Office 365

Hỗ trợ Office 365

Giúp đỡ nhanh chóng từ các chuyên gia, thực hiện theo cách và tại thời điểm bạn cần
Hai người đàn ông đang nói chuyện. Tìm hiểu về nhiều lựa chọn hỗ trợ mà Office 365 for business cung cấp.
Office 365

Hỗ trợ Office 365

Giúp đỡ nhanh chóng từ các chuyên gia, thực hiện theo cách và tại thời điểm bạn cần
Hai người đàn ông đang nói chuyện. Tìm hiểu về nhiều lựa chọn hỗ trợ mà Office 365 for business cung cấp.
Office 365

Hỗ trợ Office 365

Giúp đỡ nhanh chóng từ các chuyên gia, thực hiện theo cách và tại thời điểm bạn cần

Hỗ trợ Office 365

Giúp đỡ nhanh chóng từ các chuyên gia, thực hiện theo cách và tại thời điểm bạn cần
Tận dụng tối đa Office 365 với sự giúp đỡ từ các chuyên gia
Microsoft có khả năng hỗ trợ khách hàng và giúp họ tận dụng tối đa Office 365 và các đầu tư công nghệ của họ. Mặc dù với gói đăng ký Office 365 của mình, bạn vẫn có được một mạng lưới chuyên gia toàn cầu với nhiều kinh nghiệm phong phú về hiệu suất và các công cụ cộng tác của Microsoft, đối với khách hàng là doanh nghiệp chúng tôi đề nghị thêm các dịch vụ hỗ trợ nâng cao thông qua Premier Support cho Office 365 (bằng tiếng Anh)Dịch vụ Microsoft (bằng tiếng Anh). Ngoài ra, tất cả các tổ chức có quyền truy nhập vào các tùy chọn trợ giúp linh hoạt cho nhau và hỗ trợ ở cấp độ CNTT nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong tổ chức của bạn.
Các tính năng hỗ trợ Office 365
Bạn đang tìm kiếm giúp đỡ cho gói Office 365 của bạn phải không? Hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Cổng thông tin Microsoft Online và bấm vào tab Hỗ trợ.
Các tính năng hỗ trợ Office 365
Bạn đang tìm kiếm giúp đỡ cho gói Office 365 của bạn phải không? Hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Cổng thông tin Microsoft Online và bấm vào tab Hỗ trợ.
Hỗ trợ chủ động
Các gói Office 365 Business
Các gói Office 365 Enterprise*
Bảo hành thời gian chạy 99,9%:
An tâm khi biết rằng các dịch vụ của bạn luôn có sẵn với một thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) hỗ trợ tài chính, bảo hành thời gian chạy 99,9%.

Đã chọn

Đã chọn

Bảng điều khiển Trạng thái Dịch vụ:
Luôn biết trạng thái hiện tại của các dịch vụ Office 365 của bạn và xem thông tin chi tiết về những vấn đề trong quá khứ và hiện tại.

Đã chọn

Đã chọn

Lịch trình bảo trì được lên kế hoạch:
Luôn cập nhật về các sự kiện bảo trì được lên kế hoạch cho các dịch vụ Office 365 của bạn.

Đã chọn

Đã chọn

Tự trợ giúp
Hỗ trợ cộng đồng:
Cộng đồng Office 365 có những trang blog có ích, nội dung hữu ích và những chuyên gia có kiến thức trên diễn đàn cộng đồng có thể trả lời các câu hỏi của bạn.

Đã chọn

Đã chọn

Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc tự trợ giúp:
Nắm bắt cách khắc phục sự cố để nhanh chóng giải quyết các vần đề thông thường.

Đã chọn

Đã chọn

Hỗ trợ
Hỗ trợ Web/Email:
Tối ưu hóa giải pháp cho vấn đề bằng cách gửi các vấn đề về kỹ thuật qua web và vấn đề của bạn sẽ được nhanh chóng định tuyến đến nhân viên hỗ trợ có kinh nghiệm nhất.

Đã chọn

Đã chọn

Hỗ trợ trước khi bán:
Có sẵn các nguồn tài nguyên để giúp bạn quyết định mua các dịch vụ Office 365.

