Office 365 support

Hỗ trợ Office 365

Trợ giúp nhanh chóng từ các chuyên gia, thực hiện theo cách và tại thời điểm bạn cần.

Tận dụng tối đa Office 365 với sự trợ giúp từ các chuyên gia

Microsoft có đủ khả năng để hỗ trợ khách hàng và giúp họ tận dụng tối đa Office 365 cùng các khoản đầu tư công nghệ của mình. Dù với đăng ký Office 365 của mình, bạn đã có được mạng lưới các chuyên gia toàn cầu với hàng thập kỷ kiến thức về các công cụ năng suất và cộng tác của Microsoft, đối với các khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi, chúng tôi đề xuất các dịch vụ hỗ trợ nâng cao hơn qua Bộ phận hỗ trợ cao cấp cho Office 365Dịch vụ Microsoft. Ngoài ra, tất cả các tổ chức đều có quyền truy nhập vào tùy chọn tự trợ giúp và hỗ trợ cấp CNTT nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể.1

Các tính năng hỗ trợ của Office 365

Bạn đang tìm trợ giúp về gói Office 365 của mình? Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Cổng thông tin Microsoft Online, rồi bấm vào tab Hỗ trợ.

So sánh tùy chọn hỗ trợ chủ động dành cho gói Office 365 Business và Enterprise

Thời gian hoạt động đảm bảo 99,9%:

An tâm khi biết rằng các dịch vụ của bạn luôn có sẵn với thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) hỗ trợ tài chính, thời gian hoạt động đảm bảo 99,9 %.

Bảng điều khiển trạng thái dịch vụ:

Luôn biết trạng thái hiện tại của các dịch vụ Office 365 của bạn và xem thông tin chi tiết về những vấn đề trong quá khứ và hiện tại.

Lịch trình bảo trì được lên kế hoạch:

Luôn cập nhật về các sự kiện bảo trì được lên kế hoạch cho các dịch vụ Office 365 của bạn.

Thời gian hoạt động đảm bảo 99,9%:

An tâm khi biết rằng các dịch vụ của bạn luôn có sẵn với thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) hỗ trợ tài chính, thời gian hoạt động đảm bảo 99,9 %.

Bảng điều khiển trạng thái dịch vụ:

Luôn biết trạng thái hiện tại của các dịch vụ Office 365 của bạn và xem thông tin chi tiết về những vấn đề trong quá khứ và hiện tại.

Lịch trình bảo trì được lên kế hoạch:

Luôn cập nhật về các sự kiện bảo trì được lên kế hoạch cho các dịch vụ Office 365 của bạn.

So sánh tùy chọn hỗ trợ chủ động dành cho gói Office 365 Business và Enterprise

Các gói Office 365 Business


Các gói Office 365 Enterprise*


Thời gian hoạt động đảm bảo 99,9%: An tâm khi biết rằng các dịch vụ của bạn luôn có sẵn với thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) hỗ trợ tài chính, thời gian hoạt động đảm bảo 99,9 %.
Bảng điều khiển trạng thái dịch vụ:
Luôn biết trạng thái hiện tại của các dịch vụ Office 365 của bạn và xem thông tin chi tiết về những vấn đề trong quá khứ và hiện tại.

Lịch trình bảo trì được lên kế hoạch: Luôn cập nhật về các sự kiện bảo trì được lên kế hoạch cho các dịch vụ Office 365 của bạn.

So sánh tùy chọn tự trợ giúp dành cho gói Office 365 Business và Enterprise

Hỗ trợ cộng đồng:

Cộng đồng Office 365 có những trang blog hữu ích, nội dung hữu ích và những chuyên gia có kiến thức trên diễn đàn cộng đồng có thể trả lời các câu hỏi của bạn.

Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc tự trợ giúp:

Nắm bắt cách khắc phục sự cố để nhanh chóng giải quyết các vần đề thông thường.

Hỗ trợ cộng đồng:

Cộng đồng Office 365 có những trang blog hữu ích, nội dung hữu ích và những chuyên gia có kiến thức trên diễn đàn cộng đồng có thể trả lời các câu hỏi của bạn.

Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc tự trợ giúp:

Nắm bắt cách khắc phục sự cố để nhanh chóng giải quyết các vần đề thông thường.

So sánh tùy chọn tự trợ giúp dành cho gói Office 365 Business và Enterprise

Các gói Office 365 Business


Các gói Office 365 Enterprise*


Hỗ trợ cộng đồng:

Cộng đồng Office 365 có những trang blog hữu ích, nội dung hữu ích và những chuyên gia có kiến thức trên diễn đàn cộng đồng có thể trả lời các câu hỏi của bạn.

Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc tự trợ giúp: Nắm bắt cách khắc phục sự cố để nhanh chóng giải quyết các vần đề thông thường.

So sánh tùy chọn hỗ trợ được trợ giúp dành cho gói Office 365 Business và Enterprise

Hỗ trợ qua Web/Email:

Tối ưu hóa giải pháp cho vấn đề bằng cách gửi các vấn đề về kỹ thuật qua web và vấn đề của bạn sẽ được nhanh chóng định tuyến đến nhân viên hỗ trợ có kinh nghiệm nhất.

Hỗ trợ trước khi bán:

Có sẵn các tài nguyên để giúp bạn quyết định mua các dịch vụ Office 365.

Hỗ trợ tài khoản và thanh toán:

Có sẵn các tài nguyên giúp bạn khi có thắc mắc và vấn đề liên quan đến tài khoản và giấy phép Office 365 của bạn.

Hỗ trợ qua Web/Email:

Tối ưu hóa giải pháp cho vấn đề bằng cách gửi các vấn đề về kỹ thuật qua web và vấn đề của bạn sẽ được nhanh chóng định tuyến đến nhân viên hỗ trợ có kinh nghiệm nhất.

Hỗ trợ trước khi bán:

Có sẵn các tài nguyên để giúp bạn quyết định mua các dịch vụ Office 365.

Hỗ trợ tài khoản và thanh toán:

Có sẵn các tài nguyên giúp bạn khi có thắc mắc và vấn đề liên quan đến tài khoản và giấy phép Office 365 của bạn.

So sánh tùy chọn hỗ trợ được trợ giúp dành cho gói Office 365 Business và Enterprise

Các gói Office 365 Business


Các gói Office 365 Enterprise*


Hỗ trợ qua Web/Email: Tối ưu hóa giải pháp cho vấn đề bằng cách gửi các vấn đề về kỹ thuật qua web và vấn đề của bạn sẽ được nhanh chóng định tuyến đến nhân viên hỗ trợ có kinh nghiệm nhất.
Hỗ trợ trước khi bán: Có sẵn các tài nguyên để giúp bạn quyết định mua các dịch vụ Office 365.
Hỗ trợ tài khoản và thanh toán: Có sẵn các tài nguyên giúp bạn khi có thắc mắc và vấn đề liên quan đến tài khoản và giấy phép Office 365 của bạn.

So sánh tùy chọn hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại dành cho gói Office 365 Business và Enterprise

Nghiêm trọng:

Những sự kiện ngăn bạn truy nhập hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc dữ liệu, tác động nghiêm trọng đến hạn chót hoặc lợi nhuận, hoặc ảnh hưởng đến nhiều người dùng hoặc dịch vụ.

Sẵn có: 24/7
Thời gian phản hồi: một giờ
Cao:

Những sự kiện ảnh hưởng đến năng suất người dùng nhưng tác động vừa phải đến doanh nghiệp, có thể giải quyết trong giờ hành chính hoặc ảnh hưởng đến một người dùng, khách hàng hoặc dịch vụ đơn lẻ.

Sẵn có: giờ hành chính 
Thời gian phản hồi: không cam kết
Không nghiêm trọng:

Những sự kiện tác động nhỏ lên dịch vụ hoặc năng suất của doanh nghiệp, như trải nghiệm của người dùng đơn lẻ bị gián đoạn một phần nhưng có giải pháp thay thế có thể chấp nhận được.

Sẵn có: giờ hành chính 
Thời gian phản hồi: không cam kết
Nghiêm trọng:

Những sự kiện ngăn bạn truy nhập hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc dữ liệu, tác động nghiêm trọng đến hạn chót hoặc lợi nhuận, hoặc ảnh hưởng đến nhiều người dùng hoặc dịch vụ.

Sẵn có: 24/7 
Thời gian phản hồi: một giờ
Cao:

Những sự kiện ảnh hưởng đến năng suất người dùng nhưng tác động vừa phải đến doanh nghiệp, có thể giải quyết trong giờ hành chính hoặc ảnh hưởng đến một người dùng, khách hàng hoặc dịch vụ đơn lẻ.

Sẵn có: 24/7 
Thời gian phản hồi: ngày hôm sau
Không nghiêm trọng:

Những sự kiện tác động nhỏ lên dịch vụ hoặc năng suất của doanh nghiệp, như trải nghiệm của người dùng đơn lẻ bị gián đoạn một phần nhưng có giải pháp thay thế có thể chấp nhận được.

Sẵn có: 24/7 
Thời gian phản hồi: không cam kết
So sánh tùy chọn hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại dành cho gói Office 365 Business và Enterprise

Các gói Office 365 Business


Các gói Office 365 Enterprise*


Nghiêm trọng: Những sự kiện ngăn bạn truy nhập hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc dữ liệu, tác động nghiêm trọng đến hạn chót hoặc lợi nhuận, hoặc ảnh hưởng đến nhiều người dùng hoặc dịch vụ.
Sẵn có: 24/7
Thời gian phản hồi: một giờ
Sẵn có: 24/7 
Thời gian phản hồi: một giờ
Cao: Những sự kiện ảnh hưởng đến năng suất người dùng nhưng tác động vừa phải đến doanh nghiệp, có thể giải quyết trong giờ hành chính hoặc ảnh hưởng đến một người dùng, khách hàng hoặc dịch vụ đơn lẻ.
Sẵn có: giờ hành chính 
Thời gian phản hồi: không cam kết
Sẵn có: 24/7 
Thời gian phản hồi: ngày hôm sau
Không nghiêm trọng:
Những sự kiện tác động nhỏ lên dịch vụ hoặc năng suất của doanh nghiệp, như trải nghiệm của người dùng đơn lẻ bị gián đoạn một phần nhưng có giải pháp thay thế có thể chấp nhận được.
Sẵn có: giờ hành chính 
Thời gian phản hồi: không cam kết
Sẵn có: 24/7 
Thời gian phản hồi: không cam kết

*Khách hàng mua gói Office 365 Education và Office 365 Government2 theo dõi các tính năng hỗ trợ Enterprise.

Hỗ trợ nâng cao

Ngoài ra, các tổ chức có yêu cầu hỗ trợ cá nhân hóa nhiều hơn có thể mua gói hỗ trợ nâng cao cho Office 365

Dịch vụ Microsoft

 
Đối với những tổ chức đánh giá khối lượng công việc trên đám mây

Cung cấp khả năng chuyên môn phục vụ chuyển tiếp được quản lý tốt và các thao tác đang thực hiện trên công nghệ Microsoft. Các dịch vụ cung cấp bao gồm lập kế hoạch và chiến lược, triển khai Office 365, các khối lượng công việc khác trên đám mây, cũng như thông qua người dùng để tăng thời gian đánh giá của bạn.

Bộ phận hỗ trợ cao cấp cho Office 365

 
Đối với các tổ chức doanh nghiệp

Cung cấp hỗ trợ Office 365 nâng cao, bao gồm hỗ trợ được quản lý bởi Microsoft từ chuyên gia về điện toán đám mây, các dịch vụ chủ động dành riêng cho môi trường Office 365 của bạn và hỗ trợ phản ứng ưu tiên cao nhất.

Tính sẵn có của ngôn ngữ hỗ trợ

• Hỗ trợ cộng đồng Office 365 bằng các ngôn ngữ: tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung (Giản thể), tiếng Trung (Phồn thể), tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Na Uy, tiếng Ba Lan, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

• Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp qua điện thoại của Office 365 bằng các ngôn ngữ: tiếng Ả Rập, tiếng Bahasa, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung (Quảng Đông, Quan Thoại), tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Do Thái, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhận được hỗ trợ nhiều hơn với đối tác Office 365 được chứng nhận

Office 365 được thiết kế để bạn dễ dàng mua và sử dụng, đồng thời mang đến một trải nghiệm quen thuộc giúp bạn bắt đầu ngay lập tức. Đối tác của Microsoft có thể giúp bạn thu được giá trị cao nhất từ khoản đầu tư của mình.

Tìm đối tác

Dù là tích hợp Office 365 vào các khoản đầu tư CNTT hiện có hay chuyển quyền quản trị gói ra ngoài, luôn có người giúp đỡ bạn.
Tìm đối tác

Cách đối tác có thể giúp bạn chuyển sang Office 365

Trước khi bạn bắt đầu đăng ký Office 365 của mình, đối tác có thể giúp bạn:

• Xác định nhu cầu của doanh nghiệp và cách Office 365 và các giải pháp khác có thể giúp giải quyết những nhu cầu này.

• Đánh giá cơ sở hạ tầng CNTT hiện tại của bạn, cách cải thiện, cũng như cách sẵn sàng sử dụng Office 365.

• Kết hợp hợp lý các dịch vụ Office 365 để có được những dịch vụ bạn cần nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.

• Phát triển lộ trình cho các khoản đầu tư CNTT trong tương lai.

• Triển khai bằng chứng về khái niệm môi trường để bạn có thể kiểm nghiệm Office 365 trước khi có cam kết rộng hơn.

Cách đối tác có thể hỗ trợ bạn triển khai

Khi bạn có kế hoạch chuyển sang Office 365, đối tác có thể giúp bảo đảm bạn thành công bằng cách:
 
 
• Cung cấp hỗ trợ triển khai và di chuyển toàn diện nhằm đảm bảo việc chuyển tiếp diễn ra suôn sẻ.
 
• Đặt cấu hình dịch vụ nhằm đáp ứng các nhu cầu của bạn và tùy chỉnh SharePoint Online cho phù hợp các nhu cầu/mảng thị trường cụ thể của bạn.
 
• Quản lý các dịch vụ chẳng hạn như Microsoft Teams.
 
• Đào tạo người dùng và người quản trị CNTT của bạn về cách tận dụng tối đa Office 365.
 
• Thực hiện các tác vụ quản trị như đặt lại mật khẩu và thiết lập tài khoản người dùng mới.
 
• Hỗ trợ người dùng với tư cách bộ phận trợ giúp CNTT.
 
• Cung cấp các giải pháp bổ trợ về Office 365, chẳng hạn như: lưu trữ cá nhân Exchange Online/SharePoint Online, quy trình làm việc SharePoint Online, giải pháp quản lý tài liệu và các giải pháp bổ trợ khác.
 


Office 365 FastTrack

Dịch vụ triển khai Office 365

FastTrack là lợi ích của dịch vụ triển khai được tích hợp dành cho những khách hàng đủ điều kiện của Office 365. Đội ngũ chuyên gia triển khai của Microsoft sẽ cung cấp hỗ trợ cá nhân hóa để đảm bảo dịch vụ sẵn sàng sử dụng trong toàn công ty.

1 Bộ phận hỗ trợ người dùng Office 365 được 21Vianet điều hành tại Trung Quốc

2 Tình trạng sẵn có của Office 365 Government sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.