So sánh các bộ sản phẩm sẵn có thông qua cấp phép số lớn

Nâng cấp lên Office mới nhất để tăng năng suất.

Nếu bạn cần mua năm giấy phép trở lên, Microsoft Office sẽ cung cấp ba bộ sản phẩm sẵn có thông qua cấp phép số lớn—Office Professional Plus 2016, Office Standard 2016 và Office Standard 2016 for Mac. Nếu bạn cần ít hơn năm giấy phép, hãy xem trang so sánh để biết các bộ Office khác. Chúng tôi cũng cung cấp Office 365 BusinessOffice 365 ProPlus, một dịch vụ đăng ký mang tới cho bạn phiên bản Office mới nhất cùng với các dịch vụ đám mây, như lưu trữ và chia sẻ tệp. Nếu bạn muốn có phiên bản luôn cập nhật của Office, bạn có thể truy nhập vào bất cứ đâu và dịch vụ năng suất mà bạn có thể triển khai, đồng thời quản lý theo cách bạn muốn, hãy cân nhắc tới Office 365 Business hoặc Office 365 ProPlus.

Xem các ứng dụng khác nhau trong ba bộ Office sẵn có thông qua cấp phép số lớn và giá trị doanh nghiệp của chúng. Các bộ sản phẩm cũng khác nhau về mức độ tích hợp với máy chủ hỗ trợ năng suất doanh nghiệp liên quan.

Phù hợp với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên máy tính cho PC.

Tích hợp các ứng dụng Office

Outlook
Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Publisher

Dịch vụ

(Không tích hợp)
 • Các phiên bản trên máy tính của ứng dụng Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Publisher
 • Các phiên bản trên web của Word, OneNote, Excel và PowerPoint
 • Người quản trị có thể kiểm soát tập trung các máy tính và tài khoản người dùng với chính sách nhóm
 • Người quản trị có thể triển khai phần mềm đến nhiều người dùng cùng lúc với kích hoạt số lớn
 • Kiểm soát máy tính từ xa hoặc máy ảo qua kết nối mạng với dịch vụ thiết bị cuối
 • Đưa ra quyết định với ứng dụng từ xa, biện pháp đo lường và thu thập dữ liệu từ xa tự động mà bạn có thể biến thành các phân tích hữu ích
 • [Chỉ xem] Bảo vệ thông tin số tránh sử dụng trái phép thông qua tích hợp với Windows Rights Management Services (RMS) for Windows Server Mách nước kèm theo thông tin về việc tích hợp bộ Office với máy chủ doanh nghiệp

Office Professional Plus 2016

Phù hợp với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên máy tính cho PC, cộng với tính năng nhắn tin tức thời và hội thảo video HD.

Tích hợp các ứng dụng Office

Outlook
Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Publisher
Access

Tích hợp các dịch vụ

Skype for Business
 • Các phiên bản trên máy tính của ứng dụng Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher và Access
 • Các phiên bản trên web của Word, OneNote, Excel và PowerPoint
 • Với Skype for Business, bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn nhờ liên lạc và cộng tác với người khác dễ dàng từ các vị trí khác nhau. Mách nước về các yêu cầu đối với ứng dụng Skype for Business
 • Người quản trị có thể kiểm soát tập trung các máy tính và tài khoản người dùng với chính sách nhóm
 • Người quản trị có thể triển khai phần mềm đến nhiều người dùng cùng lúc với kích hoạt số lớn
 • Kiểm soát máy tính từ xa hoặc máy ảo qua kết nối mạng với dịch vụ thiết bị cuối
 • Đưa ra quyết định với ứng dụng từ xa, biện pháp đo lường và thu thập dữ liệu từ xa tự động mà bạn có thể biến thành các phân tích hữu ích
 • Lưu trữ email ngay từ Outlook—không cần tệp .pst nào—và đặt ra chính sách giữ lại để tự động lưu trữ hoặc xóa email. Người quản trị CNTT có thể quản lý tập trung Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ và Khám phá Điện tử. Ngăn mất dữ liệu nhạy cảm qua email với Mẹo Chính sách của Outlook và Ngăn Mất Dữ liệu của Exchange. Quét bảng tính để phát hiện lỗi và những điểm không nhất quán với Yêu cầu trong Excel, đồng thời xem biên bản kiểm tra với So sánh Bảng tính. Mách nước kèm theo thông tin về việc tích hợp bộ Office với máy chủ doanh nghiệp
 • Hợp lý hóa quy trình tích hợp và thao tác lượng dữ liệu lớn từ nhiều nguồn khác nhau và thực hiện phân tích nhanh bằng cách sử dụng Power Pivot có sẵn trong Excel. Khám phá những lần cắt và xem dữ liệu khác nhau chỉ bằng một thao tác bấm trong bảng pivot hoặc biểu đồ pivot. Nén dữ liệu, biểu đồ và đồ thị vào một Power View riêng, mang tính tương tác.
 • Thực hiện gọi thoại bằng máy khách Lync hoặc máy khách Skype for Business, bắt đầu cuộc gọi từ danh sách liên hệ bằng cách nhập một tên hay số hoặc sử dụng bàn phím số để bắt đầu cuộc gọi PSTN. Dễ dàng chuyển cuộc gọi giữa các thiết bị, tạm dừng cuộc gọi, truy nhập thư thoại từ máy khách Lync hoặc máy khách Skype for Business, đồng thời sử dụng tính năng Enterprise Voice dưới VDI. Mách nước kèm theo thông tin về việc tích hợp bộ Office với máy chủ doanh nghiệp
 • Bảo vệ thông tin số tránh sử dụng trái phép thông qua tích hợp với Windows Rights Management Services (RMS) for Windows Server Mách nước kèm theo thông tin về việc tích hợp bộ Office với máy chủ doanh nghiệp
 • Dễ dàng liên lạc với người khác ở những vị trí hoặc múi giờ khác nhau bằng cách sử dụng các công cụ Office và Skype for Business Mách nước kèm theo thông tin về việc tích hợp bộ Office với máy chủ doanh nghiệp
 • Tăng cường cộng tác và cải thiện hiệu suất nhóm với hộp thư của site. Truy nhập email liên quan đến dự án trong Exchange và tài liệu trong SharePoint, tất cả từ bên trong Outlook, với quyền truy nhập hạn chế đối với các thành viên nhóm có quyền phù hợp. Mách nước kèm theo thông tin về việc tích hợp bộ Office với máy chủ doanh nghiệp

Office Standard 2016 for Mac

Phù hợp với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên máy tính cho máy Mac.

Tích hợp các ứng dụng Office

Outlook
Word
Excel
PowerPoint
OneNote

Dịch vụ

(Không tích hợp)
 • Các phiên bản trên máy tính của ứng dụng Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint và OneNote
 • Các phiên bản trên web của Word, OneNote, Excel và PowerPoint
 • Người quản trị có thể triển khai phần mềm đến nhiều người dùng cùng lúc với kích hoạt số lớn