่ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว
มี
ความสามารถในการนำเข้าไฟล์ DWG ลงใน Visio
มี
การปรับปรุงโซลูชันแผนผังองค์กร เช่น สไตล์ใหม่และความสามารถในการนำเข้ารูปภาพ
มี
การจัดแนวและช่องว่างอัตโนมัติ
ความสามารถในการแทรกและลบรูปร่างที่มีหัวเรื่องเชื่อมต่อกัน
พื้นที่วาดรูปที่ปรับขนาดอัตโนมัติ
พื้นที่รูปร่างด่วนสำหรับการเข้าถึงรูปร่างที่ใช้งานบ่อยได้อย่างง่ายดาย
Microsoft Office Fluent User Interface (UI) เช่น Ribbon
การปรับปรุงในคอนเทนเนอร์และสไตล์คอนเทนเนอร์ใหม่
ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานรูปแบบใหม่เพื่อให้สามารถค้นหารูปร่างได้ง่ายขึ้น
ความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างพร้อมรักษาเค้าโครงไดอะแกรมและ Metadata ของรูปร่างไว้
การแสดงตัวอย่างแบบทันทีของการเปลี่ยนแปลงสไตล์ธีมที่ได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าผ่านชุดรูปแบบ
ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง เช่น เงา ยกนูน เรืองแสง และอื่นๆ
การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแสดงตัวแบ่งหน้าไดอะแกรมและความสามารถในการเลื่อนและย่อ/ขยาย

ทำงานร่วมกันในไดอะแกรมเดียวกันกับผู้ร่วมงานของคุณ

การเพิ่มข้อคิดเห็น
มี
การแชร์ไดอะแกรมได้อย่างง่ายดายผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยการบันทึกไปยัง SharePoint
การเพิ่มข้อคิดเห็นผ่าน Visio Services
การเขียนร่วมที่มีผู้ใช้อย่างน้อยสองคนทำงานบนไดอะแกรมเดียวกันพร้อมๆ กัน
ใช้การรับรู้การแสดงตนและการมองเห็นเพื่อใช้ IM หรือโทรหาบุคคลอื่น

ใช้ตัวช่วยสร้างในการเชื่อมโยงไดอะแกรมกับข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

เชื่อมโยงรูปร่างไดอะแกรมกับข้อมูล
มี
ความสามารถในการรีเฟรชข้อมูลโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้หรือทำด้วยตนเอง
การสร้างคำอธิบายข้อมูลอัตโนมัติโดยการจัดเตรียมคีย์สำหรับกราฟิกข้อมูลที่นำไปใช้
แดชบอร์ดที่ไม่มีโค้ด
ชุดแหล่งข้อมูลที่มากขึ้น รวมถึง Excel, Excel Services, SharePoint Lists, SharePoint Business Connectivity Services และ SQL Server
ความสามารถในการนำชุดกราฟิกข้อมูลและสีที่หลากหลายไปใช้เพื่อแสดงผลข้อมูลเป็นภาพ
ความสามารถในการบันทึกไปยัง SharePoint และดูไดอะแกรมใน Visio Services พร้อมการรีเฟรชข้อมูล

จัดรูปแบบกฎทางธุรกิจด้วยเครื่องหมายขั้นตอนมาตรฐาน

ตัวเลือกในการตรวจสอบความถูกต้องของไดอะแกรมโดยใช้กฎทางธุรกิจที่มีอยู่แล้วภายในและสามารถเพิ่มเติมได้
การสนับสนุนสำหรับไดอะแกรม Business Process Modeling and Notation (BPMN) 1.2 และ 2.0 (ไดอะแกรม BPMN 2.0 เท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนใน Visio 2013)
ขั้นตอนย่อยเพื่อแยกขั้นตอนที่ซับซ้อนเป็นส่วนที่จัดการได้

ใช้ประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพที่ทำให้ Visio มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นเครื่องมือสมบูรณ์แบบในการสร้างไดอะแกรมที่

