Sở hữu các tính năng nâng cao mới nhất với Office 365

Office 365 ProPlus

{O365ProPYear|price}
người dùng mỗi tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Các ứng dụng Office kèm theo tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp trên đám mây. Không tích hợp email doanh nghiệp.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Access (chỉ dành cho PC)
 • Publisher (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • OneDrive
 • Skype for Business
 • Không tích hợp dịch vụ lưu trữ email doanh nghiệp
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint và OneNote, cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • Phiên bản trên web của Word, Excel và PowerPoint
 • Một giấy phép sử dụng cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Mách nước về các yêu cầu đối với hệ điều hành
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
 • Máy khách Skype for Business sẵn dùng cho PC và máy Mac; không tích hợp dịch vụ Skype for Business
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack cho gói mua hơn 50 giấy phép mà không mất thêm phí
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7

Office 365 Enterprise E1

{O365E1Year|price}
người dùng mỗi tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Các dịch vụ dành cho doanh nghiệp—email, lưu trữ và chia sẻ tệp, Office Online, cuộc họp và IM, cùng nhiều dịch vụ khác. Không tích hợp các ứng dụng Office.

Các ứng dụng Office

(Không tích hợp)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams
 • Yammer
 • Lưu trữ email với hộp thư 50 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh
 • Phiên bản trên web của Outlook, Word, Excel và PowerPoint (không tích hợp phiên bản trên máy tính của các ứng dụng)
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
 • Cập nhật và gắn kết bằng các site truyền thông và site nhóm trong toàn mạng nội bộ của bạn với SharePoint
 • Tổ chức các cuộc họp hội thảo video HD không giới hạn lên đến 250 người Mách nước về các yêu cầu đối với gọi HD
 • Tổ chức các cuộc họp cho tối đa 10.000 người với Skype Meeting Broadcast
 • Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
 • Cộng tác giữa nhiều phòng ban và vị trí bằng Yammer
 • Các chính sách lưu trữ, xóa thủ công và phân loại thủ công
 • Tìm kiếm và khám phá với Delve
 • Quản lý lịch biểu và các nhiệm vụ hàng ngày của nhân viên với Microsoft StaffHub
 • Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack cho gói mua hơn 50 giấy phép mà không mất thêm phí
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7

Office 365 Enterprise E3

{O365E3MonthSubAnn|price}
người dùng mỗi tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Mọi tính năng của Office 365 ProPlus và Office 365 Enterprise E1 đều kèm theo các công cụ bảo mật và tuân thủ, chẳng hạn như lưu giữ pháp lý, ngăn mất dữ liệu và nhiều công cụ khác.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Access (chỉ dành cho PC)
 • Publisher (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams
 • Yammer
 • Lưu trữ email với hộp thư 100 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint và OneNote, cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • Các phiên bản trên web của Outlook, Word, Excel và PowerPoint
 • Một giấy phép bao gồm 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Mách nước về các yêu cầu với hệ điều hành
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ OneDrive không giới hạn Mách nước kèm theo thông tin về các gói dung lượng lưu trữ OneDrive for Business không giới hạn
 • Cập nhật và gắn kết bằng các site truyền thông và site nhóm trong toàn mạng nội bộ của bạn với SharePoint
 • Tổ chức các cuộc họp hội thảo video và trực tuyến lên đến 250 người Mách nước về các yêu cầu đối với gọi HD
 • Tổ chức các cuộc họp cho tối đa 10.000 người với Skype Meeting Broadcast
 • Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
 • Cộng tác giữa nhiều phòng ban và vị trí bằng Yammer
 • Khám phá Điện tử với khả năng tìm kiếm, lưu giữ và xuất tại chỗ
 • Quản lý lịch biểu và các nhiệm vụ hàng ngày của nhân viên với Microsoft StaffHub
 • Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
 • Các chính sách lưu trữ, xóa thủ công và phân loại thủ công
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack cho gói mua hơn 50 giấy phép mà không mất thêm phí
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7

Office 365 Enterprise E5

{O365E5Year|price}
người dùng mỗi tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Tất cả các tính năng của Office 365 Enterprise E3 đều kèm theo các tính năng bảo mật, phân tích và chức năng thoại nâng cao.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Access (chỉ dành cho PC)
 • Publisher (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams
 • Yammer
 • Power BI Pro
 • Lưu trữ email với hộp thư 100 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint và OneNote, cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • Các phiên bản trên web của Outlook, Word, Excel và PowerPoint
 • Một giấy phép bao gồm 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Mách nước về các yêu cầu với hệ điều hành
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ OneDrive không giới hạn Mách nước kèm theo thông tin về các gói dung lượng lưu trữ OneDrive for Business không giới hạn
 • Cập nhật và gắn kết bằng các site truyền thông và site nhóm trong toàn mạng nội bộ của bạn với SharePoint
 • Tổ chức các cuộc họp hội thảo video và trực tuyến lên đến 250 người Mách nước về các yêu cầu đối với gọi HD
 • Tổ chức các cuộc họp cho tối đa 10.000 người với Skype Meeting Broadcast
 • Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
 • Cộng tác giữa nhiều phòng ban và vị trí bằng Yammer
 • Khám phá Điện tử nâng cao với khả năng tìm kiếm, lưu giữ, xuất và phân tích tại chỗ
 • Quản lý lịch biểu và các nhiệm vụ hàng ngày của nhân viên với Microsoft StaffHub
 • Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
 • Các chính sách lưu trữ, xóa thủ công và phân loại thủ công
 • Bảo vệ hộp thư của bạn khỏi tất cả các liên kết và tệp đính kèm độc hại với Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Exchange Online
 • Kiểm soát cách bộ phận hỗ trợ truy nhập hộp thư của bạn với Customer Lockbox
 • Tự động phân loại, nhập thông minh và nhiều tính năng khác với Quản trị Dữ liệu Nâng cao
 • Đánh giá rủi ro và tìm hiểu chuyên sâu về các mối đe dọa tiềm tàng với Office 365 Cloud App Security
 • Phân tích cá nhân và tổ chức nâng cao với MyAnalytics và Power BI Pro
 • Thực hiện, nhận và chuyển cuộc gọi trên nhiều thiết bị với Hệ thống Điện thoại
 • Tạo các cuộc họp bằng một số quay số vào mà người dự có thể tham gia bằng điện thoại với Hội thảo Âm thanh
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack cho gói mua hơn 50 giấy phép mà không mất thêm phí
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7