Đã chọn

Đã chọn

Hỗ trợ tài khoản và thanh toán:
Có sẵn các nguồn tài nguyên giúp bạn trả lời những câu hỏi và vấn đề liên quan đến tài khoản và giấy phép Office 365 của bạn.

Đã chọn

Đã chọn

Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại
Hãy tự tin biết rằng thuê bao Office 365 của bạn đi cùng với dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật của một mạng lưới chuyên gia toàn cầu.
Tính sẵn có và thời gian trả lời điện thoại (theo mức độ nghiêm trọng):

Nghiêm trọng:
Những sự kiện ngăn bạn truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc dữ liệu, tác động nghiêm trọng đến hạn chót và lợi nhuận hoặc ảnh hưởng đến nhiều người dùng hoặc dịch vụ.

Sẵn có: 24/7
Thời gian trả lời: một giờ

Sẵn có: 24/7
Thời gian trả lời: một giờ
Cao:
Những sự kiện ảnh hưởng đến năng suất người dùng nhưng tác động vừa phải đến doanh nghiệp, có thể giải quyết trong giờ hành chính hoặc ảnh hưởng đến một người dùng, khách hàng hoặc dịch vụ đơn lẻ.

Sẵn có: trong giờ hành chính
Thời gian trả lời: không cam kết

Sẵn có: 24/7
Thời gian trả lời: ngày hôm sau
Không nghiêm trọng:
Những sự kiện tác động nhỏ lên dịch vụ hoặc năng suất của doanh nghiệp, như trải nghiệm của một người dùng bị gián đoạn một phần nhưng có giải pháp thay thế có thể chấp nhận được.