มีให้ใช้งานในรูปแบบสิทธิ์การใช้งานถาวร
มี
สนับสนุนเวิร์กโฟลว์ของ SharePoint Server 2010
การปรับแต่งรูปร่างที่ใช้งานง่าย
ความเข้ากันได้แบบย้อนกลับเพื่อเปิดไฟล์ Visio 2000, Visio 2003, Visio 2007 และ Visio 2010
การรวมเข้ากับ Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) และ Microsoft Systems Center
มี
สนับสนุนการใช้งานระบบสัมผัสบนพีซีที่ใช้ Windows 7/Windows 8
รูปแบบไฟล์ที่ยึดตาม XML แบบใหม่
สนับสนุนการใช้งานระบบสัมผัสบนอุปกรณ์หลากหลายชนิดผ่านทาง Visio Services
มีให้ใช้งานผ่านทาง Office 365 ในรูปแบบการสมัครใช้งาน
การใช้งานข้ามเครือข่าย ซึ่งเป็นความสามารถในการติดตั้ง Visio ชั่วคราวบนพีซีที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows 8
สนับสนุนการบริหารความต้องการใน Project Server และ Project Online
สนับสนุนเวิร์กโฟลว์ของ SharePoint Server 2013
แสดงซ่อน
2010
รูปร่างและสเตนซิลแบบใหม่และที่ได้รับการปรับปรุง
ได้รับการปรับปรุง
เมนูคลิกขวาตามบริบท
ได้รับการปรับปรุง
การค้นหาที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ค้นหาเทมเพลตและรูปร่างได้ง่ายขึ้น
มี
ธีมที่นำไปใช้ได้ง่ายเพื่อสร้างไดอะแกรมที่ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว
มี
ความสามารถในการนำเข้าไฟล์ DWG ลงใน Visio
มี
การปรับปรุงโซลูชันแผนผังองค์กร เช่น สไตล์ใหม่และความสามารถในการนำเข้ารูปภาพ
มี
การจัดแนวและช่องว่างอัตโนมัติ
มี
ความสามารถในการแทรกและลบรูปร่างที่มีหัวเรื่องเชื่อมต่อกัน
มี
พื้นที่วาดรูปที่ปรับขนาดอัตโนมัติ
มี
พื้นที่รูปร่างด่วนสำหรับการเข้าถึงรูปร่างที่ใช้งานบ่อยได้อย่างง่ายดาย
มี
Microsoft Office Fluent User Interface (UI) เช่น Ribbon
มี
การปรับปรุงในคอนเทนเนอร์และสไตล์คอนเทนเนอร์ใหม่
มี
ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานรูปแบบใหม่เพื่อให้สามารถค้นหารูปร่างได้ง่ายขึ้น
ความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างพร้อมรักษาเค้าโครงไดอะแกรมและ Metadata ของรูปร่างไว้
การแสดงตัวอย่างแบบทันทีของการเปลี่ยนแปลงสไตล์ธีมที่ได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าผ่านชุดรูปแบบ
ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง เช่น เงา ยกนูน เรืองแสง และอื่นๆ
การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแสดงตัวแบ่งหน้าไดอะแกรมและความสามารถในการเลื่อนและย่อ/ขยาย

ทำงานร่วมกันในไดอะแกรมเดียวกับผู้ร่วมงานของคุณ

การเพิ่มข้อคิดเห็น
มี
การแชร์ไดอะแกรมอย่างง่ายผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยการบันทึกไปยัง SharePoint
มี
การเพิ่มข้อคิดเห็นผ่าน Visio Services
การเขียนร่วมที่มีผู้ใช้อย่างน้อยสองคนทำงานบนไดอะแกรมเดียวกันพร้อมๆ กัน
ใช้การรับรู้การแสดงตนและการมองเห็นเพื่อใช้ IM หรือโทรหาบุคคลอื่น

ใช้ตัวช่วยสร้างในการเชื่อมโยงไดอะแกรมกับข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

เชื่อมโยงรูปร่างไดอะแกรมกับข้อมูล
มี
ความสามารถในการรีเฟรชข้อมูลโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้หรือทำด้วยตนเอง
มี
การสร้างคำอธิบายข้อมูลอัตโนมัติโดยการจัดเตรียมคีย์สำหรับกราฟิกข้อมูลที่นำไปใช้
มี
แดชบอร์ดที่ไม่มีโค้ด
มี
ชุดแหล่งข้อมูลที่มากขึ้น รวมถึง Excel, Excel Services, SharePoint Lists, SharePoint Business Connectivity Services และ SQL Server
มี
ความสามารถในการนำชุดกราฟิกข้อมูลและสีที่หลากหลายไปใช้เพื่อแสดงผลข้อมูลเป็นภาพ
มี
ความสามารถในการบันทึกไปยัง SharePoint และดูไดอะแกรมใน Visio Services พร้อมการรีเฟรชข้อมูล
มี

