Office 365 Enterprise E1

Trao quyền cho nhân viên của bạn với các dịch vụ cộng tác mới nhất đồng thời sở hữu khả năng kiểm soát và linh hoạt về CNTT bạn cần để điều hành doanh nghiệp của mình.

{O365E1Year|price}

người dùng/tháng

cam kết hàng năm

Giá chưa bao gồm thuế.

Xem thêm chi tiết

Để xem toàn bộ các tính năng được tích hợp, hãy xem mô tả dịch vụ chi tiết.