Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Project Professional 2016

Dễ dàng cộng tác với người khác để nhanh chóng bắt đầu và cung cấp dự án thành công. Đồng bộ với SharePoint được cải thiện, giúp bạn theo dõi tình hình hiệu quả từ hầu như mọi nơi.

{PP2016Buy|price}

Hoặc dùng thử miễn phí ngay bây giờ
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Project Professional 2016

Project Professional 2016

Dễ dàng cộng tác với người khác để nhanh chóng bắt đầu và cung cấp dự án thành công. Đồng bộ với SharePoint được cải thiện, giúp bạn theo dõi tình hình hiệu quả từ hầu như mọi nơi.

{PP2016Buy|price}

Hoặc dùng thử miễn phí ngay bây giờ
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Project Professional 2016

Project Professional 2016

Dễ dàng cộng tác với người khác để nhanh chóng bắt đầu và cung cấp dự án thành công. Đồng bộ với SharePoint được cải thiện, giúp bạn theo dõi tình hình hiệu quả từ hầu như mọi nơi.

{PP2016Buy|price}

Hoặc dùng thử miễn phí ngay bây giờ
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Project
Bạn đã bao giờ nghe về Project cho Office 365 chưa? Nhận được tất cả chức năng của Project Professional 2016 từ hầu như mọi nơi dưới dạng thuê bao trên máy tính luôn cập nhật thông qua Office 365.
Project
Bạn đã bao giờ nghe về Project cho Office 365 chưa? Nhận được tất cả chức năng của Project Professional 2016 từ hầu như mọi nơi dưới dạng thuê bao trên máy tính luôn cập nhật thông qua Office 365.

Lợi ích

Microsoft Project Professional 2016 cung cấp cho bạn những cách thức mới, mạnh mẽ để quản lý hiệu quả các dự án quan trọng. Mở khóa các chức năng cộng tác dễ dàng để nhanh chóng bắt đầu và cung cấp dự án thành công trong khi tận dụng sức mạnh của Office 365 hay SharePoint để làm việc từ hầu như mọi nơi. Thực hiện liên lạc tức thời thông qua khả năng tích hợp liền mạch của Skype for Business để gọi hoặc nhắn tin tức thời cho các thành viên nhóm từ Project Professional. Mở rộng chức năng của Project với Ứng dụng dành cho Office để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn.
Giữ ngăn nắp

Giữ ngăn nắp

Dễ dàng lên kế hoạch & quản lý dự án của bạn với các điều khiển trực quan và công cụ nhóm linh hoạt để giúp tổ chức của bạn mang lại giá trị kinh doanh dự kiến.
 • Nhanh chóng tập trung vào nội dung quan trọng nhất, dễ dàng chọn hành động cần thực hiện và duyệt chức năng liền mạch với trải nghiệm trực quan nâng cao.
 • Chạm vào các mẫu Project mới nhất trên Office.com từ trong Project để bắt đầu nhanh.
 • Giữ ngăn nắp bằng cách truy nhập nhanh vào các tệp và vị trí gần đây từ Backstage.
Hiệu quả và ưu tiên

Hiệu quả và ưu tiên

Hiệu quả và ưu tiên bằng cách tổng hợp công việc hàng ngày, nhiệm vụ dự án, chi tiết quan trọng và nhiều đường thời gian trong một giao diện ngữ cảnh và phong phú trực quan.
 • Duy trì kiểm soát các kế hoạch dự án của bạn bất kể quy mô.
 • Công cụ báo cáo phong phú, sẵn dùng ngay trong trải nghiệm giống Office quen thuộc giúp bạn đo tiến độ cũng như phân bổ tài nguyên nhanh chóng và dễ dàng.
 • Với việc tô sáng Đường dẫn Nhiệm vụ trong sơ đồ Gantt, bạn luôn biết cách các nhiệm vụ của mình kết hợp với nhau và xác định nhiệm vụ quan trọng nhất với sự thành công của dự án.
 • Tập trung vào nội dung quan trọng nhất trong giao diện người dùng ngữ cảnh để tổ chức nhiệm vụ, nối kết nhiệm vụ và tạo đường thời gian.
Hiệu quả và ưu tiên
Quản lý ở mọi nơi

Quản lý ở mọi nơi

Quản lý ở mọi nơi với công cụ để giúp bạn kết nối với nhóm của mình và luôn cập nhật về dự án của mình trong khi di chuyển.
 • Chia sẻ trạng thái mới nhất, cuộc hội thoại và Đường thời gian Dự án thông qua site dự án chuyên dụng với tích hợp được cải tiến giữa Project và Office 365 (hoặc SharePoint).
 • Tạo site dự án của bạn chỉ bằng vài cú bấm chuột để nhanh chóng chia sẻ các chi tiết của dự án với nhóm của bạn, giúp mọi người luôn được tổ chức và kết nối.
Cung cấp dự án thành công

