Office mới. 
Một cách tốt hơn để làm việc cùng nhau.

Từ nhà riêng đến cơ quan, từ máy tính để bàn đến web và các thiết bị khác, Office cung cấp các công cụ để hoàn thành công việc.
Office là cách để hoàn thành công việc
Office 365, bây giờ với các ứng dụng Office 2016 mới.

Office mới. 
Một cách tốt hơn để làm việc cùng nhau.

Từ nhà riêng đến cơ quan, từ máy tính để bàn đến web và các thiết bị khác, Office cung cấp các công cụ để hoàn thành công việc.
Office là cách để hoàn thành công việc.

Office mới.
Một cách tốt hơn để làm việc cùng nhau.

Từ nhà riêng đến cơ quan, từ máy tính để bàn đến web và các thiết bị khác, Office cung cấp các công cụ để hoàn thành công việc.
Office là cách để hoàn thành công việc.
Office 365, bây giờ với các ứng dụng Office 2016 mới.
Được xây dựng để làm việc tập thể

Được xây dựng để làm việc tập thể

Làm việc cùng nhau theo cách bạn muốn, khi bạn muốn. Tạo và cộng tác trên tài liệu với người khác và giữ tất cả mọi người có tổ chức và cập nhật với sổ tay được chia sẻ. Giữ liên lạc bằng các ứng dụng Office trên các thiết bị Windows, Android™ và Apple®. văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Được xây dựng để làm việc tập thể

Làm việc cùng nhau theo cách bạn muốn, khi bạn muốn. Tạo và cộng tác trên tài liệu với người khác và giữ tất cả mọi người có tổ chức và cập nhật với sổ tay được chia sẻ. Giữ liên lạc bằng các ứng dụng Office trên các thiết bị Windows, Android™ và Apple®. văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Được xây dựng để làm việc tập thể

Làm việc cùng nhau theo cách bạn muốn, khi bạn muốn. Tạo và cộng tác trên tài liệu với người khác và giữ tất cả mọi người có tổ chức và cập nhật với sổ tay được chia sẻ. Giữ liên lạc bằng các ứng dụng Office trên các thiết bị Windows, Android™ và Apple®. văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Được xây dựng để làm việc tập thể
Hoàn hảo với Windows 10

Hoàn hảo với Windows 10

Office 2016 và Windows 10—một cặp bài trùng. Tạo tài liệu tuyệt đẹp với các ứng dụng Office bạn biết và tin tưởng. Đăng nhập một lần, sau đó cài đặt và tài liệu của bạn sẽ được đồng bộ giữa các thiết bị Windows. Tăng năng suất trong khi di chuyển với các ứng dụng hỗ trợ cảm ứng dành cho điện thoại và máy tính bảng Windows.

Hoàn hảo với Windows 10

Office 2016 và Windows 10—một cặp bài trùng. Tạo tài liệu tuyệt đẹp với các ứng dụng Office bạn biết và tin tưởng. Đăng nhập một lần, sau đó cài đặt và tài liệu của bạn sẽ được đồng bộ giữa các thiết bị Windows. Tăng năng suất trong khi di chuyển với các ứng dụng hỗ trợ cảm ứng dành cho điện thoại và máy tính bảng Windows.

Hoàn hảo với Windows 10

Office 2016 và Windows 10—một cặp bài trùng. Tạo tài liệu tuyệt đẹp với các ứng dụng Office bạn biết và tin tưởng. Đăng nhập một lần, sau đó cài đặt và tài liệu của bạn sẽ được đồng bộ giữa các thiết bị Windows. Tăng năng suất trong khi di chuyển với các ứng dụng hỗ trợ cảm ứng dành cho điện thoại và máy tính bảng Windows.

Làm việc cho bạn

Giữ tập trung vào những gì bạn quan tâm. Sử dụng các gợi ý thông minh tích hợp, tìm thông tin hữu ích và có được hiểu biết hữu ích để tạo văn bản tốt nhất, không cần rời khỏi Office. Chế ngự hộp thư đến của bạn và mãi mãi không còn phải đau đầu với việc tìm phiên bản mới nhất của tài liệu.

Làm việc cho bạn

Giữ tập trung vào những gì bạn quan tâm. Sử dụng các gợi ý thông minh tích hợp, tìm thông tin hữu ích và có được hiểu biết hữu ích để tạo văn bản tốt nhất, không cần rời khỏi Office. Chế ngự hộp thư đến của bạn và mãi mãi không còn phải đau đầu với việc tìm phiên bản mới nhất của tài liệu.
Làm việc cho bạn
Làm việc cho bạn

Làm việc cho bạn

Giữ tập trung vào những gì bạn quan tâm. Sử dụng các gợi ý thông minh tích hợp, tìm thông tin hữu ích và có được hiểu biết hữu ích để tạo văn bản tốt nhất, không cần rời khỏi Office. Chế ngự hộp thư đến của bạn và mãi mãi không còn phải đau đầu với việc tìm phiên bản mới nhất của tài liệu.

Blog Office

Đào tạo miễn phí

Hỗ trợ Office

Hãy là người đầu tiên biết các tính năng mới, tin tức sản phẩm và nhiều thông tin khác.
Khám phá hướng dẫn về Office.
Đặt câu hỏi, tìm câu trả lời và nhận hỗ trợ.

Blog Office

Hãy là người đầu tiên biết các tính năng mới, tin tức sản phẩm và nhiều thông tin khác.

Đào tạo miễn phí

Khám phá hướng dẫn về Office.

Hỗ trợ Office

Đặt câu hỏi, tìm câu trả lời và nhận hỗ trợ.

Tải tất cả các ứng dụng bạn biết

Word
Excel
PowerPoint
Outlook
OneNote
Publisher
Office, được xây dựng xoay quanh bạnAccess

Khám phá Office trên nhiều thiết bị

{"pmgControls": [{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},
{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},
{"functionName":"DeviceDetecter","params":""},
{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"}]}