Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"commercial|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Chọn một gói

Business

Enterprise

Business

Enterprise

 • {O365BizEssAnn|price}

 • {O365BizEssAnn|price}

người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
(cam kết hàng năm)
1 năm {O365BizEssAnn|price}
người dùng/tháng
1 năm {O365BizEssAnn|price}
người dùng/tháng
1 tháng {O365BizEssMonth|price}
người dùng/tháng
 • {O365BizEssAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
(cam kết hàng năm)
 • {O365BizEssMonth|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng tháng)
(cam kết hàng tháng)
 • {O365BizAnn|price}

 • {O365BizAnn|price}

người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
(cam kết hàng năm)
1 năm {O365BizAnn|price}
người dùng/tháng
1 năm {O365BizAnn|price}
người dùng/tháng
1 tháng {O365BizMonth|price}
người dùng/tháng
 • {O365BizAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
(cam kết hàng năm)
 • {O365BizMonth|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng tháng)
(cam kết hàng tháng)
 • {O365BizPremAnn|price}

 • {O365BizPremAnn|price}

người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
(cam kết hàng năm)
1 năm {O365BizPremAnn|price}
người dùng/tháng
1 năm {O365BizPremAnn|price}
người dùng/tháng
1 tháng {O365BizPremMonth|price}
người dùng/tháng
 • {O365BizPremAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
(cam kết hàng năm)
 • {O365BizPremMonth|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng tháng)
(cam kết hàng tháng)

{O365E1Year|price}

{O365E1Year|price}

người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
(cam kết hàng năm)

{O365ProPYear|price}

{O365ProPYear|price}

người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
(cam kết hàng năm)

{O365E3MonthSubAnn|price}

{O365E3MonthSubAnn|price}

người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
(cam kết hàng năm)
Người dùng tối đa
300
300
300
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac 
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
(cộng với Access)
Đã bao gồm
(cộng với Access)
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Các phiên bản Office trực tuyến bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm

Email, lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB

Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business 
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với thiết đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Yammer để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Cổng thông tin Video của Công ty để tải lên và chia sẻ các video của công ty của bạn cho toàn công ty
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách dùng Office Graph
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Ghi nhật ký từ xa, Kích hoạt Máy tính dùng Chung
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Nghiệp vụ thông minh tự phục vụ để khám phá, phân tích, và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Tuân thủ và Bảo vệ Thông tin bao gồm Lưu trữ Pháp lý, Quản lý Quyền và Ngăn ngừa Mất Dữ liệu cho email và tệp
Đã bao gồm
Công cụ Trung tâm Khám phá điện tử để hỗ trợ tuân thủ
Đã bao gồm
HiệnẨn
Office 365
Business Essentials
 • {O365BizEssAnn|price}

 • người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
1 năm {O365BizEssAnn|price} người dùng/tháng
1 năm {O365BizEssAnn|price} người dùng/tháng
1 tháng {O365BizEssMonth|price} người dùng/tháng
 • {O365BizEssAnn|price}

 • người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
 • {O365BizEssMonth|price}

 • người dùng/tháng
(cam kết hàng tháng)
Người dùng tối đa
300
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac 
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Các phiên bản Office trực tuyến bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Đã bao gồm
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã bao gồm
Email, lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB
Đã bao gồm
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business 
Đã bao gồm
Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với thiết đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
Đã bao gồm
Yammer để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Đã bao gồm
Cổng thông tin Video của Công ty để tải lên và chia sẻ các video của công ty của bạn cho toàn công ty
Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách dùng Office Graph
Đã bao gồm
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Ghi nhật ký từ xa, Kích hoạt Máy tính dùng Chung
Nghiệp vụ thông minh tự phục vụ để khám phá, phân tích, và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
Tuân thủ và Bảo vệ Thông tin bao gồm Lưu trữ Pháp lý, Quản lý Quyền và Ngăn ngừa Mất Dữ liệu cho email và tệp
Công cụ Trung tâm Khám phá điện tử để hỗ trợ tuân thủ
HiệnẨn
Office 365
Business
 • {O365BizAnn|price}

 • người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
1 năm {O365BizAnn|price} người dùng/tháng
1 năm {O365BizAnn|price} người dùng/tháng
1 tháng {O365BizMonth|price} người dùng/tháng
 • {O365BizAnn|price}

 • người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
 • {O365BizMonth|price}

 • người dùng/tháng
(cam kết hàng tháng)
Người dùng tối đa
300
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac 
Đã bao gồm
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã bao gồm
Các phiên bản Office trực tuyến bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Đã bao gồm
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã bao gồm
Email, lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business 
Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với thiết đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
Yammer để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Cổng thông tin Video của Công ty để tải lên và chia sẻ các video của công ty của bạn cho toàn công ty
Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách dùng Office Graph
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Ghi nhật ký từ xa, Kích hoạt Máy tính dùng Chung
Nghiệp vụ thông minh tự phục vụ để khám phá, phân tích, và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
Tuân thủ và Bảo vệ Thông tin bao gồm Lưu trữ Pháp lý, Quản lý Quyền và Ngăn ngừa Mất Dữ liệu cho email và tệp
Công cụ Trung tâm Khám phá điện tử để hỗ trợ tuân thủ
HiệnẨn
Office 365
Business Premium
 • {O365BizPremAnn|price}

 • người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
1 năm {O365BizPremAnn|price} người dùng/tháng
1 năm {O365BizPremAnn|price} người dùng/tháng
1 tháng {O365BizPremMonth|price} người dùng/tháng
 • {O365BizPremAnn|price}

 • người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
 • {O365BizPremMonth|price}

 • người dùng/tháng
(cam kết hàng tháng)
Người dùng tối đa
300
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac 
Đã bao gồm
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã bao gồm
Các phiên bản Office trực tuyến bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Đã bao gồm
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã bao gồm
Email, lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB
Đã bao gồm
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business 
Đã bao gồm
Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với thiết đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
Đã bao gồm
Yammer để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Đã bao gồm
Cổng thông tin Video của Công ty để tải lên và chia sẻ các video của công ty của bạn cho toàn công ty
Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách dùng Office Graph
Đã bao gồm
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Ghi nhật ký từ xa, Kích hoạt Máy tính dùng Chung
Nghiệp vụ thông minh tự phục vụ để khám phá, phân tích, và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
Tuân thủ và Bảo vệ Thông tin bao gồm Lưu trữ Pháp lý, Quản lý Quyền và Ngăn ngừa Mất Dữ liệu cho email và tệp
Công cụ Trung tâm Khám phá điện tử để hỗ trợ tuân thủ
HiệnẨn
Office 365
Enterprise E1
{O365E1Year|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Người dùng tối đa
Không giới hạn
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac 
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Các phiên bản Office trực tuyến bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Đã bao gồm
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã bao gồm
Email, lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB
Đã bao gồm
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business 
Đã bao gồm
Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với thiết đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
Đã bao gồm
Yammer để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Đã bao gồm
Cổng thông tin Video của Công ty để tải lên và chia sẻ các video của công ty của bạn cho toàn công ty
Đã bao gồm
Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách dùng Office Graph
Đã bao gồm
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Ghi nhật ký từ xa, Kích hoạt Máy tính dùng Chung
Nghiệp vụ thông minh tự phục vụ để khám phá, phân tích, và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
Tuân thủ và Bảo vệ Thông tin bao gồm Lưu trữ Pháp lý, Quản lý Quyền và Ngăn ngừa Mất Dữ liệu cho email và tệp
Công cụ Trung tâm Khám phá điện tử để hỗ trợ tuân thủ
HiệnẨn
Office 365
ProPlus
{O365ProPYear|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Người dùng tối đa
Không giới hạn
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac 
Đã bao gồm
(cộng với Access)
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã bao gồm
Các phiên bản Office trực tuyến bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Đã bao gồm
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã bao gồm
Email, lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business 
Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với thiết đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
Yammer để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Cổng thông tin Video của Công ty để tải lên và chia sẻ các video của công ty của bạn cho toàn công ty
Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách dùng Office Graph
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Ghi nhật ký từ xa, Kích hoạt Máy tính dùng Chung
Đã bao gồm
Nghiệp vụ thông minh tự phục vụ để khám phá, phân tích, và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
Đã bao gồm
Tuân thủ và Bảo vệ Thông tin bao gồm Lưu trữ Pháp lý, Quản lý Quyền và Ngăn ngừa Mất Dữ liệu cho email và tệp
Công cụ Trung tâm Khám phá điện tử để hỗ trợ tuân thủ
HiệnẨn
Office 365
Enterprise E3
{O365E3MonthSubAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Người dùng tối đa
Không giới hạn
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac 
Đã bao gồm
(cộng với Access)
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã bao gồm
Các phiên bản Office trực tuyến bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Đã bao gồm
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã bao gồm
Email, lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB
Đã bao gồm
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business 
Đã bao gồm
Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với thiết đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
Đã bao gồm
Yammer để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Đã bao gồm
Cổng thông tin Video của Công ty để tải lên và chia sẻ các video của công ty của bạn cho toàn công ty
Đã bao gồm
Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách dùng Office Graph
Đã bao gồm
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Ghi nhật ký từ xa, Kích hoạt Máy tính dùng Chung
Đã bao gồm
Nghiệp vụ thông minh tự phục vụ để khám phá, phân tích, và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
Đã bao gồm
Tuân thủ và Bảo vệ Thông tin bao gồm Lưu trữ Pháp lý, Quản lý Quyền và Ngăn ngừa Mất Dữ liệu cho email và tệp
Đã bao gồm
Công cụ Trung tâm Khám phá điện tử để hỗ trợ tuân thủ
Đã bao gồm

