Bài viết về Microsoft Office 365 vận hành và phát triển doanh nghiệp của bạn

3 tính năng ứng dụng đặt chỗ của bạn phải có để thành công

Bằng cách cho phép khách hàng đặt cuộc hẹn vào mọi lúc và giải phóng nhóm của bạn khỏi các cuộc gọi, bạn có thể tập trung năng lượng vào những điều quan trọng nhất.

ĐỌC THÊM
 
 

Đừng để mất các liên hệ: 4 mẹo để quản lý liên hệ dễ dàng

Tìm hiểu về bốn cách hiệu quả để tăng cấp cho doanh nghiệp của bạn khi sử dụng phần mềm theo dõi liên hệ để theo dõi các cuộc hẹn, giá cả và sở thích của khách hàng.

ĐỌC THÊM
 

Làm việc theo cách mới: Sử dụng phần mềm lưu đồ một cách độc đáo

Với phần mềm lưu đồ nâng cao, bạn có thể liên kết các sơ đồ với bảng tính và cơ sở dữ liệu SQL để cập nhật, cũng như hiển thị những thay đổi trạng thái qua nét trực quan.

ĐỌC THÊM

Đọc thêm về cách Office 365 giúp chạy & phát triển doanh nghiệp của bạn

Tải ngay

Tải Office mà bạn biết, cùng với các công cụ giúp bạn làm việc cùng nhau tốt hơn, để bạn có thể làm được nhiều việc hơn mọi lúc, mọi nơi

GÓI & GIÁ CẢ