So sánh các bộ sản phẩm sẵn có thông qua cấp phép số lượng lớn

Nâng cấp lên Office mới nhất để tăng năng suất.

Nếu bạn cần mua năm giấy phép trở lên, Microsoft Office sẽ cung cấp ba bộ sản phẩm sẵn có thông qua cấp phép số lượng lớn—Office Professional Plus 2016, Office Standard 2016 và Office Standard 2016 for Mac. Nếu bạn cần ít hơn năm giấy phép, hãy xem trang so sánh để biết các bộ sản phẩm Office khác. Chúng tôi cũng cung cấp Office 365 BusinessOffice 365 ProPlus, một dịch vụ đăng ký mang tới cho bạn phiên bản Office mới nhất và các dịch vụ đám mây như chia sẻ tệp và lưu trữ tệp. Nếu bạn muốn có phiên bản luôn cập nhật của Office, bạn có thể truy nhập vào bất cứ đâu và dịch vụ năng suất mà bạn có thể triển khai, đồng thời quản lý theo cách bạn muốn, hãy cân nhắc tới Office 365 Business hoặc Office 365 ProPlus.

Bảng dưới đây mô tả các ứng dụng khác nhau trong ba bộ sản phẩm Office sẵn có thông qua cấp phép số lớn và giá trị doanh nghiệp của chúng. Các bộ sản phẩm cũng khác nhau về cấp độ tích hợp với máy chủ hỗ trợ năng suất doanh nghiệp liên quan.

So sánh các bộ sản phẩm sẵn có thông qua cấp phép số lượng lớn

Ứng dụng

Cấp phép, chi tiết tính năng và nhiều nội dung khác về sản phẩm Office Standard 2016

Xem các tùy chọn cấp phép

Cấp phép, chi tiết tính năng và nhiều nội dung khác về sản phẩm Office Professional Plus 2016

Xem các tùy chọn cấp phép

Cấp phép, chi tiết tính năng và nhiều nội dung khác về sản phẩm Office Standard 2016 for Mac

Xem các tùy chọn cấp phép
Ứng dụng

Word

Tạo tài liệu đẹp mắt và tận hưởng trải nghiệm đọc.

Bao gồm ứng dụng nàyBao gồm ứng dụng nàyBao gồm ứng dụng này
Ứng dụng

Excel

Có được những kiến giải giá trị cao bằng các công cụ phân tích mạnh mẽ.

Bao gồm ứng dụng nàyBao gồm ứng dụng nàyBao gồm ứng dụng này
Ứng dụng

PowerPoint

Thiết kế và trình chiếu các bản trình bày đẹp mắt một cách dễ dàng và tự tin.

Bao gồm ứng dụng nàyBao gồm ứng dụng nàyBao gồm ứng dụng này
Ứng dụng

OneNote

Ghi chú và lấy ghi chú ở nơi bạn muốn khi cần.

Bao gồm ứng dụng nàyBao gồm ứng dụng nàyBao gồm ứng dụng này
Ứng dụng

Outlook

Quản lý email, danh bạ, lịch trình và việc cần làm của bạn.

Bao gồm ứng dụng nàyBao gồm ứng dụng nàyBao gồm ứng dụng này
Ứng dụng

Publisher

Tạo các ấn phẩm chuyên nghiệp và ấn tượng.

Bao gồm ứng dụng nàyBao gồm ứng dụng nàyBao gồm ứng dụng này
Ứng dụng

Office Online

Tạo, cũng như chỉnh sửa tài liệu Word, OneNote, PowerPoint và Excel từ trình duyệt.

Bao gồm ứng dụng nàyBao gồm ứng dụng nàyBao gồm ứng dụng này
Ứng dụng

Access

Nhanh chóng tạo được giá trị doanh nghiệp bằng các ứng dụng trên nền tảng trình duyệt.

Bao gồm ứng dụng nàyBao gồm ứng dụng nàyBao gồm ứng dụng này
Ứng dụng

Skype for Business =Mách nước với các yêu cầu cho ứng dụng Skype for Business

Làm việc hiệu quả hơn bằng cách liên lạc và cộng tác dễ dàng với người khác ở nhiều vị trí khác nhau.

