Microsoft MyAnalytics

Xây dựng các thói quen làm việc tốt hơn với công cụ phân tích năng suất trong Office 365

{DelveAnalytics|price}

người dùng/tháng

Giá chưa bao gồm thuế.

MyAnalytics được tích hợp với Office 365 Enterprise E5 và cũng có sẵn dưới dạng phần bổ trợ cho một số gói nhất định.

MyAnalytics tóm tắt cách thức bạn sử dụng thời gian trong công việc, rồi đề xuất các cách làm việc thông minh hơn – từ việc cắt thời gian họp không hiệu quả đến việc có được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống.

Xem cách bạn sử dụng thời gian

Bảng điều khiển cá nhân MyAnalytics giúp bạn nắm được lượng thời gian mình dành cho các cuộc họp và email. Bảng này cũng hiển thị số giờ liên tục bạn tập trung vào các tác vụ chính, những đồng nghiệp mà bạn dành thời gian làm việc cùng nhiều nhất, cũng như số thời gian bạn làm việc ngoài giờ.

Đặt mục tiêu và giám sát tiến độ để tạo ảnh hưởng mạnh mẽ hơn

Nhiều nhân viên thông tin dành trên 80 % thời gian của mình cho việc họp và gửi email trong khi dành rất ít thời gian để hoàn thành các tác vụ khác trong suốt ngày làm việc. Với MyAnalytics, bạn có thể đặt mục tiêu giảm số giờ cộng tác không hiệu quả và theo dõi tiến độ theo thời gian.

Đưa ra những quyết định công việc dựa trên dữ liệu

Sử dụng dữ liệu để chẩn đoán và xác định các thách thức về năng suất đối với bản thân bạn lẫn nhóm của bạn. Theo dõi và tối ưu hóa lượng thời gian bạn dành cho các cuộc họp 1:1 với nhân viên dưới quyền, tạo quy tắc nhóm tốt hơn cho công việc ngoài giờ và sử dụng công cụ phân tích email để soạn email hiệu quả hơn.

Lưu tâm đến quyền riêng tư

MyAnalytics được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chỉ bạn mới có thể xem dữ liệu cá nhân của mình.

Xem video

Xem cách NASCAR giải phóng thời gian để đổi mới với MyAnalytics

Khám phá thêm

Giúp dữ liệu của bạn trở nên sống động

Một trang từ eBook có tiêu đề Giúp dữ liệu của bạn trở nên sống động

Trao quyền nhân viên trong thế giới kỹ thuật số

Bắt đầu với MyAnalytics

So sánh các gói & giá cả
Đóng video
de3e918f-e43c-463d-af68-dbe2275ad3d3
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh.
Đóng video
RE2fr5y
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh.