Tải miễn phí Office 365 cho toàn bộ trường học của bạn

Cải thiện khả năng cộng tác trong lớp học và trường học bằng các công cụ năng suất miễn phí. Bạn sẽ cần xác minh rằng bên bạn là cơ sở giáo dục đã được công nhận để có thể tận dụng những gói đăng ký này.

Bắt đầu miễn phí Học viên và giáo viên, hãy tự đăng ký
MIỄN PHÍ
(dành cho học viên)
MIỄN PHÍ
(dành cho giảng viên và nhân viên)

Office 365 for Education 100% Miễn phí

Các phiên bản trực tuyến của Office với email, hội thảo video, đồng bộ dữ liệu S I S, các công cụ tuân thủ, bảo vệ thông tin và tích hợp thư thoại.

Tích hợp các ứng dụng Office Online

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • Sharepoint
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams
 • Sway
 • Forms
 • Stream
 • Flow
 • PowerApps
 • Các phiên bản web của Word, PowerPoint, Excel, OneNote và Outlook
 • Phiên bản OneNote trên máy tính
 • Sổ tay Lớp học và Nhân viên
 • Các nhóm Cộng đồng Học tập Chuyên nghiệp (PLC)
 • Các bài kiểm tra tự chấm điểm với Forms
 • Kể chuyện kỹ thuật số với Sway
 • Gửi email với 50 GB dung lượng hộp thư Mách nước về tính tương thích của các phiên bản Outlook
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ OneDrive không giới hạn Mách nước về dung lượng lưu trữ OneDrive không giới hạn
 • Hội thảo video HD
 • Microsoft Teams là trung tâm kỹ thuật số tích hợp các cuộc hội thoại, nội dung và ứng dụng mà trường học bạn cần để tăng tính cộng tác và gắn kết
 • Dịch vụ video doanh nghiệp để tạo, quản lý và chia sẻ các video một cách bảo mật trong toàn tổ chức
 • Phát triển ứng dụng mà không cần viết mã để nhanh chóng mở rộng dữ liệu doanh nghiệp bằng các ứng dụng tùy chỉnh dành cho web và thiết bị di động
 • Tự động hóa quy trình trong toàn bộ các ứng dụng và dịch vụ nhằm tự động hóa quy trình doanh nghiệp mà không cần viết mã
 • Luôn cập nhật với các site nhóm SharePoint
 • Dung lượng lưu trữ email không giới hạn với tính năng lưu trữ Tại Chỗ
 • Email nâng cao với khả năng lưu trữ và lưu giữ pháp lý
 • Các giải pháp tuân thủ với trung tâm Khám phá Điện tử hợp nhất
 • Khả năng quản lý quyền, ngăn mất dữ liệu và mã hóa
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
{O365BizE5Student|price}
người dùng mỗi tháng
(dành cho học viên)
{O365BizE5Faculty|price}
người dùng mỗi tháng
(dành cho giảng viên và nhân viên)
Giá chưa bao gồm thuế.

Office 365 Education E5

Bao gồm mọi tính năng của Office 365 Education cộng thêm các phiên bản Office dành cho máy tính trên PC/máy Mac với các ứng dụng dành cho máy tính bảng và điện thoại, các tính năng bảo mật bổ sung cùng loại giải pháp liên lạc hợp nhất mới với các cuộc họp Skype for Business và chức năng thoại nâng cao.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • Skype for Business
 • Power BI
 • Microsoft Teams
 • Sway
 • Forms
 • Stream
 • Flow
 • PowerApps
 • Các phiên bản Office trên máy tính cho tối đa 5 PC hoặc máy Mac với mỗi người dùng Mách nước về tính tương thích của Publisher và Access
 • Các phiên bản web của Word, PowerPoint, Excel, OneNote và Outlook
 • Các ứng dụng Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại với mỗi người dùng mách nước về các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động
 • Tổ chức cuộc họp cho tối đa 10.000 người với Skype Meeting Broadcast
 • Microsoft Teams là trung tâm kỹ thuật số tích hợp các cuộc hội thoại, nội dung và ứng dụng mà trường học bạn cần để tăng tính cộng tác và gắn kết
 • Dịch vụ video doanh nghiệp để tạo, quản lý và chia sẻ các video một cách bảo mật trong toàn tổ chức
 • Phát triển ứng dụng mà không cần viết mã để nhanh chóng mở rộng dữ liệu doanh nghiệp bằng các ứng dụng tùy chỉnh dành cho web và thiết bị di động
 • Tự động hóa quy trình trong toàn bộ các ứng dụng và dịch vụ nhằm tự động hóa quy trình doanh nghiệp mà không cần viết mã
 • Kiểm soát cách bộ phận hỗ trợ truy nhập hộp thư của bạn với Customer Lockbox
 • Đánh giá rủi ro và tìm hiểu thông tin chuyên sâu về các mối đe dọa tiềm ẩn với Quản lý Bảo mật Nâng cao
 • Bảo vệ chống lại các liên kết và tệp đính kèm độc hại với tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao
 • Phân tích cá nhân và tổ chức nâng cao với MyAnalytics và Power B I Pro
 • Nâng cao khả năng hiển thị và kiểm soát môi trường Office 365
 • Tạo các cuộc họp quay số vào, trong đó người dự có thể tham gia bằng điện thoại với hội thảo PSTN
 • Thực hiện, nhận và chuyển cuộc gọi trên nhiều thiết bị
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn