Office 365 F1

Tăng tối đa ảnh hưởng của Firstline Workforce.

{EnterpriseK1|price}

người dùng/tháng

cam kết hàng năm

Giá chưa bao gồm thuế.

Xem thêm chi tiết

Để xem mọi tính năng được tích hợp, hãy xem mô tả dịch vụ chi tiết.

Câu hỏi Hàng đầu

Chúng tôi vui mừng thông báo các bản cập nhật chính cho Office 365 F1, bao gồm các dịch vụ mới đầy mạnh mẽ dành cho Firstline Worker. Firstline Worker, huyết mạch của các lĩnh vực sản xuất, bán lẻ, y tế, chính quyền và nhiều lĩnh vực khác, là những người đầu tiên tiếp xúc với khách hàng, đại diện cho thương hiệu của công ty, cũng như đảm trách các sản phẩm và dịch vụ của công ty trên thực tế. Họ thường xuyên là bộ mặt và trụ cột của tổ chức. Các tính năng và chức năng mới sẵn có cho người dùng Office 365 F1 được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của Firstline Worker cũng như tổ chức của họ. Bản cập nhật này mang lại giá trị trong bốn lĩnh vực chính: Quản lý Lịch biểu & Nhiệm vụ, Liên lạc & Cộng đồng, Đào tạo & Triển khaiQuản lý Danh tính & Quyền truy nhập. Vui lòng xem mô tả dịch vụ Office 365 sau đây để biết thêm thông tin.
Office 365 F1 được thiết kế để hỗ trợ Firstline Worker làm việc hiệu quả nhất. Office 365 F1 cung cấp những công cụ và dịch vụ dễ sử dụng để giúp các nhân viên này dễ dàng tạo, cập nhật và quản lý lịch biểu cũng như nhiệm vụ, liên lạc đồng thời làm việc cùng nhau, đào tạo và triển khai, cũng như nhanh chóng nhận tin tức và thông báo của công ty.
Các gói Office 365 K giờ đây là Office 365 F (“Firstline Worker”). Không có thay đổi khác về dịch vụ mà khách hàng có quyền truy nhập cho mỗi thỏa thuận cấp phép hiện tại của họ.
Office 365 F1 được cung cấp tại các quốc gia và thông qua các kênh tương tự hiện đang được Office 365 hỗ trợ. Một số hạn chế về tính năng có thể được áp dụng theo từng quốc gia, đồng thời hỗ trợ ngôn ngữ có thể khác nhau cho các dịch vụ mới. Vui lòng xem mô tả dịch vụ Office 365 sau đây để biết thêm thông tin.