Ứng dụng Office 365 Admin

Quản lý Office 365 từ mọi nơi. Ứng dụng Office 365 Admin cho phép bạn nhận thông báo, thêm người dùng, đặt lại mật khẩu, tạo yêu cầu hỗ trợ và thực hiện nhiều hoạt động khác, mọi lúc mọi nơi.

Tải xuống ngay (bằng tiếng Anh)
Biểu tượng App StoreBiểu tượng Google PlayBiểu tượng Windows Store
Ứng dụng Office 365 Admin

Luôn cập nhật

Không bỏ lỡ bất cứ thông báo tình trạng hoặc thay đổi dịch vụ nào. Chúng sẽ được chuyển thẳng tới điện thoại của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh những thông báo bạn muốn thấy.

Hình ảnh điện thoại hiển thị màn hình Thông báo.

Quản lý người dùng

Giải phóng bạn khỏi máy tính của mình. Thêm người dùng, đặt lại mật khẩu, gán giấy phép sản phẩm cũng như thực hiện nhiều hoạt động khác từ mọi nơi.

Hình ảnh điện thoại hiển thị màn hình Người dùng.

Nhận hỗ trợ

Xem các yêu cầu dịch vụ của Office 365 và tạo yêu cầu mới mọi lúc, mọi nơi.

Hình ảnh điện thoại hiển thị màn hình Hỗ trợ.
iTunes, iPhone và iPad là các nhãn hiệu đã đăng ký của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là nhãn hiệu của Google Inc.
-kMNb0IJOn8