Tận dụng tối đa Microsoft Office với Office 365

Luôn sở hữu các ứng dụng, tính năng và khả năng bảo mật cập nhật nhất của Office 365 cùng với quyền truy nhập vào tệp của bạn dù bạn ở bất cứ đâu.
Biểu đồ so sánh
  Office 365 Business Office 365 Business Premium

Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

USD$8.25 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
USD$10.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Phù hợp với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office cùng với tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp trên đám mây trên PC, máy Mac hoặc thiết bị di động. Không bao gồm email doanh nghiệp.

Phù hợp với các doanh nghiệp cần email doanh nghiệp, các ứng dụng Office và dịch vụ doanh nghiệp khác trên PC, máy Mac hoặc thiết bị di động.

Bao gồm các ứng dụng Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)

Bao gồm các ứng dụng Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • MicrosoftOneDrive

Tích hợp các dịch vụ

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
Tính năng sản phẩm    

Lưu trữ email với hộp thư 50 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh

Not included
Included

Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office trên PC hoặc máy Mac: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, (cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC)

OneNote: Tiếp cận các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng sẽ khác nhau)

Các phiên bản Word, Excel và PowerPoint trên web

Cộng thêm phiên bản Outlook trên web

Một giấy phép bao gồm các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ có thể dùng cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac với mỗi người dùng 1

Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ trên OneDrive

Mạng nội bộ toàn công ty và site nhóm với SharePoint

Not Included
Cuộc họp trực tuyến và hội thảo video cho tối đa 250 người 2
Not Included

Trung tâm làm việc nhóm để kết nối các nhóm của bạn với Microsoft Teams

Not Included

Nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng bằng Outlook Customer Manager

Not included

Quản lý doanh nghiệp của bạn tốt hơn với Microsoft Bookings

Not included

Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner

Not included

Số lượng người dùng tối đa

300

300

Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7

Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

1 Tương thích với Windows 7 trở lên. Đối với macOS, xem mục yêu cầu hệ thống. Các thiết bị máy tính bảng có màn hình lớn hơn 10,1” yêu cầu gói Office 365 được cấp phép để sử dụng trên máy tính nhằm chỉnh sửa tệp. Tìm hiểu về các ứng dụng di động dành cho doanh nghiệp.
Để gọi điện HD, bạn cần có phần cứng HD tương thích và kết nối băng rộng với tốc độ tối thiểu là 4 Mbps.