Tải miễn phí Office 365 cho toàn bộ trường học của bạn.

Cải thiện khả năng cộng tác trong lớp học và trường học bằng các công cụ năng suất miễn phí. Bạn sẽ cần xác minh rằng bên bạn là cơ sở giáo dục đã được công nhận để có thể tận dụng những gói đăng ký này.

BẮT ĐẦU MIỄN PHÍ HỌC VIÊN VÀ GIÁO VIÊN, HÃY TỰ ĐĂNG KÝ
MIỄN PHÍ
(dành cho học viên)
MIỄN PHÍ
(dành cho giảng viên và nhân viên)

Office 365 A1

Phiên bản trực tuyến hoàn toàn miễn phí của Office đi kèm với email, hội thảo video, trung tâm tùy chỉnh để làm việc nhóm trong lớp học với Microsoft Teams, các công cụ tuân thủ và bảo vệ thông tin.

Các ứng dụng Office

 • Outlook (Chỉ trực tuyến)
 • Word (Chỉ trực tuyến)
 • Excel (Chỉ trực tuyến)
 • PowerPoint (Chỉ trực tuyến)
 • OneNote

Dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Teams
 • Sway
 • Forms
 • Stream
 • Flow
 • PowerApps
 • School Data Sync
 • Yammer
 • Các phiên bản web của Word, PowerPoint, Excel, OneNote và Outlook
 • Phiên bản OneNote trên máy tính
 • Microsoft Teams là một trung tâm kỹ thuật số tích hợp các cuộc hội thoại, nội dung và ứng dụng mà trường học của bạn cần để tăng tính cộng tác và gắn kết
 • Sổ tay lớp học và nhân viên
 • Các nhóm Cộng đồng học tập chuyên nghiệp (PLC)
 • Các bài kiểm tra tự chấm điểm với Forms
 • Kể chuyện kỹ thuật số với Sway
 • Cập nhật thông tin cũng như tham gia các site liên lạc và site nhóm trong toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint
 • Các giải pháp tuân thủ với Trung tâm Khám phá Điện tử hợp nhất
 • Quản lý quyền, ngăn mất dữ liệu và mã hóa
 • Dịch vụ video doanh nghiệp để tạo, quản lý và chia sẻ video một cách bảo mật trong toàn tổ chức
 • Phát triển ứng dụng mà không cần viết mã để nhanh chóng mở rộng dữ liệu doanh nghiệp bằng các ứng dụng tùy chỉnh dành cho web và thiết bị di động
 • Tự động hóa quy trình trong các ứng dụng và dịch vụ nhằm tự động hóa quy trình kinh doanh mà không cần viết mã
 • Lập lịch biểu và các tác vụ hàng ngày bằng Microsoft Teams
 • Gửi email với hộp thư có dung lượng 50 GB Mách nước về tính tương thích của các phiên bản Outlook
 • Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn mách nước về dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn
 • Hội thảo video HD
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
 • Dung lượng lưu trữ email không giới hạn với tính năng Lưu trữ Tại chỗ
 • Email nâng cao với khả năng lưu trữ và tạm giữ vì lý do pháp lý
{O365EduA3Stu|price}
người dùng mỗi tháng
(dành cho học viên)
{O365EduA3Fac|price}
người dùng mỗi tháng
(dành cho giảng viên và nhân viên)
Giá chưa bao gồm thuế.

Office 365 A3

Mọi tính năng trong A1, cộng với quyền truy nhập đầy đủ vào các ứng dụng Office trên máy tính, khả năng quản lý bổ sung và các công cụ bảo mật.

Các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)

Dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Teams
 • Sway
 • Forms
 • Stream
 • Flow
 • PowerApps
 • School Data Sync
 • Bookings
 • Yammer
 • Các phiên bản web của Word, PowerPoint, Excel, OneNote và Outlook
 • Các phiên bản Office trên máy tính cho tối đa 5 PC hoặc máy Mac với mỗi người dùng Mách nước về tính tương thích của Publisher và Access
 • Các ứng dụng Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại với mỗi người dùng mách nước về các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động
 • Microsoft Teams là một trung tâm kỹ thuật số tích hợp các cuộc hội thoại, nội dung và ứng dụng mà trường học của bạn cần để tăng tính cộng tác và gắn kết
 • Sổ tay lớp học và nhân viên
 • Các nhóm Cộng đồng học tập chuyên nghiệp (PLC)
 • Các bài kiểm tra tự chấm điểm với Forms
 • Kể chuyện kỹ thuật số với Sway
 • Cập nhật thông tin cũng như tham gia các site liên lạc và site nhóm trong toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint
 • Các giải pháp tuân thủ với Trung tâm Khám phá Điện tử hợp nhất
 • Quản lý quyền, ngăn mất dữ liệu và mã hóa
 • Dịch vụ video doanh nghiệp để tạo, quản lý và chia sẻ video một cách bảo mật trong toàn tổ chức
 • Phát triển ứng dụng mà không cần viết mã để nhanh chóng mở rộng dữ liệu doanh nghiệp bằng các ứng dụng tùy chỉnh dành cho web và thiết bị di động
 • Tự động hóa quy trình trong các ứng dụng và dịch vụ nhằm tự động hóa quy trình kinh doanh mà không cần viết mã
 • Lập lịch biểu và các tác vụ hàng ngày bằng Microsoft Teams
 • Gửi email với hộp thư có dung lượng 100 GB Mách nước về tính tương thích của các phiên bản Outlook
 • Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn Mách nước về dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn
 • Dung lượng lưu trữ email không giới hạn với tính năng Lưu trữ Tại chỗ
 • Email nâng cao với khả năng lưu trữ và tạm giữ vì lý do pháp lý
 • Hội thảo video HD
 • Tổ chức cuộc họp cho tối đa 10.000 người với Skype Meeting Broadcast
 • Đánh giá rủi ro và tìm hiểu thông tin chuyên sâu về các mối đe dọa tiềm tàng với Office 365 Cloud App Security
 • Giúp phụ huynh hoặc người giám hộ và học viên lên lịch trực tuyến cho cuộc hẹn với giảng viên bằng cách sử dụng Microsoft Bookings
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
{O365BizE5Student|price}
người dùng mỗi tháng
(dành cho học viên)
{O365BizE5Faculty|price}
người dùng mỗi tháng
(dành cho giảng viên và nhân viên)
Giá chưa bao gồm thuế.

Office 365 A5

Mọi tính năng của A3, cộng với khả năng quản lý bảo mật thông minh, tuân thủ nâng cao và phân tích hệ thống tốt nhất của Microsoft.

Các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)

Dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Teams
 • Sway
 • Forms
 • Stream
 • Flow
 • PowerApps
 • School Data Sync
 • Bookings
 • Power BI
 • Yammer
 • Các phiên bản web của Word, PowerPoint, Excel, OneNote và Outlook
 • Các phiên bản Office trên máy tính cho tối đa 5 PC hoặc máy Mac với mỗi người dùng Mách nước về tính tương thích của Publisher và Access
 • Các ứng dụng Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại với mỗi người dùng mách nước về các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động
 • Microsoft Teams là một trung tâm kỹ thuật số tích hợp các cuộc hội thoại, nội dung và ứng dụng mà trường học của bạn cần để tăng tính cộng tác và gắn kết
 • Sổ tay lớp học và nhân viên
 • Các nhóm Cộng đồng học tập chuyên nghiệp (PLC)
 • Các bài kiểm tra tự chấm điểm với Forms
 • Kể chuyện kỹ thuật số với Sway
 • Cập nhật thông tin cũng như tham gia các site liên lạc và site nhóm trong toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint
 • Các giải pháp tuân thủ với Trung tâm Khám phá Điện tử hợp nhất
 • Quản lý quyền, ngăn mất dữ liệu và mã hóa
 • Dịch vụ video doanh nghiệp để tạo, quản lý và chia sẻ video một cách bảo mật trong toàn tổ chức
 • Phát triển ứng dụng mà không cần viết mã để nhanh chóng mở rộng dữ liệu doanh nghiệp bằng các ứng dụng tùy chỉnh dành cho web và thiết bị di động
 • Tự động hóa quy trình trong các ứng dụng và dịch vụ nhằm tự động hóa quy trình kinh doanh mà không cần viết mã
 • Lập lịch biểu và các tác vụ hàng ngày bằng Microsoft Teams
 • Gửi email với hộp thư có dung lượng 100 GB Mách nước về tính tương thích của các phiên bản Outlook
 • Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn Mách nước về dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn
 • Dung lượng lưu trữ email không giới hạn với tính năng Lưu trữ Tại chỗ
 • Email nâng cao với khả năng lưu trữ và tạm giữ vì lý do pháp lý
 • Hội thảo video HD
 • Tổ chức cuộc họp cho tối đa 10.000 người với Skype Meeting Broadcast
 • Đánh giá rủi ro và tìm hiểu thông tin chuyên sâu về các mối đe dọa tiềm tàng với Office 365 Cloud App Security
 • Giúp phụ huynh hoặc người giám hộ và học viên lên lịch trực tuyến cho cuộc hẹn với giảng viên bằng cách sử dụng Microsoft Bookings
 • Kiểm soát cách bộ phận hỗ trợ truy nhập hộp thư của bạn với Customer Lockbox
 • Bảo vệ trước các mối đe dọa tinh vi như lừa đảo qua mạng và phần mềm xấu chưa từng biết với khả năng điều tra cũng như khắc phục hậu quả của các cuộc tấn công
 • Phân tích cá nhân và tổ chức nâng cao với MyAnalytics và Power BI Pro
 • Nâng cao khả năng hiển thị và kiểm soát môi trường Office 365
 • Tạo các cuộc họp quay số vào mà người dự có thể tham gia bằng điện thoại với Hội thảo Âm thanh
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn