Chọn tất cả tính năng mà bạn cần và chúng tôi sẽ đề xuất gói phù hợp

Bấm để chọn
Bấm để bỏ chọn
 • Ứng dụng
  trên máy tính
  Biểu tượng mách nước, một dấu hỏi được khoanh tròn mà bạn di chuột qua sẽ hiển thị thêm thông tin.
  Tải các ứng dụng Office trên máy tính đầy đủ bao gồm Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng.

  Bấm để chọn
 • Ứng dụng cho
  thiết bị di động
  Biểu tượng mách nước, một dấu hỏi được khoanh tròn mà bạn di chuột qua sẽ hiển thị thêm thông tin.
  Có được trải nghiệm Office quen thuộc trên thiết bị yêu thích của bạn trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại cho mỗi người dùng.

  Bấm để chọn
 • Email
  Biểu tượng mách nước, một dấu hỏi được khoanh tròn mà bạn di chuột qua sẽ hiển thị thêm thông tin.
  Duy trì kết nối với máy chủ email cấp doanh nghiệp. Sở hữu hộp thư đến 50 GB cho mỗi người dùng, cùng với quyền truy nhập vào thông tin lịch và danh bạ trên các thiết bị yêu thích của bạn.

  Bấm để chọn
 • Lưu trữ và
  chia sẻ tệp
  Biểu tượng mách nước, một dấu hỏi được khoanh tròn mà bạn di chuột qua sẽ hiển thị thêm thông tin.
  Lưu trữ trực tuyến các tệp của bạn với 1 TB dung lượng lưu trữ cho mỗi người dùng, rồi truy nhập vào phiên bản mới nhất từ thiết bị yêu thích của bạn và chia sẻ với bất cứ người nào bạn chọn.

  Bấm để chọn
 • Hội thảo video HD
  Biểu tượng mách nước, một dấu hỏi được khoanh tròn mà bạn di chuột qua sẽ hiển thị thêm thông tin.
  Tổ chức cuộc họp trực tuyến có âm thanh và video bằng tính năng hội thảo video HD và chia sẻ màn hình với một thao tác bấm.

  Bấm để chọn

Chọn một gói

Office 365

Business

Office 365

Business Premium

Office 365

Business Essentials

Điều hành doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn với Office 365. Bạn sẽ có mọi thứ bạn cần để hoàn thành công việc mọi lúc, mọi nơi.

Bạn đang tìm các gói Enterprise?

Xem các tùy chọn cho gia đình
Giá chưa bao gồm thuế.
{O365BizAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
1 năm {O365BizAnn|price} người dùng/tháng
1 năm {O365BizAnn|price} người dùng/tháng
1 tháng {O365BizMonth|price} người dùng/tháng
{O365BizAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
{O365BizMonth|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng tháng)
Giá chưa bao gồm thuế.
{O365BizPremAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
1 năm {O365BizPremAnn|price} người dùng/tháng
1 năm {O365BizPremAnn|price} người dùng/tháng
1 tháng {O365BizPremMonth|price} người dùng/tháng
{O365BizPremAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
{O365BizPremMonth|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng tháng)
Giá chưa bao gồm thuế.
{O365BizEssAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
1 năm {O365BizEssAnn|price} người dùng/tháng
1 năm {O365BizEssAnn|price} người dùng/tháng
1 tháng {O365BizEssMonth|price} người dùng/tháng
{O365BizEssAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
{O365BizEssMonth|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng tháng)
Giá chưa bao gồm thuế.

Trọn bộ Office trên PC/máy Mac với các ứng dụng cho máy tính bảng và điện thoại

OutlookWordExcelPowerPointOneNotePublisherOneDrive for BusinessAccess
 • (Không bao gồm email)
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Trọn bộ Office được cài đặt trên PC/máy Mac
 • Ứng dụng Office trên máy tính bảng và điện thoại

Tất cả tính năng của Business Essentials và Business được bao gồm trong một gói tích hợp

Exchange OnlineOutlookWordExcelPowerPointOneNotePublisherOneDrive for BusinessSkype for BusinessMicrosoft TeamsAccess
 • Email với hộp thư 50 GB
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Hội thảo video HD
 • Trọn bộ Office được cài đặt trên PC/máy Mac
 • Ứng dụng Office trên máy tính bảng và điện thoại

Các phiên bản Office trực tuyến kèm theo email và hội thảo video

Exchange OnlineOneDrive for BusinessSkype for BusinessMicrosoft Teams
 • Email với hộp thư 50 GB
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Hội thảo video HD
 • Office Online
Trọn bộ ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Biểu tượng Mách nước
Giờ đây bao gồm các ứng Scholars Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
Dấu kiểm thể hiện những gì được bao gồm
cộng với Access
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
cộng với Access
Office trên máy tính bảng và điện thoại để có trải nghiệm Office đầy đủ được cài đặt trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại cho mỗi người dùng Biểu tượng Mách nước
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Các phiên bản Office trực tuyến bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB cho mỗi người dùng
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB cho mỗi người dùng Biểu tượng Mách nước
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Các cuộc họp trực tuyến không giới hạn, IM và hội thảo âm thanh, video HD cũng như hội thảo web Biểu tượng Mách nước
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Mạng xã hội doanh nghiệp để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Công cụ quản lý công việc nhằm trợ giúp nhóm tạo kế hoạch, sắp xếp, gán và cộng tác quanh các tác vụ
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Không gian làm việc dựa trên trò chuyện trong Microsoft Teams, với khả năng truy nhập nhanh vào các cuộc trò chuyện, nội dung, mọi người và công cụ
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm thể hiện mục được bao gồm
Các công cụ kể chuyện kỹ thuật số chuyên nghiệp để tạo báo cáo, bản trình bày mang tính tương tác và nhiều hơn nữa
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Người dùng tối đa
300
300
300
{r1:c1} {r2:c1}

{r2:c2}
{r15:c2}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}

{r2:c3}
{r15:c3}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}

{r2:c4}
{r15:c4}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}

Tất cả các gói Office 365 kể trên bao gồm:

Cập nhật

Thỏa thuận mức dịch vụ được hỗ trợ tài chính, đảm bảo thời gian chạy 99,9%

Hỗ trợ CNTT

Hỗ trợ qua web ở cấp độ CNTT và hỗ trợ qua điện thoại 24/7 đối với những sự cố nghiêm trọng

Tích hợp Active Directory

Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý thông tin xác thực và quyền của người dùng

Bảo mật

Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×