So sánh các tùy chọn SharePoint Online

SharePoint được cung cấp dưới dạng dịch vụ độc lập hoặc bạn có thể sở hữu dịch vụ như một phần trong gói Office 365 có tích hợp các ứng dụng Office, email cấp doanh nghiệp, cuộc họp trực tuyến và các dịch vụ khác.

So sánh các tùy chọn SharePoint Online

Plan 1 giá, chi tiết tính năng và nhiều nội dung khác

Plan 2 giá, chi tiết tính năng và nhiều nội dung khác

Giá, chi tiết tính năng và nhiều nội dung khác về sản phẩm Office 365 Enterprise E3

Giá chưa bao gồm thuế.
Giá và các tùy chọn mua đối với Plan 1
{SPOP1Buy|price}
người dùng/tháng
 
Giá chưa bao gồm thuế.
Logo SharePoint
Những tính năng cần thiết cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để có thể thành công.
Giá và các tùy chọn mua đối với Plan 2
{SPOP2Buy|price}
người dùng/tháng
 
Giá chưa bao gồm thuế.
Logo SharePoint
SharePoint Online đầy đủ tính năng với các chức năng dành cho doanh nghiệp.
Giá và các tùy chọn mua đối với Office 365 Enterprise E3
{O365E3MonthSubAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
Logo SharePointLogo Exchange OnlineLogo OutlookLogo WordLogo ExcelLogo PowerPointLogo OneNoteLogo OneDriveLogo Skype
Tải toàn bộ các tính năng của Office 365, gồm cả các ứng dụng Office và các dịch vụ khác.
Tính năng Site Nhóm Hiện đại
Cung cấp vị trí để nhóm của bạn tạo và cộng tác trên nội dung trong thời gian thực.
Bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng Chia sẻ với Bên ngoài
Chia sẻ nội dung với các bên liên quan và cộng tác viên bên ngoài tổ chức của bạn.
Bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng Quản lý Nội dung
Quản lý tập trung các nội dung đa dạng với các điều khiển siêu dữ liệu, dòng công việc và truy nhập phong phú.
Bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng Cổng thông tin
Tạo các cổng thông tin của công ty và bộ phận để truyền thông và gắn kết nhân viên.
Bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng Ứng dụng dành cho thiết bị Di động
Dẫn hướng các site nhóm và mạng nội bộ của SharePoint với Ứng dụng SharePoint dành cho Windows, iOS và Android.
Bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng Dòng công việc SharePoint 2013
Sử dụng các dòng công việc để đơn giản hóa và thực thi các quy định của doanh nghiệp.
Bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng Tìm kiếm
Khám phá nội dung và mọi người trong các site mạng nội bộ và site nhóm.
Bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng Tìm kiếm trong Doanh nghiệp
Tùy chỉnh tìm kiếm và kết quả của bạn với các tính năng nâng cao.
Không bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng Khám phá Điện tử
Khám phá nội dung theo định dạng điện tử cho mục đích kiện cáo và điều tra.
Không bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng Excel, Visio và InfoPath Forms Services
Xem các tài liệu Excel, Visio và InfoPath mà không cần tới các máy khách hoặc trình xem bổ sung.
Không bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng Business Connectivity Services
Tích hợp dữ liệu bên ngoài vào các giải pháp dữ liệu doanh nghiệp nền máy khách của SharePoint 2013 và Office 2013.
Không bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này

{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}

{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}

{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}

Xem thêm thông tin

Để biết danh sách chi tiết về các tính năng sẵn dùng với mỗi gói, hãy xem Mô tả về Dịch vụ SharePoint Online. (bằng tiếng Anh)

iTunes, iPhone và iPad là các nhãn hiệu đã đăng ký của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là nhãn hiệu của Google Inc.