Office 365

Cộng tác trên các tệp từ bất kỳ đâu

Cộng tác dễ dàng. Truy nhập các tệp qua thiết bị của bạn và sửa tài liệu cùng một lúc.
Office 365

Cộng tác trên các tệp từ bất kỳ đâu

Cộng tác dễ dàng. Truy nhập các tệp qua thiết bị của bạn và sửa tài liệu cùng một lúc.
Office 365

Cộng tác trên các tệp từ bất kỳ đâu

Cộng tác dễ dàng. Truy nhập các tệp qua thiết bị của bạn và sửa tài liệu cùng một lúc.
Người phụ nữ trên xe lửa, đang dùng Office 365 trên máy tính bảng để cộng tác trên tài liệu.
Người phụ nữ trên xe lửa, đang dùng Office 365 trên máy tính bảng để cộng tác trên tài liệu.
Máy tính xách tay cho thấy một danh sách tài liệu trong OneDrive for Business.

Lưu trữ, đồng bộ và chia sẻ tệp đơn giản

Luôn có phiên bản mới nhất của tệp
Lưu trữ các tệp của bạn trực truyến giúp dễ dàng lưu trữ, tổ chức và chia sẻ chúng, để bạn có thể làm việc trên tài liệu cùng với thành viên nhóm, chia sẻ báo cáo với đối tác kinh doanh hoặc kết nối với khách hàng. Các tệp của bạn luôn được cập nhật, để mọi người có thể truy nhập vào phiên bản mới nhất.
 • Nhận được dung lượng cho tất cả các tệp của bạn
 • Với dung lượng lưu trữ tài liệu cá nhân 1 TB, bạn có thể lưu trữ tất cả các tệp của mình trực tuyến và truy nhập chúng ở bất cứ đâu từ PC/máy Mac hoặc thiết bị iOS, Android™, Windows của mình.
 • Chia sẻ với bất kỳ người nào mà bạn chọn
 • Bạn có thể chia sẻ tệp bên trong và bên ngoài công ty của mình. Bạn luôn điều khiển quyền truy nhập.
 • Nhận được dung lượng cho tất cả các tệp của bạn
 • Với dung lượng lưu trữ tài liệu cá nhân 1 TB, bạn có thể lưu trữ tất cả các tệp của mình trực tuyến và truy nhập chúng ở bất cứ đâu từ PC/máy Mac hoặc thiết bị iOS, Android™, Windows của mình.
 • Chia sẻ với bất kỳ người nào mà bạn chọn
 • Bạn có thể chia sẻ tệp bên trong và bên ngoài công ty của mình. Bạn luôn điều khiển quyền truy nhập.
Máy tính bảng và điện thoại thông minh hiển thị menu chia sẻ trong OneDrive for Business.

Chia sẻ nội bộ và bên ngoài

Bạn điều khiển quyền truy nhập vào tệp
Trong thế giới mạng của chúng tôi, việc chia sẻ tệp không bị hạn chế trong phạm vi nội bộ văn phòng. Nhưng nội bộ hay bên ngoài, bạn kiểm soát ai xem và sửa mỗi tệp. Và bạn có thể tạo, sửa và xem lại với những người khác để tránh rắc rối và tiết kiệm thời gian trong khi tiến hành.
 • Làm việc cùng nhau trên cùng một tệp
 • Không còn phải gửi email vòng quanh và khó kiểm soát phiên bản mới nhất nữa. Dễ dàng thêm, phản hồi và theo dõi các chú thích và các cập nhật trạng thái trong một phiên bản của tài liệu.
 • Sức mạnh của mạng xã hội
 • Mạng xã hội tăng cường cộng tác và thúc đẩy sáng tạo. Nhận các bản cập nhật về các tài liệu và site được gửi tự động.
Máy tính bảng và điện thoại thông minh hiển thị menu chia sẻ trong OneDrive for Business.
Máy tính bảng và điện thoại thông minh hiển thị một danh sách tài liệu chia sẻ.

Giữ cho các dự án của bạn luôn được điều phối

Giúp cho nhóm luôn được đồng bộ
Để mọi người luôn được cập nhật và làm việc cùng nhau như một nhóm. Office 365 mang lại cho bạn nhiều cách thức khác nhau nhằm đảm bảo mọi người có thể tìm thấy các tệp mà họ cần một cách chính xác và nhanh chóng, cũng như tất cả các thành viên nhóm sẽ luôn hoàn thành công việc cùng nhau.
 • Xây dựng thư viện nhóm
 • Tập hợp các email dự án và tài liệu chia sẻ vào một nơi với hộp thư dành cho dự án mà chỉ thành viên nhóm mới có thể truy nhập, để bạn không phải mất nhiều thời gian tìm kiếm thứ mình cần.
 • Tạo site nhóm
 • Bạn kiểm soát quyền truy nhập vào site nhóm của mình. Và với các chính sách tự động, bảo vệ quyền và lưu trữ, bạn có thể bảo đảm an toàn cho các tài sản nhóm của bạn.

Chỉ chia sẻ tệp

Chúng tôi có các gói cho phép bạn lưu trữ, đồng bộ, chia sẻ và dễ dàng cộng tác trên tệp.
Tìm hiểu thêm

Câu hỏi được trả lời

Nhận được câu trả lời cho các câu hỏi của bạn, từ yêu cầu hệ thống đến các tài nguyên giúp bạn bắt đầu.
Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu từ người khác

Hỏi các doanh nghiệp khác về kinh nghiệm của họ với Office 365 tại Cộng đồng Office 365.
Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh)
iTunes, iPhone, và iPad là các thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các nước khác. Android là thương hiệu của Google Inc.
{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}]}