Qua việc sử dụng site này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie cho mục đích phân tích site và hiển thị nội dung tùy chỉnh. Tìm hiểu Thêm

Bạn chọn công nghệ nào cho 365 ngày tới?

Với Office, bạn có 365 ngày phía trước tràn đầy khả năng vô tận. Và những khả năng đó bắt đầu ngay bây giờ.

Sáng tạo

Sáng tạo để đạt được sản phẩm công việc xuất sắc nhất với các công cụ thiết kế, nghiên cứu và kiểm lỗi được tái tạo hoàn toàn – bằng cách sử dụng bàn phím và chuột hoặc cảm ứng và bút kỹ thuật số.
Màn hình máy tính bảng hiển thị Trình nghiên cứu Word đang được sử dụng trong tài liệu về những chuyến du lịch bụi ở Châu Âu, tìm hiểu thêm về việc tạo tài liệu với các công cụ tích hợp sẵn

Tương tác

Tương tác theo cách bạn muốn và quản lý thay đổi trong các tài liệu chung dù bạn đang làm việc ngoại tuyến, trực tuyến hay cùng lúc với những người khác.
Hai người đang nhìn vào màn hình điện thoại, tìm hiểu về việc tương tác với những người khác trong Office

Di động

Làm việc liên tục ở bất cứ đâu với ứng dụng Office yêu thích và tiếp tục ở vị trí bạn đã dừng trên mọi thiết bị.
Màn hình máy tính, máy tính xách tay và máy tính bảng hiển thị bản trình bày về các chuyến du lịch bụi ở Châu Âu, tìm hiểu thêm về hiệu suất di động với các ứng dụng Office dành cho máy tính và thiết bị di động