Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"commercial|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Chọn một gói

Thực hiện công việc dễ dàng hơn với Office 365. Có được mọi thứ bạn cần để hoàn thành công việc mọi lúc, mọi nơi.
Bạn đang tìm các gói Enterprise?

Bao gồm trọn bộ ứng dụng Office cho máy tính!

Bao gồm trọn bộ ứng dụng Office cho máy tính, kể cả email!

Chọn một gói

Office 365

Business Essentials

Office 365

Business

Office 365

Business Premium

Thực hiện công việc dễ dàng hơn với Office 365. Có được mọi thứ bạn cần để hoàn thành công việc mọi lúc, mọi nơi.

Bạn đang tìm các gói Enterprise?
Các phiên bản Office trực tuyến với email và hội thảo video
 • Email với hộp thư 50 GB
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Hội thảo video HD
 • Office Online
Trọn bộ Office trên PC/Mac với các ứng dụng cho máy tính bảng và điện thoại
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Trọn bộ Office được cài đặt trên PC/Mac
 • Ứng dụng Office trên máy tính bảng và điện thoại
Tất cả tính năng của Business Essentials và Business được bao gồm trong một gói tích hợp
 • Email với hộp thư 50 GB
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Hội thảo video HD
 • Trọn bộ Office được cài đặt trên PC/Mac
 • Ứng dụng Office trên máy tính bảng và điện thoại
 • {O365BizEssAnn|price}

người dùng/tháng
 • {O365BizEssAnn|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
1 năm {O365BizEssAnn|price} người
dùng/tháng
1 năm {O365BizEssAnn|price} người
dùng/tháng
1 tháng {O365BizEssMonth|price} người
dùng/tháng
 • {O365BizEssAnn|price}

người dùng/tháng
người dùng/tháng
 • {O365BizEssAnn|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizEssMonth|price}

người dùng/tháng
 • {O365BizEssMonth|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng tháng
 • {O365BizAnn|price}
 • người dùng/tháng
 • {O365BizAnn|price}

người dùng/tháng
 • {O365BizAnn|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
1 năm {O365BizAnn|price} người
dùng/tháng
1 năm {O365BizAnn|price} người
dùng/tháng
1 tháng {O365BizMonth|price} người
dùng/tháng
 • {O365BizAnn|price}

người dùng/tháng
người dùng/tháng
 • {O365BizAnn|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizMonth|price}

người dùng/tháng
 • {O365BizMonth|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng tháng
 • {O365SBP2MonthSubAnn|price}
 • người dùng/tháng
 • {O365BizPremAnn|price}

người dùng/tháng
 • {O365BizPremAnn|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
1 năm {O365BizPremAnn|price} người
dùng/tháng
1 năm {O365BizPremAnn|price} người
dùng/tháng
1 tháng {O365BizPremMonth|price} người
dùng/tháng
 • {O365BizPremAnn|price}

người dùng/tháng
người dùng/tháng
 • {O365BizPremAnn|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizPremMonth|price}

người dùng/tháng
 • {O365BizPremMonth|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng tháng
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac 
Đã chọn
Đã chọn
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã chọn
Đã chọn
Phiên bản Office Online bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Email, lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB
Đã chọn
Đã chọn
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business 
Đã chọn
Đã chọn
Yammer giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận, vị trí và ứng dụng nghiệp vụ
Đã chọn
Đã chọn
Người dùng tối đa
300
300
300
HiệnẨn

Office 365

Business Essentials

 • {O365BizEssAnn|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
1 năm {O365BizEssAnn|price} người
dùng/tháng
1 năm {O365BizEssAnn|price} người
dùng/tháng
1 tháng {O365BizEssMonth|price} người
dùng/tháng
 • {O365BizEssAnn|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizEssMonth|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng tháng
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac 
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Phiên bản Office Online bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Đã chọn
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã chọn
Email, lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB
Đã chọn
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business 
Đã chọn
Yammer giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận, vị trí và ứng dụng nghiệp vụ
Đã chọn
Người dùng tối đa
300
HiệnẨn

Office 365

Business

 • {O365BizAnn|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
1 năm {O365BizAnn|price} người
dùng/tháng
1 năm {O365BizAnn|price} người
dùng/tháng
1 tháng {O365BizMonth|price} người
dùng/tháng
 • {O365BizAnn|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizMonth|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng tháng
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac 
Đã chọn
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã chọn
Phiên bản Office Online bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Đã chọn
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã chọn
Email, lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business 
Yammer giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận, vị trí và ứng dụng nghiệp vụ
Người dùng tối đa
300
HiệnẨn

Office 365

Business Premium

 • {O365BizPremAnn|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
1 năm {O365BizPremAnn|price} người
dùng/tháng
1 năm {O365BizPremAnn|price} người
dùng/tháng
1 tháng {O365BizPremMonth|price} người
dùng/tháng
 • {O365BizPremAnn|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizPremMonth|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng tháng
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac 
Đã chọn
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã chọn
Phiên bản Office Online bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Đã chọn
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã chọn
Email, lịch và liên hệ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB
Đã chọn
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn. Bao gồm ứng dụng Skype for Business 
Đã chọn
Yammer giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận, vị trí và ứng dụng nghiệp vụ
Đã chọn
Người dùng tối đa
300

Tất cả các gói Office 365 kể trên bao gồm:

Cập nhật
Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) hỗ trợ tài chính, bảo hành thời gian chạy 99,9%
Hỗ trợ CNTT
Hỗ trợ web mức CNTT và hỗ trợ điện thoại 24/7 đối với những sự cố nghiêm trọng
Tích hợp Active Directory
Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý chứng danh và quyền của người dùng
Bảo mật
Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới

Tất cả các gói Office 365 kể trên bao gồm:

Cập nhật
Hỗ trợ CNTT
Tích hợp Active Directory
Bảo mật
Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) hỗ trợ tài chính, bảo hành thời gian chạy 99,9%
Hỗ trợ web mức CNTT và hỗ trợ điện thoại 24/7 đối với những sự cố nghiêm trọng
Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý chứng danh và quyền của người dùng
Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới
{"pmgControls":[{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black;text-align:left;"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container1|#selected1|#selection1|.dropdowCntOption1|.dropdownBtn1|#selectedBtn1|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB|.priceSelection1"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container2|#selected2|#selection2|.dropdowCntOption2|.dropdownBtn2|#selectedBtn2|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB1|.priceSelection2"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container3|#selected3|#selection3|.dropdowCntOption3|.dropdownBtn3|#selectedBtn3|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB2|.priceSelection3"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container4|#selected4|#selection4|.dropdowCntOption4|.dropdownBtn4|#selectedBtn4|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB3|.priceSelection4"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container5|#selected5|#selection5|.dropdowCntOption5|.dropdownBtn5|#selectedBtn5|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB4|.priceSelection5"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container6|#selected6|#selection6|.dropdowCntOption6|.dropdownBtn6|#selectedBtn6|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB5|.priceSelection6"}]}