จัดรูปแบบกฎทางธุรกิจด้วยเครื่องหมายขั้นตอนมาตรฐาน

ตัวเลือกในการตรวจสอบความถูกต้องของไดอะแกรมโดยใช้กฎทางธุรกิจที่มีอยู่แล้วภายในและสามารถเพิ่มเติมได้
มี
การสนับสนุนสำหรับไดอะแกรม Business Process Modeling and Notation (BPMN) 1.2 และ 2.0 (ไดอะแกรม BPMN 2.0 เท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนใน Visio 2013)
มี
ขั้นตอนย่อยเพื่อแยกขั้นตอนที่ซับซ้อนเป็นส่วนที่จัดการได้
มี

ใช้ประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพที่ทำให้ Visio มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นเครื่องมือสมบูรณ์แบบในการสร้างไดอะแกรมที่สมบูรณ์

มีให้ใช้งานในรูปแบบสิทธิ์การใช้งานถาวร
มี
สนับสนุนเวิร์กโฟลว์ของ SharePoint Server 2010
มี
การปรับแต่งรูปร่างที่ใช้งานง่าย
มี
ความเข้ากันได้แบบย้อนกลับเพื่อเปิดไฟล์ Visio 2000, Visio 2003, Visio 2007 และ Visio 2010
มี
การรวมเข้ากับ Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) และ Microsoft Systems Center
มี
สนับสนุนการใช้งานระบบสัมผัสบนพีซีที่ใช้ Windows 7/Windows 8
มี
รูปแบบไฟล์ที่ยึดตาม XML แบบใหม่
สนับสนุนการใช้งานระบบสัมผัสบนอุปกรณ์หลากหลายชนิดผ่านทาง Visio Services
มีให้ใช้งานผ่านทาง Office 365 ในรูปแบบการสมัครใช้งานน
การใช้งานข้ามเครือข่าย ซึ่งเป็นความสามารถในการติดตั้ง Visio ชั่วคราวบนพีซีที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows 8
สนับสนุนการบริหารความต้องการใน Project Server และ Project Online
สนับสนุนเวิร์กโฟลว์ของ SharePoint Server 2013
แสดงซ่อน
2013
รูปร่างและสเตนซิลแบบใหม่และที่ได้รับการปรับปรุง
ได้รับการปรับปรุง
เมนูคลิกขวาตามบริบท
ได้รับการปรับปรุง
การค้นหาที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ค้นหาเทมเพลตและรูปร่างได้ง่ายขึ้น
ได้รับการปรับปรุง
ธีมที่นำไปใช้ได้ง่ายเพื่อสร้างไดอะแกรมที่ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว
ได้รับการปรับปรุง
ความสามารถในการนำเข้าไฟล์ DWG ลงใน Visio
มี
การปรับปรุงโซลูชันแผนผังองค์กร เช่น สไตล์ใหม่และความสามารถในการนำเข้ารูปภาพ
ได้รับการปรับปรุง
การจัดแนวและช่องว่างอัตโนมัติ
มี
ความสามารถในการแทรกและลบรูปร่างที่มีหัวเรื่องเชื่อมต่อกัน
มี
พื้นที่วาดรูปที่ปรับขนาดอัตโนมัติ
มี
พื้นที่รูปร่างด่วนสำหรับการเข้าถึงรูปร่างที่ใช้งานบ่อยได้อย่างง่ายดาย
มี
Microsoft Office Fluent User Interface (UI) เช่น Ribbon
ได้รับการปรับปรุง
การปรับปรุงในคอนเทนเนอร์และสไตล์คอนเทนเนอร์ใหม่
ได้รับการปรับปรุง
ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานรูปแบบใหม่เพื่อให้สามารถค้นหารูปร่างได้ง่ายขึ้น
ใหม่
ความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างพร้อมรักษาเค้าโครงไดอะแกรมและ Metadata ของรูปร่างไว้
ใหม่
การแสดงตัวอย่างแบบทันทีของการเปลี่ยนแปลงสไตล์ธีมที่ได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าผ่านชุดรูปแบบ
ใหม่
ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง เช่น เงา ยกนูน เรืองแสง และอื่นๆ
ใหม่
การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแสดงตัวแบ่งหน้าไดอะแกรมและความสามารถในการเลื่อนและย่อ/ขยาย
ใหม่