Sẵn có: trong giờ hành chính
Thời gian trả lời: không cam kết

Sẵn có: 24/7
Thời gian trả lời: không cam kết
Các gói Office 365 Business
Hỗ trợ nâng cao
Hỗ trợ nâng cao, bổ sung có sẵn cho các tổ chức mua Office 365 yêu cầu nhiều hỗ trợ cá nhân hơn
Đối với những tổ chức đánh giá khối lượng công việc điện toán đám mây
Cung cấp chuyên môn giúp chuyển tiếp được quản lý tốt và các thao tác đang thực hiện trên công nghệ Microsoft. Các cung cấp bao gồm chiến lược và kế hoạch, triển khai Office 365, khối lượng công việc điện toán đám mây khác và tiếp nhận người dùng để tăng thời gian của bạn đến giá trị
Đối với các tổ chức là doanh nghiệp
Cung cấp hỗ trợ Office 365 nâng cao, bao gồm hỗ trợ được quản lý bởi Microsoft từ chuyên gia về điện toán đám mây, các dịch vụ chủ động dành riêng cho môi trường Office 365 của bạn và hỗ trợ phản ứng ưu tiên cao nhất
Hỗ trợ chủ động
HiệnẨn
Bảo hành thời gian chạy 99,9%: An tâm khi biết rằng các dịch vụ của bạn luôn có sẵn với một thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) hỗ trợ tài chính, bảo hành thời gian chạy 99,9%.
Bảng điều khiển Tình trang Dịch vụ: Luôn luôn biết tình trạng hiện tại của các dịch vụ Office 365 của bạn và xem thông tin chi tiết về những vấn đề trong quá khứ và hiện tại.
Lịch trình bảo trì được lên kế hoạch: Luôn cập nhật về các sự kiện bảo trì được lên kế hoạch cho các dịch vụ Office 365 của bạn
Tự trợ giúp
HiệnẨn
Hỗ trợ cộng đồng: Cộng đồng Office 365 có những trang blog có ích, nội dung hữu ích và những chuyên gia có kiến thức trên diễn đàn cộng đồng để trả lời các câu hỏi của bạn.
Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc tự trợ giúp: Nắm bắt cách khắc phục sự cố để nhanh chóng giải quyết các vấn đề thông thường.
Hỗ trợ
HiệnẨn
Hỗ trợ Web/Email: Tối ưu hóa giải pháp cho vấn đề bằng cách gửi các vấn đề về kỹ thuật qua web và vấn đề của bạn sẽ được nhanh chóng định tuyến đến nhân viên hỗ trợ có kinh nghiệm nhất.
Hỗ trợ trước khi bán: Có sẵn các nguồn tài nguyên để giúp bạn quyết định mua các dịch vụ Office 365.
Hỗ trợ tài khoản và thanh toán: Có sẵn các nguồn tài nguyên giúp bạn trả lời những câu hỏi và vấn đề liên quan đến tài khoản và giấy phép Office 365 của bạn.
Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại
HiệnẨn
Hãy tự tin biết rằng thuê bao Office 365 của bạn đi cùng với dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật của một mạng lưới chuyên gia toàn cầu.
Tính sẵn có và thời gian trả lời điện thoại (theo mức độ nghiêm trọng):
Nghiêm trọng: Những sự kiện ngăn bạn truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc dữ liệu, tác động nghiêm trọng đến hạn chót và lợi nhuận hoặc ảnh hưởng đến nhiều người dùng hoặc dịch vụ.
Cao: Những sự kiện ảnh hưởng đến năng suất người dùng nhưng tác động vừa phải đến doanh nghiệp, có thể giải quyết trong giờ hành chính hoặc ảnh hưởng đến một người dùng, khách hàng hoặc dịch vụ đơn lẻ.
Không nghiêm trọng: Những sự kiện tác động nhỏ lên dịch vụ hoặc năng suất của doanh nghiệp, như trải nghiệm của một người dùng bị gián đoạn một phần nhưng có giải pháp thay thế có thể chấp nhận được.
Điện thoại kỹ thuật
hỗ trợ
HiệnẨn
Hãy tự tin biết rằng thuê bao Office 365 của bạn đi cùng với dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật của một mạng lưới chuyên gia toàn cầu.
Tính sẵn có và thời gian trả lời điện thoại (theo mức độ nghiêm trọng):
Nghiêm trọng: Những sự kiện ngăn bạn truy cậhoapặc sử dụng các dịch vụ hoặc dữ liệu, tác động nghiêm trọng đến hạn chót và lợi nhuận hoặc ảnh hưởng đến nhiều người dùng hoặc dịch vụ.
Cao: Những sự kiện ảnh hưởng đến năng suất người dùng nhưng tác động vừa phải đến doanh nghiệp, có thể giải quyết trong giờ hành chính hoặc ảnh hưởng đến một người dùng, khách hàng hoặc dịch vụ đơn lẻ.
Không nghiêm trọng: Những sự kiện tác động nhỏ lên dịch vụ hoặc năng suất của doanh nghiệp, như trải nghiệm của một người dùng bị gián đoạn một phần nhưng có giải pháp thay thế có thể chấp nhận được.
Office 365 Enterprise
Hỗ trợ chủ động
HiệnẨn
Bảo hành thời gian chạy 99,9%: An tâm khi biết rằng các dịch vụ của bạn luôn có sẵn với một thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) hỗ trợ tài chính, bảo hành thời gian chạy 99,9%.
Bảng điều khiển Tình trang Dịch vụ: Luôn luôn biết tình trạng hiện tại của các dịch vụ Office 365 của bạn và xem thông tin chi tiết về những vấn đề trong quá khứ và hiện tại.