Bao gồm ứng dụng nàyBao gồm ứng dụng nàyBao gồm ứng dụng này
Các tính năng Enterprise có trong bộ sản phẩm Office

Giá trị doanh nghiệp

   
Tính năng

Chính sách nhóm

Bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyKhông bao gồm tính năng này
Tính năng

Kích hoạt số lượng lớn

Bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng

Dịch vụ thiết bị cuối

Bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyKhông bao gồm tính năng này
Tính năng

Phép đo từ xa của ứng dụng

Bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyKhông bao gồm tính năng này
Tính năng

Tuân thủ và lưu trữ ách nước với thông tin về tích hợp bộ Office với máy chủ doanh nghiệp

Lưu trữ email ngay từ Outlook—không cần tới tệp .pst—và đặt các chính sách duy trì tự động lưu trữ hoặc xóa email. Người quản trị CNTT có thể tập trung quản lý Hộp thư Lưu trữ Tại chỗ và Khám phá Điện tử. Ngăn mất dữ liệu nhạy cảm qua email với Mẹo Chính sách Outlook và Ngăn Mất Dữ liệu Exchange. Quét bảng tính để tìm lỗi và tính thiếu nhất quán với Yêu cầu trong Excel và xem biên bản kiểm tra với So sánh Bảng tính.

Không bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyKhông bao gồm tính năng này
Tính năng

Nghiệp vụ thông minh

Hợp lý hóa quy trình tích hợp và thao tác lượng dữ liệu lớn từ nhiều nguồn khác nhau và thực hiện phân tích nhanh bằng cách sử dụng Power Pivot có sẵn trong Excel. Khám phá những lần cắt và xem dữ liệu khác nhau chỉ bằng một thao tác bấm trong bảng pivot hoặc biểu đồ pivot. Nén dữ liệu, biểu đồ và đồ thị vào một Power View riêng, mang tính tương tác.

Không bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyKhông bao gồm tính năng này
Tính năng

Enterprise voice Mách nước với thông tin về tích hợp bộ Office với máy chủ doanh nghiệp

Thực hiện gọi thoại bằng cách sử dụng ứng dụng khách Lync hoặc ứng dụng khách Skype for Business, bắt đầu cuộc gọi từ danh sách liên hệ bằng cách nhập tên hay số hoặc sử dụng bàn phím số để bắt đầu cuộc gọi PSTN. Dễ dàng chuyển cuộc gọi giữa các thiết bị, tạm dừng cuộc gọi, truy nhập thư thoại từ ứng dụng khách Lync hoặc ứng dụng khách Skype for Business và sử dụng tính năng Enterprise Voice dưới VDI.

Không bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyKhông bao gồm tính năng này
Tính năng

Các khả năng chính sách và quản lý quyền thông tin Mách nước với thông tin về tích hợp bộ Office với máy chủ doanh nghiệp

Bảo vệ thông tin kỹ thuật số trước việc sử dụng trái phép thông qua việc tích hợp với Windows Rights Management Services (RMS) cho Windows Server.

(Chỉ xem)Bao gồm tính năng nàyKhông bao gồm tính năng này
Tính năng

Nhắn tin tức thời hợp nhất, hiện diện và thoại Mách nước với thông tin về tích hợp bộ Office với máy chủ doanh nghiệp

Dễ dàng liên lạc với người khác ở những vị trí hoặc múi giờ khác nhau bằng cách sử dụng các công cụ Office và Skype for Business quen thuộc.

Không bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyKhông bao gồm tính năng này
Tính năng

Cộng tác Mách nước với thông tin về tích hợp bộ Office với máy chủ doanh nghiệp

Tăng cường cộng tác và cải thiện năng suất nhóm với các hộp thư site. Truy nhập email liên quan đến dự án trong Exchange và tài liệu trong SharePoint, tất cả từ trong Outlook, với quyền truy nhập hạn chế trong phạm vi các thành viên nhóm, là những người có quyền thích hợp.

Không bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng nàyKhông bao gồm tính năng này
{r1:c1}
{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r18:c1}
{r18:c2}
{r19:c1}
{r19:c2}
{r20:c1}
{r20:c2}
{r21:c1}
{r21:c2}
{r1:c1}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r18:c1}
{r18:c3}
{r19:c1}
{r19:c3}
{r20:c1}
{r20:c3}
{r21:c1}
{r21:c3}
{r1:c1}
{r2:c1}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r18:c1}
{r18:c4}
{r19:c1}
{r19:c4}
{r20:c1}
{r20:c4}
{r21:c1}
{r21:c4}