Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"commercial|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Các gói Office 365 Education và giá cả

Cài đặt Office 365 cho toàn bộ trường học của bạn
Dùng thử Office 365 miễn phí và xem ứng dụng này có thể giúp trường học của bạn tiết kiệm thời gian và làm việc hiệu quả hơn như thế nào. Các tổ chức học thuật đủ điều kiện có thể nhận Office 365 Education E1 miễn phí hoặc nâng cấp lên các tính năng nâng cao với mức chiết khấu đáng kể. Bạn cần phải xác thực rằng bạn là tổ chức học thuật được công nhận để có thể tận dụng các gói đề xuất này.

Office 365 Education E1

dành cho học sinh/sinh viên:
MIỄN PHÍ
dành cho Khoa:
MIỄN PHÍ

Office 365 Education E3

dành cho học sinh/sinh viên:
{O365EduA3Stu|price} người dùng/tháng
dành cho Khoa:
{O365EduA3Fac|price} người dùng/tháng
Người dùng tối đa
Không giới hạn
Không giới hạn

Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, Access, và Skype for Business trên tối đa 5 PC hoặc 5 máy Mac

Đã bao gồm
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã bao gồm
Các phiên bản Online của Office bao gồm Word, Excel, PowerPoint, và nhiều hơn nữa
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Email, lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB

Đã bao gồm
Đã bao gồm
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business

Đã bao gồm
Đã bao gồm
Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với thiết đặt bảo mật có thể tùy chỉnh

Đã bao gồm
Đã bao gồm
Mạng xã hội của công ty để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách dùng Office Graph
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Cổng thông tin Video của Công ty để tải lên và chia sẻ các video của công ty của bạn cho toàn công ty
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Ghi nhật ký từ xa, Kích hoạt Máy tính dùng Chung
Đã bao gồm
Trí tuệ thương nghiệp tự phục vụ để khám phá, phân tích, và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
Đã bao gồm
Trung tâm Khám phá điện tử Công cụ để hỗ trợ tuân thủ


Đã bao gồm
Thư thoại được lưu trữ Tận dụng các dịch vụ Unified Messaging được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số và chức năng tự động tham gia của công ty.


Đã bao gồm
Đã bao gồm
HiệnẨn
Office 365
Education E1
dành cho học sinh/sinh viên:
MIỄN PHÍ
dành cho Khoa:
MIỄN PHÍ
Người dùng tối đa
Không giới hạn
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, Access, và Skype for Business trên tối đa 5 PC hoặc 5 máy Mac
Office cho máy tính bảng trên tối đa 5 máy tính bảng Windows
Office cho điện thoại thông minh xem và sửa tài liệu Office trên tối đa 5 điện thoại
Các phiên bản Online của Office bao gồm Word, Excel, PowerPoint, và nhiều hơn nữa
Đã bao gồm
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã bao gồm
Email, lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB
Đã bao gồm
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business
Đã bao gồm
Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với thiết đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
Đã bao gồm
Mạng xã hội của công ty để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Đã bao gồm
Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách dùng Office Graph
Dấu kiểm
Cổng thông tin Video của Công ty để tải lên và chia sẻ các video của công ty của bạn cho toàn công ty
Đã bao gồm
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Ghi nhật ký từ xa, Kích hoạt Máy tính dùng Chung
Trí tuệ thương nghiệp tự phục vụ để khám phá, phân tích, và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
Trung tâm Khám phá điện tử Công cụ để hỗ trợ tuân thủ
Thư thoại được lưu trữ Tận dụng các dịch vụ Unified Messaging được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số và chức năng tự động tham gia của công ty.
Đã bao gồm
HiệnẨn
Office 365
Education E3
dành cho học sinh/sinh viên:
{O365EduA3Stu|price} người dùng/tháng
dành cho Khoa:
{O365EduA3Fac|price} người dùng/tháng
Người dùng tối đa
Không giới hạn
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, Access, và Skype for Business trên tối đa 5 PC hoặc 5 máy Mac
Đã bao gồm
Office cho máy tính bảng trên tối đa 5 máy tính bảng Windows
Đã bao gồm
Office cho điện thoại thông minh xem và sửa tài liệu Office trên tối đa 5 điện thoại
Đã bao gồm
Các phiên bản Online của Office bao gồm Word, Excel, PowerPoint, và nhiều hơn nữa
Đã bao gồm
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã bao gồm
Email,lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB
Đã bao gồm
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business
Đã bao gồm
Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với thiết đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
Đã bao gồm
Mạng xã hội của công ty để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Đã bao gồm
Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách dùng Office Graph
Dấu kiểm
Cổng thông tin Video của Công ty để tải lên và chia sẻ các video của công ty của bạn cho toàn công ty
Đã bao gồm
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Ghi nhật ký từ xa, Kích hoạt Máy tính dùng Chung
Đã bao gồm
Trí tuệ thương nghiệp tự phục vụ để khám phá, phân tích, và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
Đã bao gồm
Trung tâm Khám phá điện tử Công cụ để hỗ trợ tuân thủ
Đã bao gồm
Thư thoại được lưu trữ Tận dụng các dịch vụ Unified Messaging được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số và chức năng tự động tham gia của công ty.
Đã bao gồm

