Microsoft MyAnalytics

Xây dựng các thói quen làm việc tốt hơn với công cụ phân tích năng suất trong Office 365

MyAnalytics được tích hợp cho tất cả những người sử dụng Microsoft 365Office 365 Enterprise cũng như bộ sản phẩm Doanh nghiệp có tích hợp email doanh nghiệp được lưu trữ (Exchange).

MyAnalytics tóm tắt cách thức bạn sử dụng thời gian tại nơi làm việc, rồi đề xuất các cách làm việc thông minh hơn – từ cắt giảm thời gian họp không hữu ích đến việc cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống.

Đưa ra quyết định trong công việc dựa trên dữ liệu

Sử dụng dữ liệu để chẩn đoán và xác định các thách thức về năng suất đối với bản thân bạn lẫn nhóm của bạn. Theo dõi và tối ưu hóa cách bạn dành thời gian cho các cuộc họp 1:1 với nhân viên dưới quyền, tạo quy tắc nhóm tốt hơn cho công việc ngoài giờ và sử dụng công cụ phân tích email để soạn email hiệu quả hơn.

Xem cách bạn sử dụng thời gian

Bảng điều khiển cá nhân MyAnalytics giúp bạn nắm được lượng thời gian mình dành cho các cuộc họp và email. Bảng này cũng hiển thị số giờ liên tục bạn tập trung vào các tác vụ chính, những đồng nghiệp mà bạn dành thời gian làm việc cùng nhiều nhất, cũng như số thời gian bạn làm việc ngoài giờ.

Lưu tâm đến quyền riêng tư

MyAnalytics được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chỉ bạn mới có thể xem dữ liệu cá nhân của mình.

Xem video

Xem cách NASCAR giải phóng thời gian để đổi mới với MyAnalytics.

Khám phá thêm

Giúp dữ liệu của bạn trở nên sống động

Một trang từ eBook có tiêu đề Giúp dữ liệu của bạn trở nên sống động

Trao quyền nhân viên trong thế giới kỹ thuật số

Bắt đầu với MyAnalytics

So sánh các gói & giá cả
Đóng video
de3e918f-e43c-463d-af68-dbe2275ad3d3
Lưu ý: Video bằng tiếng Anh có phụ đề được dịch. Bấm nút "CC" để bật phụ đề.
Đóng video
RE2fr5y
Lưu ý: Video bằng tiếng Anh có phụ đề được dịch. Bấm nút "CC" để bật phụ đề.