Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"commercial|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Chọn một gói

Điều hành doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn với Office 365. Bạn sẽ có mọi thứ bạn cần để hoàn thành công việc mọi lúc, mọi nơi.
Bạn đang tìm các gói Enterprise?

Chọn một gói

Office 365

Business Essentials

Office 365

Business

Office 365

Business Premium

Điều hành doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn với Office 365. Bạn sẽ có mọi thứ bạn cần để hoàn thành công việc mọi lúc, mọi nơi.

Bạn đang tìm các gói Enterprise?
 • {O365BizEssAnn|price}

người dùng/tháng
 • {O365BizEssAnn|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
Người dùng gói {O365BizEssAnn|price} 1 năm/tháng
Người dùng gói {O365BizEssAnn|price} 1 năm/tháng
Người dùng gói {O365BizEssMonth|price} 1 tháng/tháng
 • {O365BizEssAnn|price}

người dùng/tháng
người dùng/tháng
 • {O365BizEssAnn|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizEssMonth|price}

người dùng/tháng
 • {O365BizEssMonth|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng tháng
 • {O365BizAnn|price}
 • người dùng/tháng
 • {O365BizAnn|price}

người dùng/tháng
 • {O365BizAnn|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
Người dùng gói {O365BizAnn|price} 1 năm/tháng
Người dùng gói {O365BizAnn|price} 1 năm/tháng
Người dùng gói {O365BizMonth|price} 1 tháng/tháng
 • {O365BizAnn|price}

người dùng/tháng
người dùng/tháng
 • {O365BizAnn|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizMonth|price}

người dùng/tháng
 • {O365BizMonth|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng tháng
 • {O365BizPremAnn|price}
 • người dùng/tháng
 • {O365BizPremAnn|price}

người dùng/tháng
 • {O365BizPremAnn|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
Người dùng gói {O365BizPremAnn|price} 1 năm/tháng
Người dùng gói {O365BizPremAnn|price} 1 năm/tháng
Người dùng gói {O365BizPremMonth|price} 1 tháng/tháng
 • {O365BizPremAnn|price}

người dùng/tháng
người dùng/tháng
 • {O365BizPremAnn|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizPremMonth|price}

người dùng/tháng
 • {O365BizPremMonth|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng tháng
Các phiên bản Office trực tuyến kèm theo email và hội thảo video
Exchange OnlineOneDrive for BusinessSkype for Business
 • Email với hộp thư 50 GB
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Hội thảo video HD
 • Office Online
Trọn bộ Office trên PC/Mac với các ứng dụng cho máy tính bảng và điện thoại
OutlookWordExcelPowerPointOneNotePublisherOneDrive for Business
 • (Không bao gồm email)
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Trọn bộ Office được cài đặt trên PC/Mac
 • Ứng dụng Office trên máy tính bảng và điện thoại
Tất cả tính năng của Business Essentials và Business được bao gồm trong một gói tích hợp
Exchange OnlineOutlookWordExcelPowerPointOneNotePublisherOneDrive for BusinessSkype for Business
 • Email với hộp thư 50 GB
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Hội thảo video HD
 • Trọn bộ Office được cài đặt trên PC/Mac
 • Ứng dụng Office trên máy tính bảng và điện thoại
Trọn bộ ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc Mac cho mỗi người dùng
Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Office trên máy tính bảng và điện thoại dành cho trải nghiệm Office trọn bộ được cài đặt trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại cho mỗi người dùng
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Các phiên bản Office trực tuyến bao gồm Word, Excel và PowerPoint
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB cho mỗi người dùng
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp kèm theo hộp thư 50 GB cho mỗi người dùng
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Các cuộc họp trực tuyến không giới hạn, IM và hội thảo video HD. Gồm ứng dụng Skype for Business
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Mạng xã hội của công ty giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận, vị trí và ứng dụng doanh nghiệp
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Các công cụ trình bày kỹ thuật số chuyên nghiệp giúp tạo báo cáo, bản trình bày và nhiều nội dung khác mang tính tương tác (bằng tiếng Anh)
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Số người dùng tối đa
300
300
300
HiệnẨn

