Sở hữu các tính năng nâng cao mới nhất với Office 365

Đưa doanh nghiệp của bạn tiến xa hơn với Microsoft 365 Enterprise

Microsoft 365 kết hợp Office 365, Windows 10 và Enterprise Mobility + Security. Ứng dụng mang đến giải pháp thông minh, toàn diện nhằm giúp nhân viên sáng tạo và làm việc cùng nhau một cách bảo mật.

TÌM HIỂU THÊM VỀ MICROSOFT 365 ENTERPRISE

Office 365 ProPlus

{O365ProPYear|price}
người dùng mỗi tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Các ứng dụng Office kèm theo tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp trên đám mây. Không tích hợp email doanh nghiệp.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Access (chỉ dành cho PC)
 • Publisher (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • OneDrive
 • Không tích hợp dịch vụ lưu trữ email doanh nghiệp
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • OneNote: Tiếp cận các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng sẽ khác nhau)
 • Các phiên bản Word, Excel và PowerPoint trên web
 • Một giấy phép có thể dùng cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Mách nước về yêu cầu đối với hệ điều hành
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
 • Máy khách Skype for Business sẵn dùng cho PC và máy Mac; không bao gồm dịch vụ Skype for Business
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack không mất thêm chi phí khi mua 150 chỗ trở lên
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7

Office 365 E1

{O365E1Year|price}
người dùng mỗi tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Các dịch vụ dành cho doanh nghiệp—email, lưu trữ và chia sẻ tệp, Office Online, cuộc họp và IM, cùng nhiều dịch vụ khác. Không tích hợp các ứng dụng Office.

Các ứng dụng Office

(Không tích hợp)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Microsoft Teams
 • Yammer
 • Stream
 • Lưu trữ email với hộp thư 50 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh
 • Phiên bản trên web của Outlook, Word, Excel và PowerPoint (không tích hợp phiên bản trên máy tính của các ứng dụng)
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
 • Cập nhật và gắn kết bằng các site truyền thông và site nhóm trong toàn mạng nội bộ của bạn với SharePoint
 • Tổ chức các cuộc họp hội thảo video HD không giới hạn lên đến 250 người Mách nước về các yêu cầu đối với gọi HD
 • Tổ chức cuộc họp cho tối đa 10.000 người với sự kiện trực tiếp Skype Meeting Broadcast hoặc Microsoft Teams.
 • Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
 • Cộng tác giữa nhiều phòng ban và vị trí bằng Yammer
 • Sử dụng video thông minh để tạo, quản lý và chia sẻ nội dung trực tiếp và theo yêu cầu trong toàn tổ chức của bạn
 • Tìm kiếm và khám phá với Delve
 • Lập lịch biểu và các tác vụ hàng ngày bằng Microsoft Teams
 • Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack không mất thêm chi phí khi mua 150 chỗ trở lên
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7

Office 365 E3

{O365E3MonthSubAnn|price}
người dùng mỗi tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Mọi tính năng của ProPlus và Office 365 E1 đều kèm theo các công cụ bảo mật và tuân thủ, chẳng hạn như lưu giữ pháp lý, ngăn mất dữ liệu và nhiều công cụ khác.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Access (chỉ dành cho PC)
 • Publisher (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Microsoft Teams
 • Yammer
 • Stream
 • Lưu trữ email với hộp thư 100 GB và địa chỉ miền email riêng
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • OneNote: Tiếp cận các tính năng bổ sung của OneNote (tính năng sẽ khác nhau)
 • Các phiên bản Outlook, Word, Excel và PowerPoint trên web
 • Một giấy phép có thể dùng với 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Mách nước về yêu cầu hệ điều hành
 • Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạnMách nước kèm theo thông tin về dung lượng lưu trữ đám mây không giới hạn
 • Cập nhật thông tin cũng như tham gia các site liên lạc và site nhóm trong toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint
 • Tổ chức các cuộc họp hội thảo video và trực tuyến lên đến 250 người Mách nước về các yêu cầu đối với gọi HD
 • Tổ chức cuộc họp cho tối đa 10.000 người với sự kiện trực tiếp Skype Meeting Broadcast hoặc Microsoft Teams
 • Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
 • Cộng tác giữa nhiều phòng ban và vị trí bằng Yammer
 • Sử dụng video thông minh để tạo, quản lý và chia sẻ nội dung trực tiếp và theo yêu cầu trong toàn tổ chức của bạn
 • Khám phá điện tử với khả năng tìm kiếm, lưu giữ và xuất tại chỗ
 • Lập lịch biểu và các tác vụ hàng ngày bằng Microsoft Teams
 • Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
 • Các chính sách lưu trữ, xóa thủ công và phân loại thủ công
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack không mất thêm chi phí khi mua 150 chỗ trở lên
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7

Office 365 E5

{O365E5Year|price}
người dùng mỗi tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Tất cả các tính năng của Office 365 E3 đều kèm theo các tính năng bảo mật, phân tích và chức năng thoại nâng cao.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Access (chỉ dành cho PC)
 • Publisher (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Microsoft Teams
 • Yammer
 • Power BI Pro
 • Stream
 • Lưu trữ email với hộp thư 100 GB và địa chỉ miền email riêng
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • OneNote: Tiếp cận các tính năng bổ sung của OneNote (tính năng sẽ khác nhau)
 • Các phiên bản Outlook, Word, Excel và PowerPoint trên web
 • Một giấy phép có thể dùng với 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Mách nước về yêu cầu hệ điều hành
 • Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạnMách nước kèm theo thông tin về dung lượng lưu trữ đám mây không giới hạn
 • Cập nhật thông tin cũng như tham gia các site liên lạc và site nhóm trong toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint
 • Tổ chức các cuộc họp hội thảo video và trực tuyến cho tối đa 250 người Mách nước về các yêu cầu đối với gọi HD
 • Tổ chức cuộc họp cho tối đa 10.000 người với sự kiện trực tiếp Skype Meeting Broadcast hoặc Microsoft Teams.
 • Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
 • Cộng tác giữa nhiều phòng ban và vị trí bằng Yammer
 • Sử dụng video thông minh để tạo, quản lý và chia sẻ nội dung trực tiếp và theo yêu cầu trong toàn tổ chức của bạn
 • Advanced eDiscovery với khả năng tìm kiếm, lưu giữ, xuất và phân tích tại chỗ
 • Lập lịch biểu và các tác vụ hàng ngày bằng Microsoft Teams
 • Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
 • Các chính sách lưu trữ, xóa thủ công và phân loại thủ công
 • Bảo vệ chống lại các mối đe dọa phức tạp như lừa đảo qua mạng và phần mềm xấu chưa từng biết đến với tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365
 • Kiểm soát cách bộ phận hỗ trợ truy nhập hộp thư của bạn với Customer Lockbox
 • Tự động phân loại, nhập thông minh và nhiều tính năng khác với Quản trị Dữ liệu Nâng cao
 • Đánh giá rủi ro và tìm hiểu chuyên sâu về các mối đe dọa tiềm tàng với Office 365 Cloud App Security
 • Phân tích cá nhân và tổ chức nâng cao với MyAnalytics và Power BI Pro
 • Thực hiện, nhận và chuyển cuộc gọi trên nhiều thiết bị với Hệ thống Điện thoại
 • Tạo các cuộc họp bằng một số quay số vào mà người dự có thể tham gia bằng điện thoại với Hội thảo Âm thanh
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack không mất thêm chi phí khi mua 150 chỗ trở lên
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7