Tất cả các gói Office 365 kể trên bao gồm:

Cập nhật
Hỗ trợ CNTT
Tích hợp Active Directory
Bảo mật
Thỏa thuận cấp dịch vụ đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động được hỗ trợ tài chính
Hỗ trợ web cấp CNTT và hỗ trợ qua điện thoại 24/7 cho các vấn đề quan trọng
Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý chứng danh và quyền của người dùng
Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới

Tất cả các gói Office 365 kể trên bao gồm:

Cập nhật
Thỏa thuận cấp dịch vụ đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động được hỗ trợ tài chính
Hỗ trợ CNTT
Hỗ trợ web cấp CNTT và hỗ trợ qua điện thoại 24/7 cho các vấn đề quan trọng
Tích hợp Active Directory
Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý chứng danh và quyền của người dùng
Bảo mật
Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới

Các gói khác và thông tin liên quan:

 • Hoàn tất trải nghiệm giao tiếp hợp nhất: Với Office 365 Enterprise E4, bạn có thể nâng cấp hoặc thay thế hệ thống điện thoại PBX của bạn bằng các tính năng cuộc gọi doanh nghiệp của Skype for Business Server 2015.
 • Các dịch vụ cá nhân: nhận email cấp doanh nghiệp với Exchange Online hoặc kho lưu trữ trực tuyến, đồng bộ và chia sẻ tệp với OneDrive for Business. Các gói Kiosk cũng sẵn có cho nhân viên không làm việc tại một nơi cố định.
 • Tùy chọn Office: nếu tổ chức của bạn chỉ cần Office và không cần dịch vụ CNTT thì có hai tùy chọn cho những doanh nghiệp cần nhiều ứng dụng hơn cho cơ sở nhân viên lớn hơn.
 • Các gói không có phiên bản Office dành cho máy tính bàn hoạt động hiệu quả với phiên bản mới nhất của Office, Office 2010, Office 2007 (với chức năng khá hạn chế), Office 2011 cho Mac và Office 2008 cho Mac.

{"pmgControls":[ {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black; text-align: left;"},

{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container1|#selected1|#selection1|.dropdowCntOption1|.dropdownBtn1|#selectedBtn1|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB|.priceSelection1"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"DropDownCtn","params":" #container2|#selected2|#selection2|.dropdowCntOption2|.dropdownBtn2|#selectedBtn2|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB1|.priceSelection2"},{"functionName":"DropDownCtn","params":" #container3|#selected3|#selection3|.dropdowCntOption3|.dropdownBtn3|#selectedBtn3|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB2|.priceSelection3"},{"functionName":"DropDownCtn","params":" #container4|#selected4|#selection4|.dropdowCntOption4|.dropdownBtn4|#selectedBtn4|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB3|.priceSelection4"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":" #container5|#selected5|#selection5|.dropdowCntOption5|.dropdownBtn5|#selectedBtn5|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB4|.priceSelection5"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":" #container6|#selected6|#selection6|.dropdowCntOption6|.dropdownBtn6|#selectedBtn6|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB5|.priceSelection6"}]}