Tìm kiếm & Khám phá Thông minh

Khai phá khả năng sáng tạo với tính năng tìm kiếm được cá nhân hóa. Khám phá mọi người & nội dung trong ngữ cảnh công việc của bạn.

Tìm kiếm sẽ tìm thấy bạn. Khám phá thông tin và con người mới, phù hợp dựa trên thông tin về người làm việc cùng bạn và nội dung bạn đang làm việc trên toàn Office.

Những người và thông tin bạn tiếp xúc

Xem nội dung phù hợp với bạn

Tìm kiếm được cá nhân hóa, dù bạn đang làm việc bất kỳ nơi đâu. Mang đến cho bạn nội dung từ toàn bộ Office 365—từ OneDrive, SharePoint, Exchange và nhiều ứng dụng khác. Hoạt động trên nền tảng Microsoft Graph, tính năng tìm kiếm trong mọi ứng dụng mang đến những thông tin dựa trên nội dung bạn đang làm việc, người bạn đang làm việc cùng; luôn duy trì các quyền đã thiết lập.

Tính năng tìm kiếm đáp ứng nhu cầu của bạn dù bạn ở bất cứ đâu

Từ SharePoint đến Delve, từ các ứng dụng Office đến Bing dành cho doanh nghiệp của bạn (bằng tiếng Anh), khai thác kiến thức chung của tổ chức bạn trong mọi trải nghiệm. Bằng cách sử dụng thông tin về Microsoft Graph, nội dung phù hợp sẽ hiển thị để giúp bạn luôn cập nhật và tận dụng công việc của người khác.

Tận dụng sức mạnh của tính năng tìm kiếm & khám phá thông minh để giúp bạn làm việc hiệu quả với Office 365

SO SÁNH CÁC GÓI & GIÁ CẢ