Delve

Chào mừng bạn đến với Delve

Hiểu biết – khám phá thông tin và con người mới, phù hợp dựa trên thông tin về người làm việc cùng bạn và nội dung bạn đang làm.

So sánh các gói & giá
Phát video trong trang về Delve trong Office 365

Thông tin có ý nghĩa với bạn

Người phụ nữ đứng sử dụng Delvce trên Surface.

Xem nội dung có liên quan đến bạn

Office Delve hiển thị nội dung cá nhân hóa cho bạn từ Office 365 – từ OneDrive for Business, SharePoint, Exchange, Yammer và nhiều hơn nữa. Được Office Graph hỗ trợ, Delve mang đến những thông tin dựa trên nội dung bạn đang làm việc, những người bạn đang làm việc cùng; luôn duy trì các quyền đã thiết lập.

Tìm hiểu thêm
Hai người phụ nữ đang làm việc tại bàn, sử dụng Office Delve trên máy tính bảng.

Phá bỏ rào cản và tập trung

Nhanh chóng quay lại nội dung gần đây mà không cần ghi nhớ tiêu đề hoặc nơi lưu trữ nội dung. Bạn có thể dễ dàng quay lại mọi công việc của mình, công việc của đồng nghiệp và các nội dung liên quan bằng các chế độ xem trực quan.

Bắt đầu với Delve

So sánh các gói và giá

Xem cách thức Office Delve hoạt động

Được thông tin tốt hơn, nhanh chóng hơn bao giờ hết.
e0cc0773-3412-4a19-bd44-cb2cef26cd4f
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh.