Các bài viết về phân tích và thông tin về Office 365

Tận dụng email và phân tích thời gian để tối đa hóa hiệu suất

Nếu không cẩn thận — và thậm chí đôi khi nếu bạn có — email vẫn có thể trở thành công việc toàn thời gian thứ hai.

ĐỌC THÊM
 
 

Dữ liệu lớn dẫn đến các quyết định lớn: làm thế nào để hiểu được phân tích dữ liệu và bảng tính

Giờ đây, khi mọi người đều đang thu thập dữ liệu lớn thì một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ: Sau khi trích xuất, làm thế nào để bạn khiến nội dung đó trở nên có ý nghĩa?

ĐỌC THÊM
 

Tại sao trực quan hóa dữ liệu lại là điều cần thiết để hiểu được nghiệp vụ thông minh

Một trong những công cụ có giá trị nhất trong việc hiểu thông minh kinh doanh là trực quan hóa dữ liệu.

ĐỌC THÊM

Tải ngay

Tải Office mà bạn biết, cùng với các công cụ giúp bạn làm việc cùng nhau tốt hơn, để bạn có thể làm được nhiều việc hơn mọi lúc, mọi nơi

GÓI & GIÁ CẢ