Microsoft MyAnalytics

Tạo thói quen làm việc tốt hơn với Microsoft MyAnalytics

{DelveAnalytics|price}

người dùng/tháng

Giá chưa bao gồm thuế.

MyAnalytics được tích hợp với Office 365 Enterprise E5 và cũng có sẵn dưới dạng phần bổ trợ cho một số gói nhất định.

MyAnalytics sẽ cho bạn thấy cách bạn sử dụng thời gian để bạn có thể làm việc thông minh hơn cũng như hoàn thành được mục tiêu qua việc lập kế hoạch và lên lịch thời gian.

Xem cách bạn sử dụng thời gian

Bảng điều khiển cá nhân sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt lượng thời gian mình dành cho các vùng quan trọng như email và cuộc họp. Bảng này cũng hiển thị số giờ liên tục bạn tập trung vào các tác vụ chính cùng số thời gian bạn làm việc ngoài giờ.

Đặt mục tiêu và giám sát tiến độ để tạo nên tầm ảnh hưởng mạnh mẽ hơn

Luôn có sự khác biệt giữa từng cá nhân, vai trò và tổ chức. Hãy tùy chỉnh MyAnalytics của bạn bằng các mục tiêu cá nhân để ưu tiên các thách thức giúp tăng hiệu suất cá nhân và tạo nên tầm ảnh hưởng. Hãy đặt mục tiêu, theo dõi tiến bộ so với đối chuẩn và điều chỉnh bản thân theo thời gian.

Đưa ra những quyết định công việc dựa trên dữ liệu

Giải phóng sức mạnh dữ liệu để tối ưu hoá tầm ảnh hưởng của bạn. Hãy kiểm tra xem email của bạn có tác động tới người xem theo như ý muốn của bạn không. Tìm hiểu tốc độ phản hồi các liên hệ quan trọng của bạn. Khám phá số giờ bạn phải tập trung vào những ưu tiên quan trọng, tự chủ về thời gian và khi cộng tác trong công việc để đạt được sự cân bằng lành mạnh giữa cuộc sống và công việc.

Thiết kế quyền riêng tư

MyAnalytics được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chỉ bạn mới có thể xem dữ liệu cá nhân của mình.

Khám phá thêm

3 cách hỗ trợ chuyển đổi doanh nghiệp với MyAnalytics

8 cách MyAnalytics giúp tạo thói quen làm việc tốt hơn

Microsoft IT Showcase: Hiệu năng Tổng quát

Làm việc chăm chỉ sẽ tạo nên ảnh hưởng? Tìm hiểu cách nhân viên Microsoft sử dụng một số ít dữ liệu để tối đa hóa hiệu quả làm việc cá nhân và theo nhóm.

Làm quen với MyAnalytics từ Office 365

Bắt đầu với MyAnalytics

So sánh các gói & giá cả
Đóng video
de3e918f-e43c-463d-af68-dbe2275ad3d3
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh.