Office 365

Cộng tác trên các tệp từ bất kỳ đâu

Cộng tác dễ dàng. Truy nhập các tệp qua thiết bị của bạn và sửa tài liệu cùng một lúc.
Office 365

Cộng tác trên các tệp từ bất kỳ đâu

Cộng tác dễ dàng. Truy nhập các tệp qua thiết bị của bạn và sửa tài liệu cùng một lúc.
Office 365

Cộng tác trên các tệp từ bất kỳ đâu

Cộng tác dễ dàng. Truy nhập các tệp qua thiết bị của bạn và sửa tài liệu cùng một lúc.
Người phụ nữ đang trên xe lửa, dùng Office 365 trên máy tính bảng để cộng tác trên tài liệu.
Người phụ nữ đang trên xe lửa, dùng Office 365 trên máy tính bảng để cộng tác trên tài liệu.
Máy tính bảng hiển thị một hộp thư đến và các tệp được lưu trữ, cận cảnh các thư và tài liệu.

Lưu trữ, đồng bộ và chia sẻ tệp đơn giản

Luôn có phiên bản mới nhất của các tệp
Lưu trữ các tệp của bạn trực truyến giúp dễ dàng lưu trữ, tổ chức và chia sẻ chúng, để bạn có thể làm việc trên tài liệu cùng với thành viên nhóm, chia sẻ báo cáo với đối tác doanh nghiệp, hoặc kết nối với khách hàng. Các tệp của bạn luôn được cập nhật, để mọi người có thể truy nhập vào phiên bản mới nhất.
 • Có được không gian cho tất cả các tệp
 • Với 1 TB dung lượng lưu trữ tài liệu cá nhân, bạn có thể lưu trữ tất cả các tệp của bạn trực tuyến và truy nhập chúng ở bất kỳ đâu từ PC/Mac, máy tính bảng hoặc điện thoại của bạn.
 • Chia sẻ với bất kỳ người nào mà bạn chọn
 • Bạn có thể chia sẻ tệp trong và ngoài công ty của bạn. Bạn luôn điều khiển quyền truy nhập.
Chia sẻ nội bộ và bên ngoài

Chia sẻ nội bộ và bên ngoài

Bạn điều khiển truy nhập vào tệp
Trong thế giới mạng của chúng tôi, chia sẻ tệp không bị hạn chế đối với bên trong văn phòng. Nhưng nội bộ hay bên ngoài, bạn kiểm soát ai xem và sửa mỗi tệp. Và bạn có thể tạo, sửa và xem lại với những người khác để tránh rắc rối và tiết kiệm thời gian trong khi tiến hành.
 • Làm việc cùng nhau trên cùng một tệp
 • Không còn phải gửi email tài liệu qua lại nhiều lần và không thể theo dõi phiên bản mới nhất. Dễ dàng thêm, phản hồi và theo dõi các chú thích và các cập nhật trạng thái trong một phiên bản của tài liệu.
 • Sức mạnh của mạng xã hội
 • Mạng xã hội nâng cao cộng tác và cải thiện tính linh hoạt. Nhận các bản cập nhật về các tài liệu và site được gửi tự động.
Người phụ nữ đang dùng lưu trữ tệp OneDrive for Business và chia sẻ trên máy tính bảng.
Máy tính bảng và điện thoại thông minh hiển thị một danh sách các tài liệu được chia sẻ.

Giữ cho các dự án của bạn luôn được điều phối

Giúp cho nhóm luôn được đồng bộ
Để mọi người luôn được cập nhật và làm việc cùng nhau như một nhóm. Office 365 mang lại cho bạn nhiều cách thức khác nhau nhằm đảm bảo mọi người có thể tìm thấy các tệp mà họ cần một cách chính xác và nhanh chóng, cũng như tất cả các thành viên nhóm sẽ luôn hoàn thành công việc cùng nhau.
 • Xây dựng thư viện nhóm
 • Giữ các email dự án và tài liệu được chia sẻ cùng với nhau ở một vị trí với hộp thư dành cho dự án, chỉ thành viên nhóm mới có thể truy nhập hộp thư này, bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian tìm kiếm thứ mình cần.
 • Tạo site nhóm
 • Bạn kiểm soát truy nhập vào site nhóm của bạn. Và với các chính sách tự động, bảo vệ quyền và lưu trữ, bạn có thể bảo đảm an toàn cho các tài sản nhóm của bạn.

Chỉ chia sẻ tệp

Chúng tôi có các gói cho phép bạn lưu trữ, đồng bộ, chia sẻ và dễ dàng cộng tác trên tệp.
Tìm hiểu thêm

Câu hỏi được trả lời

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi của bạn, từ yêu cầu hệ thống đến các tài nguyên để bạn bắt đầu làm quen.
Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu từ người khác

Hỏi các doanh nghiệp khác về kinh nghiệm của họ với Office 365 tại Cộng đồng Office 365.
Tìm hiểu thêm
{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}]}