ทำงานร่วมกันในไดอะแกรมเดียวกับผู้ร่วมงานของคุณ

การแสดงข้อคิดเห็น
ได้รับการปรับปรุง
การแชร์ไดอะแกรมอย่างง่ายผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยการบันทึกไปยัง SharePoint
ได้รับการปรับปรุง
การเพิ่มข้อคิดเห็นผ่าน Visio Services
ใหม่
การเขียนร่วมที่มีผู้ใช้อย่างน้อยสองคนทำงานบนไดอะแกรมเดียวกันพร้อมๆ กัน
ใหม่
ใช้การรับรู้การแสดงตนและการมองเห็นเพื่อใช้ IM หรือโทรหาบุคคลอื่น
ใหม่

ใช้ตัวช่วยสร้างในการเชื่อมโยงไดอะแกรมกับข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

เชื่อมโยงรูปร่างไดอะแกรมกับข้อมูล
ได้รับการปรับปรุง
ความสามารถในการรีเฟรชข้อมูลโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้หรือทำด้วยตนเอง
มี
การสร้างคำอธิบายข้อมูลอัตโนมัติโดยการจัดเตรียมคีย์สำหรับกราฟิกข้อมูลที่นำไปใช้
มี
แดชบอร์ดที่ไม่มีโค้ด
มี
ชุดแหล่งข้อมูลที่มากขึ้น รวมถึง Excel, Excel Services, SharePoint Lists, SharePoint Business Connectivity Services และ SQL Server
ได้รับการปรับปรุง
ความสามารถในการนำชุดกราฟิกข้อมูลและสีที่หลากหลายไปใช้เพื่อแสดงผลข้อมูลเป็นภาพ
ได้รับการปรับปรุง
ความสามารถในการบันทึกไปยัง SharePoint และดูไดอะแกรมใน Visio Services พร้อมการรีเฟรชข้อมูล
ได้รับการปรับปรุง

จัดรูปแบบกฎทางธุรกิจด้วยเครื่องหมายขั้นตอนมาตรฐาน

ตัวเลือกในการตรวจสอบความถูกต้องของไดอะแกรมโดยใช้กฎทางธุรกิจที่มีอยู่แล้วภายในและสามารถเพิ่มเติมได้
มี
การสนับสนุนสำหรับไดอะแกรม Business Process Modeling and Notation (BPMN) 1.2 และ 2.0 (ไดอะแกรม BPMN 2.0 เท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนใน Visio 2013)
ได้รับการปรับปรุง
ขั้นตอนย่อยเพื่อแยกขั้นตอนที่ซับซ้อนเป็นส่วนที่จัดการได้
มี

ใช้ประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพที่ทำให้ Visio มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นเครื่องมือสมบูรณ์แบบในการสร้างไดอะแกรมที่สมบูรณ์

มีให้ใช้งานในรูปแบบสิทธิ์การใช้งานถาวร
มี
สนับสนุนเวิร์กโฟลว์ของ SharePoint Server 2010
มี
การปรับแต่งรูปร่างที่ใช้งานง่าย
มี
ความเข้ากันได้แบบย้อนกลับเพื่อเปิดไฟล์ Visio 2000, Visio 2003, Visio 2007 และ Visio 2010
ได้รับการปรับปรุง
การรวมเข้ากับ Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) และ Microsoft Systems Center
มี
สนับสนุนการใช้งานระบบสัมผัสบนพีซีที่ใช้ Windows 7/Windows
ได้รับการปรับปรุง
รูปแบบไฟล์ที่ยึดตาม XML แบบใหม่
ใหม่
สนับสนุนการใช้งานระบบสัมผัสบนอุปกรณ์หลากหลายชนิดผ่านทาง Visio Services
ใหม่
มีให้ใช้งานผ่านทาง Office 365 ในรูปแบบการสมัครใช้งาน
ใหม่
การใช้งานข้ามเครือข่าย ซึ่งก็คือความสามารถในการติดตั้ง Visio ชั่วคราวบนพีซีที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows 8
ใหม่
สนับสนุนการบริหารความต้องการใน Project Server และ Project Online
ใหม่
สนับสนุนเวิร์กโฟลว์ของ SharePoint Server 2013
ใหม่
มี:
มี
ได้รับการปรับปรุง:
ได้รับการปรับปรุง
ใหม่:
ใหม่
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ:

{"pmgControls":[ {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}