Cung cấp dự án thành công

Cung cấp bản trình bày hiệu quả mang lại thông tin chi tiết ngay lập tức về việc lập kế hoạch nhiệm vụ, phân bổ tài nguyên, hiệu quả chi phí và nhiều chi tiết quan trọng của dự án của bạn.
 • Dạng xem nhiều đường thời gian của Project giúp bạn trực quan hóa dự án của mình để cung cấp bản trình bày xuất sắc cho nhóm, ban điều hành và các bên liên quan của mình.
 • Dễ dàng chia sẻ thông tin phân tích giúp bạn thông báo tiến độ và đạt kết quả tốt hơn.
 • Sử dụng báo cáo sẵn dùng ngay như Tổng quan Tài nguyên và Công việc còn lại hoặc tạo báo cáo của riêng bạn với trải nghiệm quen thuộc giống như Excel nhằm đo nhanh tiến độ và liên lạc hiệu quả với nhóm, ban điều hành và các bên liên quan của bạn.
 • Dễ dàng sao chép và dán từ Project sang các ứng dụng Office quen thuộc như Word và PowerPoint mà không bị mất độ trung thực hoặc khả năng thay đổi các nhãn và kiểu.
Cung cấp dự án thành công
Dự đoán thay đổi

Dự đoán thay đổi

Dự đoán Thay đổi với dạng xem hướng về trước vào công việc hàng ngày đi vào dự án của bạn và tài nguyên cần thiết để hoàn thành công việc.
 • Các công cụ nâng cao như Trình lập kế hoạch Nhóm và Phân bổ Tài nguyên giúp bạn xem và khắc phục những vấn đề tiềm tàng trước khi chúng có thể ảnh hưởng đến lịch biểu của bạn.
 • Với Project, bạn có thể đặt nhiệm vụ thành "Không hoạt động" và phân tích nhanh chóng tình huống giả thiết mà không cần tạo lại toàn bộ kế hoạch dự án của bạn.
 • Phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra thông qua phân tích đường dẫn nhiệm vụ mới.
 • Cung cấp các dự án thành công bằng cách quản lý hiệu quả chi tiết lên kế hoạch, lên lịch biểu và thực thi dự án.
Khám phá Office Store

Khám phá Office Store

Khám phá Office Store để nhanh chóng đổi mới với các tùy chọn linh hoạt để tùy chỉnh và mở rộng các chức năng sẵn dùng ngay.
 • Office Store mới cung cấp các Bổ trợ cho Office giúp mở rộng chức năng của Project để giải quyết các vấn đề đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn và nhu cầu của doanh nghiệp của bạn.
 • Tìm các bổ trợ tại Office.com và chọn tùy chọn phân phối hoặc cung cấp quyền truy nhập thông qua danh mục ứng dụng công ty.
 • Chạm vào kiến trúc ứng dụng mạnh mẽ với bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) sẵn sàng cho khả năng lập trình tùy chỉnh.
Khám phá Office Store
Cải thiện sự cộng tác hàng ngày

Cải thiện sự cộng tác hàng ngày

Làm việc liền mạch qua các công cụ để giúp mọi người trong nhóm của bạn làm việc với thông tin họ cần để thành công.
 • Project hoạt động tốt với Office, Office 365, SharePoint và Skype for Business để cung cấp cho bạn một hệ thống quản lý dự án cộng tác hoàn chỉnh.
 • Dễ dàng sao chép thông tin dự án vào các ứng dụng Office như PowerPoint và email hoặc lưu kế hoạch và chi tiết quan trọng vào Office 365 và SharePoint.
 • Đồng bộ danh sách nhiệm vụ giữa Project và Office 365 hoặc SharePoint trở nên tốt hơn bao giờ hết và giúp bạn nhanh chóng cung cấp thông tin dự án cho nhóm của mình cũng như dễ dàng nhận được thay đổi của họ từ hầu như mọi nơi.
Liên lạc trong thời gian thực

Liên lạc trong thời gian thực

Liên lạc trong thời gian thực với các thành viên nhóm ở gần hoặc trên toàn cầu với công cụ được thiết kế để truyền hội thoại quan trọng nhanh chóng và bảo mật.
 • Xem liệu thành viên nhóm đó có sẵn sàng để trò chuyện hoặc gửi tin nhắn tức thời bằng Skype for Business hay không bằng cách xem qua trạng thái hiện diện của họ trong kế hoạch dự án của bạn.
 • Gửi tin nhắn tức thời để bắt đầu hội thoại thời gian thực và không gian cuộc họp dùng chung ngay từ dự án của bạn với tích hợp Skype for Business Online giữa Project và Office 365.
 • Cung cấp thông tin dự án, theo dõi trạng thái hiệu quả và nhận thay đổi từ hầu như mọi nơi bằng cách sử dụng đồng bộ danh sách cải tiến giữa SharePoint và Project.
Liên lạc trong thời gian thực

Tìm hiểu thêm

Tận dụng Các báo cáo mới của Project với hướng dẫn từ đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi
Tổ chức và ưu tiên với mẹo về đường dẫn nhiệm vụ trên Blog Project
Giúp nhóm của bạn đi đúng hướng với Bản đồ Đường Hướng Project
Lưu ý: Nội dung chi tiết có thể chỉ sẵn có bằng tiếng Anh.
Đóng
3fc672a6-e5e4-4bb7-9ae9-727bb2301f60
3fc672a6-e5e4-4bb7-9ae9-727bb2301f60
3fc672a6-e5e4-4bb7-9ae9-727bb2301f60
{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattrView3|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame3|.pmgJS-target3"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"},{ "functionName":"VideoPopup","params":"#a9594880-8bd5-86f8-c14e-6d18a9124e62|#pmgPopupID1"},{ "functionName":"VideoPopup","params":"#7575d586-2ddb-b4d5-60f8-8a2f62595c9d|#pmgPopupID2"},{ "functionName":"VideoPopup","params":"#5e065da0-180c-138a-97a8-3994a3b7c67e|#pmgPopupID3"}]}