Chọn một gói

Office 365

Business Essentials

Office 365

Business

Office 365

Business Premium

Điều hành doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn với Office 365. Bạn sẽ có mọi thứ bạn cần để hoàn thành công việc mọi lúc, mọi nơi.

Bạn đang tìm các gói Enterprise?

Xem các tùy chọn cho gia đình
Giá chưa bao gồm thuế.
{O365BizEssAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
1 năm {O365BizEssAnn|price} người dùng/tháng
1 năm {O365BizEssAnn|price} người dùng/tháng
1 tháng {O365BizEssMonth|price} người dùng/tháng
{O365BizEssAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
{O365BizEssMonth|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng tháng)
Giá chưa bao gồm thuế.
{O365BizAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
1 năm {O365BizAnn|price} người dùng/tháng
1 năm {O365BizAnn|price} người dùng/tháng
1 tháng {O365BizMonth|price} người dùng/tháng
{O365BizAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
{O365BizMonth|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng tháng)
Giá chưa bao gồm thuế.
{O365BizPremAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
1 năm {O365BizPremAnn|price} người dùng/tháng
1 năm {O365BizPremAnn|price} người dùng/tháng
1 tháng {O365BizPremMonth|price} người dùng/tháng
{O365BizPremAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
{O365BizPremMonth|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng tháng)
Giá chưa bao gồm thuế.

Các phiên bản Office trực tuyến kèm theo email và hội thảo video

Exchange OnlineOneDrive for BusinessSkype for Business
 • Email với hộp thư 50 GB
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Hội thảo video HD
 • Office Online

Trọn bộ Office trên PC/máy Mac với các ứng dụng cho máy tính bảng và điện thoại

OutlookWordExcelPowerPointOneNotePublisherOneDrive for Business
 • (Không bao gồm email)
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Trọn bộ Office được cài đặt trên PC/máy Mac
 • Ứng dụng Office trên máy tính bảng và điện thoại

Tất cả tính năng của Business Essentials và Business được bao gồm trong một gói tích hợp

Exchange OnlineOutlookWordExcelPowerPointOneNotePublisherOneDrive for BusinessSkype for Business
 • Email với hộp thư 50 GB
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Hội thảo video HD
 • Trọn bộ Office được cài đặt trên PC/máy Mac
 • Ứng dụng Office trên máy tính bảng và điện thoại
Trọn bộ ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Biểu tượng Mách nước
Giờ đây bao gồm các ứng Scholars Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Office trên máy tính bảng và điện thoại để có trải nghiệm Office đầy đủ được cài đặt trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại cho mỗi người dùng Biểu tượng Mách nước
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Các phiên bản Office trực tuyến bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB cho mỗi người dùng
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB cho mỗi người dùng Biểu tượng Mách nước
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Các cuộc họp trực tuyến không giới hạn, IM và hội thảo video HD. Bao gồm ứng dụng Skype for Business Biểu tượng Mách nước
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Mạng xã hội doanh nghiệp (bằng tiếng Anh) để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Các công cụ trình bày kỹ thuật số chuyên nghiệp giúp tạo báo cáo, bản trình bày và nhiều nội dung khác mang tính tương tác (bằng tiếng Anh)
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Người dùng tối đa
300
300
300
{r1:c1} {r2:c1}

{r13:c2}
{r2:c2}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}

{r13:c3}
{r2:c3}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}

{r13:c4}
{r2:c4}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}

Tất cả các gói Office 365 kể trên bao gồm:

Cập nhật

Thỏa thuận mức dịch vụ được hỗ trợ tài chính, đảm bảo thời gian chạy 99,9%

Hỗ trợ CNTT

Hỗ trợ qua web ở cấp độ CNTT và hỗ trợ qua điện thoại 24/7 đối với những sự cố nghiêm trọng

Tích hợp Active Directory

Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý thông tin xác thực và quyền của người dùng

Bảo mật

Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới