Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Visio

Visio Standard 2016

Dễ dàng tạo các sơ đồ đa năng bằng một bộ phong phú các hình và mẫu tô mới và cập nhật.
{VS2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Visio

Visio Standard 2016

Dễ dàng tạo các sơ đồ đa năng bằng một bộ phong phú các hình và mẫu tô mới và cập nhật.
{VS2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Ảnh chụp cận cảnh một máy tính xách tay trên bàn, cho thấy một sơ đồ Visio với ribbon và ngăn chỉnh sửa.
Visio

Visio Standard 2016

Dễ dàng tạo các sơ đồ đa năng bằng một bộ phong phú các hình và mẫu tô mới và cập nhật.
{VS2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Ảnh chụp cận cảnh một máy tính xách tay trên bàn, cho thấy một sơ đồ Visio với ribbon và ngăn chỉnh sửa.
Microsoft Visio Standard 2016 được thiết kế cho những người tìm kiếm một nền tảng lập sơ đồ mạnh mẽ với một bộ phong phú các mẫu tô tích hợp sẵn. Ứng dụng này giúp người dùng đơn giản hóa các thông tin phức tạp thông qua những sơ đồ đơn giản, dễ hiểu. Visio Standard bao gồm các mẫu tô dành cho doanh nghiệp, sơ đồ mạng cơ bản, sơ đồ tổ chức, lưu đồ cơ bản và những sơ đồ tổng quát dành cho nhiều mục đích.
Ảnh chụp màn hình của một sơ đồ bắt đầu Visio được thiết kế sẵn với mẹo được hiển thị.

Dễ dàng bắt đầu với sơ đồ

Bắt đầu lập sơ đồ ngay với một bộ sơ đồ bắt đầu được thiết kế sẵn cũng như mẹo và lời khuyên theo ngữ cảnh.

Ảnh chụp màn hình của một mẫu tổ chức Visio mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu lập sơ đồ ngay.

Tạo sơ đồ chuyên nghiệp một cách nhanh chóng

Bản đồ và sơ đồ sàn, với các hình bố trí văn phòng được làm mới để phản ánh thị hiếu hiện đại.
Ảnh chụp màn hình của một mẫu tổ chức Visio mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu lập sơ đồ ngay.
Ảnh chụp cận cảnh của một sơ đồ Visio cho thấy ribbon và các công cụ để tùy chỉnh thiết kế của bạn.

Tùy chỉnh và hoàn thiện sơ đồ nhanh chóng

Tùy chỉnh sơ đồ có diện mạo chuyên nghiệp bằng cách sử dụng một bộ hiệu ứng và chủ đề phong phú cũng như áp dụng diện mạo hoàn toàn khác cho thiết kế của bạn chỉ với vài lần bấm.
Thực hiện các hoạt động lập sơ đồ phổ biến (thay đổi hình, căn chỉnh và định vị tự động hoặc sao đôi và sắp xếp lại các trang) với trải nghiệm trực quan trong khi vẫn giữ lại siêu dữ liệu và các kết nối của hình.
Ảnh chụp màn hình một sơ đồ Visio cho thấy ribbon và hai người ghi chú thích.

Dễ dàng cộng tác theo nhóm để làm việc với sơ đồ

  • Cho phép người khác thêm chú thích vào sơ đồ hoặc hình từ hầu như mọi thiết bị, dù thông qua Visio hay thông qua trình duyệt sử dụng Visio Services (cần có SharePoint). Nhận chỉ báo trực quan về các hình mà người khác đang làm việc hoặc ghi chú thích và dễ dàng đồng bộ sơ đồ khi lưu.
  • Làm rõ ngay lập tức về phản hồi bằng cách bắt đầu cuộc hội thoại nhắn tin tức thời (IM) hoặc cuộc gọi thoại/video với người xem lại ngay từ trong Visio. (Yêu cầu phải có ứng dụng IM tương thích, chẳng hạn như Microsoft Skype for Business.)
Ảnh chụp màn hình một sơ đồ Visio cho thấy ribbon và hai người ghi chú thích.
Một máy tính xách tay và một máy tính bảng, mỗi máy hiển thị một sơ đồ Visio khác nhau.

Truyền đạt một phiên bản sự thật duy nhất—thông qua trình duyệt

  • Chia sẻ sơ đồ của bạn để phổ biến rộng rãi hơn thông qua trình duyệt, ngay cả với những người không cài đặt Visio Services—thông qua Visio Services trong SharePoint.
{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{ "functionName":"ContentGallery","params":"#pmg-content-gallery-control|4|10|false|540|2"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"}]}