Office 365

Business Essentials

 • {O365BizEssAnn|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
Người dùng gói {O365BizEssAnn|price} 1 năm/tháng
Người dùng gói {O365BizEssAnn|price} 1 năm/tháng
Người dùng gói {O365BizEssMonth|price} 1 tháng/tháng
 • {O365BizEssAnn|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizEssMonth|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng tháng
Các phiên bản Office trực tuyến kèm theo email và hội thảo video
Exchange OnlineOneDrive for BusinessSkype for Business
 • Email với hộp thư 50 GB
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Hội thảo video HD
 • Office Online
Trọn bộ ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc Mac cho mỗi người dùng
Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
Office trên máy tính bảng và điện thoại dành cho trải nghiệm Office trọn bộ được cài đặt trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại cho mỗi người dùng
Các phiên bản Office trực tuyến bao gồm Word, Excel và PowerPoint
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB cho mỗi người dùng
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp kèm theo hộp thư 50 GB cho mỗi người dùng
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Các cuộc họp trực tuyến không giới hạn, IM và hội thảo video HD. Gồm ứng dụng Skype for Business
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Mạng xã hội của công ty giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận, vị trí và ứng dụng doanh nghiệp
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Các công cụ trình bày kỹ thuật số chuyên nghiệp giúp tạo báo cáo, bản trình bày và nhiều nội dung khác mang tính tương tác (bằng tiếng Anh)
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Số người dùng tối đa
300
HiệnẨn

Office 365

Business

 • {O365BizAnn|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
Người dùng gói {O365BizAnn|price} 1 năm/tháng
Người dùng gói {O365BizAnn|price} 1 năm/tháng
Người dùng gói {O365BizMonth|price} 1 tháng/tháng
 • {O365BizAnn|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizMonth|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng tháng
Trọn bộ Office trên PC/Mac với các ứng dụng cho máy tính bảng và điện thoại
OutlookWordExcelPowerPointOneNotePublisherOneDrive for Business
 • (Không bao gồm email)
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Trọn bộ Office được cài đặt trên PC/Mac
 • Ứng dụng Office trên máy tính bảng và điện thoại
Trọn bộ ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc Mac cho mỗi người dùng
Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Office trên máy tính bảng và điện thoại dành cho trải nghiệm Office trọn bộ được cài đặt trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại cho mỗi người dùng
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Các phiên bản Office trực tuyến bao gồm Word, Excel và PowerPoint
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB cho mỗi người dùng
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp kèm theo hộp thư 50 GB cho mỗi người dùng
Các cuộc họp trực tuyến không giới hạn, IM và hội thảo video HD. Gồm ứng dụng Skype for Business
Mạng xã hội của công ty giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận, vị trí và ứng dụng doanh nghiệp
Các công cụ trình bày kỹ thuật số chuyên nghiệp giúp tạo báo cáo, bản trình bày và nhiều nội dung khác mang tính tương tác (bằng tiếng Anh)
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Số người dùng tối đa
300
HiệnẨn

Office 365

Business Premium

 • {O365BizPremAnn|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
Người dùng gói {O365BizPremAnn|price} 1 năm/tháng
Người dùng gói {O365BizPremAnn|price} 1 năm/tháng
Người dùng gói {O365BizPremMonth|price} 1 tháng/tháng
 • {O365BizPremAnn|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizPremMonth|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng tháng
Tất cả tính năng của Business Essentials và Business được bao gồm trong một gói tích hợp
Exchange OnlineOutlookWordExcelPowerPointOneNotePublisherOneDrive for BusinessSkype for Business
 • Email với hộp thư 50 GB
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Hội thảo video HD
 • Trọn bộ Office được cài đặt trên PC/Mac
 • Ứng dụng Office trên máy tính bảng và điện thoại
Trọn bộ ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc Mac cho mỗi người dùng
Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Office trên máy tính bảng và điện thoại dành cho trải nghiệm Office trọn bộ được cài đặt trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại cho mỗi người dùng
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Các phiên bản Office trực tuyến bao gồm Word, Excel và PowerPoint
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB cho mỗi người dùng
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp kèm theo hộp thư 50 GB cho mỗi người dùng
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Các cuộc họp trực tuyến không giới hạn, IM và hội thảo video HD. Gồm ứng dụng Skype for Business
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Mạng xã hội của công ty giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận, vị trí và ứng dụng doanh nghiệp
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Các công cụ trình bày kỹ thuật số chuyên nghiệp giúp tạo báo cáo, bản trình bày và nhiều nội dung khác mang tính tương tác (bằng tiếng Anh)
biểu tượng Mách nước, một dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn chỉ cần di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Số người dùng tối đa
300

Tất cả các gói Office 365 kể trên bao gồm:

Cập nhật
Thỏa thuận mức dịch vụ được hỗ trợ tài chính, đảm bảo thời gian chạy 99,9%
Hỗ trợ CNTT
Hỗ trợ qua web ở cấp độ CNTT và hỗ trợ qua điện thoại 24/7 đối với những sự cố nghiêm trọng
Tích hợp Active Directory
Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý thông tin xác thực và quyền của người dùng
Bảo mật
Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới

