Quản trị Office 365

Luôn kiểm soát môi trường của bạn

Sử dụng các công cụ quản lý mạnh mẽ để giúp điều hành tổ chức của bạn trong đám mây, quản lý người dùng và tài nguyên, giám sát dịch vụ, cũng như truy nhập báo cáo.
Office 365 Administration

Đơn giản hóa việc quản lý CNTT với Office 365

Tìm hiểu thêm về bộ công cụ phong phú giúp người quản trị đặt cấu hình, quản lý và giám sát dịch vụ Office 365.

WATCH THE VIDEO about Office 365 Admin tools
Manage your company in the Office 365 Admin center

Quản lý công ty của bạn trong Trung tâm quản trị Office 365

Trung tâm quản trị Office 365 giúp bạn quản lý toàn bộ các khía cạnh của Office 365, bao gồm thiết lập, cấu hình, người dùng, nhóm và giấy phép. Bạn cũng có thể giám sát liên tục Office 365 và xem báo cáo chi tiết để hiểu rõ hơn cách mọi người sử dụng ứng dụng.

Quản lý Office 365 từ thiết bị di động

Ứng dụng Office 365 Admin giúp bạn xem các cài đặt quản trị và thực hiện các tác vụ quản trị quan trọng từ mọi nơi trên thiết bị di động. Hãy sử dụng ứng dụng này để có được các thông báo về tình trạng và thay đổi của Office 365, thêm người dùng, đặt lại mật khẩu, tạo yêu cầu hỗ trợ và thực hiện nhiều tác vụ khác mọi lúc, mọi nơi.

Manage Office 365 from a mobile device
Image_AutomateAdmin_750x510

Tự động hóa các tác vụ quản trị với PowerShell

Windows PowerShell là một vỏ dòng lệnh nền tác vụ và ngôn ngữ tập lệnh được thiết kế riêng cho người quản trị hệ thống. Sử dụng PowerShell để tự động hóa các tác vụ lặp lại, dễ dàng thực hiện các chức năng hàng loạt, cũng như tận dụng các chức năng không có sẵn trong Trung tâm quản trị Office 365.

Phân tích mức sử dụng Office 365 với Gói Nội dung Áp dụng trong Power BI

Gói Nội dung Áp dụng Office 365 trong Power BI hiển thị mức sử dụng chi tiết và số liệu áp dụng nhằm cung cấp thông tin chuyên sâu về cách các khu vực và bộ phận khác nhau trong tổ chức của bạn sử dụng các dịch vụ trong Office 365 để liên lạc và cộng tác. Trực quan hóa, phân tích và chia sẻ những thông tin chuyên sâu này để đào tạo, hỗ trợ và liên lạc tập trung.
Analyze Office 365 usage with the Adoption Content Pack in Power BI

Hãy trải nghiệm trực tiếp ứng dụng Office 365 Admin

Đăng ký nhận bản dùng thử miễn phí 30 ngày để có quyền truy nhập trực tiếp vào Trung tâm quản trị Office 365 và giúp bạn khám phá các tính năng mới nhất trong Office 365.

Microsoft logo

"Việc di chuyển lên đám mây không chỉ cần có công nghệ — mà còn đòi hỏi cách tiếp cận mới về việc quản lý dịch vụ."

– Bộ phận Kỹ thuật Dịch vụ Quan trọng của Microsoft

ĐỌC CÂU CHUYỆN

Tìm hiểu thêm

Hội nghị Kỹ thuật Microsoft 2017-18

Xây dựng các kỹ năng về đám mây của bạn, kết nối với các chuyên gia và lấy cảm hứng từ một trong các sự kiện tìm hiểu kỹ thuật miễn phí này dành cho các chuyên gia và nhà phát triển CNTT.

Học viện Kỹ thuật

Hãy để Con đường Học tập tuyển chọn, hàng ngàn tài liệu học tập, cùng nội dung đa phương tiện luôn cập nhật dành cho Người quản trị Office 365 của chúng tôi kích hoạt hoặc nâng cao kiến thức chuyên môn về đám mây của bạn.

Các tài nguyên Office dành cho CNTT

Dù bạn là một Chuyên gia CNTT từng trải hay chỉ mới bắt đầu, hãy tìm các sự kiện, chương trình và dịch vụ giúp bạn đặt cấu hình, quản lý và giám sát một cách hiệu quả Office 365.

Cộng đồng Kỹ thuật Office 365

Hãy truy nhập vào nơi các chuyên gia trong cộng đồng Microsoft có thể chia sẻ, cộng tác và tìm hiểu về Office 365 cũng như các sản phẩm khác của Microsoft.