Bài viết về làm việc nhóm Office 365

Trạng thái cuộc họp hiện đại

Bất kể vai trò nào trong tổ chức của bạn — tất cả đều có thể hưởng lợi từ phương pháp tiếp cận tổng thể cho đến trải nghiệm cuộc họp chất lượng cao.

ĐỌC THÊMvề trạng thái cuộc họp trực tuyến
 
 

Những điều nhân viên có thể học được từ nhóm CNTT bên bạn nhằm đảm bảo các cuộc họp trực tuyến tốt hơn

Các cuộc họp trực tuyến đang trở thành một phần quan trọng trong giao tiếp và hợp tác kinh doanh hàng ngày của chúng ta.

ĐỌC THÊMvề những điều mà nhân viên có thể học được từ nhóm CNTT bên bạn nhằm đảm bảo các cuộc họp trực tuyến tốt hơn
 

6 cách tạo cuộc họp ảo hiệu quả hơn

Để giữ cuộc họp — và lịch biểu của bạn — theo đúng lịch trình, hãy xem xét sáu mẹo sau và chuyển đổi thói quen của bạn.

ĐỌC THÊMvề hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ bảo mật email

Đọc thêm về cách Office 365 có thể hỗ trợ làm việc nhóm

Tải ngay

Tải Office mà bạn biết, cùng với các công cụ giúp bạn làm việc cùng nhau tốt hơn, để bạn có thể làm được nhiều việc hơn mọi lúc, mọi nơi

GÓI & GIÁ CẢ