Tất cả các gói Office 365 kể trên bao gồm:

  • Thỏa thuận cấp dịch vụ đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động được hỗ trợ tài chính
  • Hỗ trợ web cấp CNTT và hỗ trợ qua điện thoại 24/7 cho các vấn đề quan trọng
  • Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý chứng danh và quyền của người dùng
  • Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới
  • Lịch trực tuyến được chia sẻ

Tùy chọn Office 365 Education khác

Lưu trữ Exchange Online: Nhận giải pháp lưu trữ cấp doanh nghiệp trên điện toán đám mây hỗ trợ bạn giải quyết những khó khăn trong việc lưu trữ, tuân thủ, điều chỉnh và Khám phá Điện tử cho {EOAEdu|price} người dùng/tháng (cho tổ chức học thuật). Tìm hiểu thêm về Lưu trữ Exchange Online. (Giá dành cho tổ chức học thuật sẵn có)
Office 365 ProPlus: Luôn có phiên bản mới nhất cho các ứng dụng Office quen thuộc của bạn, bất kể bạn đang sử dụng thiết bị nào—PC, điện thoại, hoặc máy tính bảng. Số lượng người dùng không giới hạn. {O365ProPlusEdu|price} người dùng/tháng cho phòng ban và nhân viên. Sinh viên được bao gồm mà không tính phí phụ trội khi bạn mua Office cho phòng ban và nhân viên. Tìm hiểu thêm về Office cho sinh viên và Office 365 ProPlus.
Exchange Online dành cho Cựu sinh viên: Email, lịch, liên hệ miễn phí dành cho tất cả cựu sinh viên của bạn. Hộp thư đến 50 GB, lưu trữ cá nhân, Khám phá Điện tử, chống vi-rút, chống thư rác. Tìm hiểu thêm về Exchange Online. (Giá dành cho tổ chức học thuật sẵn có)
Dịch vụ triển khai Office 365
Office 365 FastTrack
và gói tiếp nhận
FastTrack là lợi ích của dịch vụ triển khai được bao gồm cho những khách hàng đủ điều kiện của Office 365. Đội ngũ kỹ sư của Microsoft sẽ cung cấp hỗ trợ cá nhân hóa để đảm bảo dịch vụ sẵn sàng được sử dụng trong toàn công ty. Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh)
Gói tiếp nhận có giới hạn thời gian: Trong khoảng thời gian giới hạn (1 tháng 9, 2014 đến 31 tháng 3, 2015), các khách hàng đủ điều kiện đã tiếp nhận Office 365 có thể được hỗ trợ tiếp nhận bổ sung hoặc được hoàn trả đối tác CNTT của họ để hỗ trợ quá trình tiếp nhận. Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh)
{"pmgControls":[ {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1|.showHideAll1"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""} ]}