Tất cả các gói Office 365 kể trên bao gồm:

Cập nhật
Hỗ trợ CNTT
Tích hợp Active Directory
Bảo mật
Thỏa thuận mức dịch vụ được hỗ trợ tài chính, đảm bảo thời gian chạy 99,9%
Hỗ trợ qua web ở cấp độ CNTT và hỗ trợ qua điện thoại 24/7 đối với những sự cố nghiêm trọng
Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý thông tin xác thực và quyền của người dùng
Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới
Đóng
Bản dùng thử Office 365 Business miễn phí
Tổ chức của bạn thuộc loại nào?
-Vui lòng chọn-
Bản dùng thử miễn phí bạn đã chọn là bản dành cho doanh nghiệp.
Đối với các bản dùng thử cho gia đình hoặc cá nhân, vui lòng truy cập Office 365 for Home.
Bản dùng thử miễn phí bạn đã chọn là bản dành cho doanh nghiệp.
Đối với các bản dùng thử cho học viện, vui lòng truy cập Office 365 Education.
Bản dùng thử miễn phí bạn đã chọn là bản dành cho doanh nghiệp.
Đối với các bản dùng thử cho sinh viên, vui lòng truy cập Office 365 Education.
Bản dùng thử miễn phí bạn đã chọn là bản dành cho doanh nghiệp.
Đối với các bản dùng thử dành cho chính phủ, vui lòng truy cập Office 365 Government.
Bản dùng thử miễn phí bạn đã chọn là bản dành cho doanh nghiệp.
Đối với các bản dùng thử dành cho tổ chức phi lợi nhuận, vui lòng truy cập Office 365 Nonprofit.
Đóng
Bản dùng thử Office 365 Business Premium miễn phí
Tổ chức của bạn thuộc loại nào?
-Vui lòng chọn-
Bản dùng thử miễn phí bạn đã chọn là bản dành cho doanh nghiệp.
Đối với các bản dùng thử cho gia đình hoặc cá nhân, vui lòng truy cập Office 365 for Home.
Bản dùng thử miễn phí bạn đã chọn là bản dành cho doanh nghiệp.
Đối với các bản dùng thử cho học viện, vui lòng truy cập Office 365 Education.
Bản dùng thử miễn phí bạn đã chọn là bản dành cho doanh nghiệp.
Đối với các bản dùng thử cho sinh viên, vui lòng truy cập Office 365 Education.
Bản dùng thử miễn phí bạn đã chọn là bản dành cho doanh nghiệp.
Đối với các bản dùng thử dành cho chính phủ, vui lòng truy cập Office 365 Government.
Bản dùng thử miễn phí bạn đã chọn là bản dành cho doanh nghiệp.
Đối với các bản dùng thử dành cho tổ chức phi lợi nhuận, vui lòng truy cập Office 365 Nonprofit.
{"pmgControls":[{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"AutoHeight","params":".pmgJS-subhead"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"}, {"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black;text-align:left;"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container1|#selected1|#selection1|.dropdowCntOption1|.dropdownBtn1|#selectedBtn1|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB|.priceSelection1"}, {"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container2|#selected2|#selection2|.dropdowCntOption2|.dropdownBtn2|#selectedBtn2|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB1|.priceSelection2"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container3|#selected3|#selection3|.dropdowCntOption3|.dropdownBtn3|#selectedBtn3|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB2|.priceSelection3"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container4|#selected4|#selection4|.dropdowCntOption4|.dropdownBtn4|#selectedBtn4|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB3|.priceSelection4"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container5|#selected5|#selection5|.dropdowCntOption5|.dropdownBtn5|#selectedBtn5|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB4|.priceSelection5"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container6|#selected6|#selection6|.dropdowCntOption6|.dropdownBtn6|#selectedBtn6|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB5|.priceSelection6"}, {"functionName":"Popup","params":".pmgJS-popupTargetBtn|.pmgJS-popupCnt|.pmgJS-popupCloseBtn|"}, {"functionName":"Popup","params":".pmgJS-popupTargetBtn2|.pmgJS-popupCnt2|.pmgJS-popupCloseBtn2|"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container7|#selected7|#selection7|.dropdownCntOption7|||pmgBgF5F5F5|#selectedContent|.contentSelection"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container8|#selected8|#selection8|.dropdownCntOption8|||pmgBgF5F5F5|#selectedContent2|.contentSelection2"}, {"functionName":"C2Redirect","params":".targetLink1|https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=507653"}, {"functionName":"C2Redirect","params":".targetLink2|https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=510938"}, {"functionName":"C2Redirect","params":".targetLink3|https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=507653"}, {"functionName":"C2Redirect","params":".targetLink4|https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=510938"}]}