Lịch trình bảo trì được lên kế hoạch: Luôn cập nhật về các sự kiện bảo trì được lên kế hoạch cho các dịch vụ Office 365 của bạn
Tự trợ giúp
HiệnẨn
Hỗ trợ cộng đồng: Cộng đồng Office 365 có những trang blog có ích, nội dung hữu ích và những chuyên gia có kiến thức trên diễn đàn cộng đồng để trả lời các câu hỏi của bạn.
Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc tự trợ giúp: Nắm bắt cách khắc phục sự cố để nhanh chóng giải quyết các vấn đề thông thường.
Hỗ trợ
HiệnẨn
Hỗ trợ Web/Email: Tối ưu hóa giải pháp cho vấn đề bằng cách gửi các vấn đề về kỹ thuật qua web và vấn đề của bạn sẽ được nhanh chóng định tuyến đến nhân viên hỗ trợ có kinh nghiệm nhất.
Hỗ trợ trước khi bán: Có sẵn các nguồn tài nguyên để giúp bạn quyết định mua các dịch vụ Office 365.
Hỗ trợ tài khoản và thanh toán: Có sẵn các nguồn tài nguyên giúp bạn trả lời những câu hỏi và vấn đề liên quan đến tài khoản và giấy phép Office 365 của bạn.
Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại
HiệnẨn
Hãy tự tin biết rằng thuê bao Office 365 của bạn đi cùng với dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật của một mạng lưới chuyên gia toàn cầu.
Tính sẵn có và thời gian trả lời điện thoại (theo mức độ nghiêm trọng):
Nghiêm trọng: Những sự kiện ngăn bạn truy cậhoapặc sử dụng các dịch vụ hoặc dữ liệu, tác động nghiêm trọng đến hạn chót và lợi nhuận hoặc ảnh hưởng đến nhiều người dùng hoặc dịch vụ.
Cao: Những sự kiện ảnh hưởng đến năng suất người dùng nhưng tác động vừa phải đến doanh nghiệp, có thể giải quyết trong giờ hành chính hoặc ảnh hưởng đến một người dùng, khách hàng hoặc dịch vụ đơn lẻ.
Không nghiêm trọng: Những sự kiện tác động nhỏ lên dịch vụ hoặc năng suất của doanh nghiệp, như trải nghiệm của một người dùng bị gián đoạn một phần nhưng có giải pháp thay thế có thể chấp nhận được.
Điện thoại kỹ thuật
hỗ trợ
HiệnẨn
Hãy tự tin biết rằng thuê bao Office 365 của bạn đi cùng với dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật của một mạng lưới chuyên gia toàn cầu.
Tính sẵn có và thời gian trả lời điện thoại (theo mức độ nghiêm trọng):
Nghiêm trọng: Những sự kiện ngăn bạn truy cậhoapặc sử dụng các dịch vụ hoặc dữ liệu, tác động nghiêm trọng đến hạn chót và lợi nhuận hoặc ảnh hưởng đến nhiều người dùng hoặc dịch vụ.
Cao: Những sự kiện ảnh hưởng đến năng suất người dùng nhưng tác động vừa phải đến doanh nghiệp, có thể giải quyết trong giờ hành chính hoặc ảnh hưởng đến một người dùng, khách hàng hoặc dịch vụ đơn lẻ.
Không nghiêm trọng: Những sự kiện tác động nhỏ lên dịch vụ hoặc năng suất của doanh nghiệp, như trải nghiệm của một người dùng bị gián đoạn một phần nhưng có giải pháp thay thế có thể chấp nhận được.
Hỗ trợ nâng cao
Hỗ trợ nâng cao, bổ sung có sẵn cho các tổ chức mua Office 365 có yêu cầu nhiều hỗ trợ cá nhân hơn
Dịch vụ Microsoft
HiệnẨn
Đối với những tổ chức đánh giá khối lượng công việc điện toán đám mây
Cung cấp chuyên môn cho chuyển tiếp được quản lý tốt và các thao tác đang thực hiện trên công nghệ Microsoft. Các cung cấp bao gồm chiến thuật và kế hoạch, triển khai Office 365, khối lượng công việc điện toán đám mây khác và tiếp nhận người dùng để tăng thời gian của bạn đến giá trị
Premier Cloud for Office 365
HiệnẨn
Đối với các tổ chức là doanh nghiệp
Cung cấp hỗ trợ Office 365 nâng cao, bao gồm hỗ trợ quản lý bởi Microsoft từ chuyên gia về điện toán đám mây, các dịch vụ chủ động dành riêng cho môi trường Office 365 của bạn và hỗ trợ phản ứng ưu tiên cao nhất
Premier Cloud for
Office 365
HiệnẨn
Đối với các tổ chức là doanh nghiệp
Cung cấp hỗ trợ Office 365 nâng cao, bao gồm hỗ trợ được quản lý bởi Microsoft từ chuyên gia về điện toán đám mây, các dịch vụ chủ động dành riêng cho môi trường Office 365 của bạn và hỗ trợ phản ứng ưu tiên cao nhất
Tính sẵn có ngôn ngữ hỗ trợ
 • Hỗ trợ cộng đồng Office 365 sẵn dùng cho các ngôn ngữ: tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung (Giản thể), tiếng Trung (Phồn thể), tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Italy, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Na Uy, tiếng Ba Lan, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
 • Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp qua điện thoại của Office 365 sẵn có cho các ngôn ngữ: tiếng Ả Rập, tiếng Bahasa, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung (Quảng Đông, Quan Thoại), tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Do Thái, tiếng Italy, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhận nhiều hỗ trợ hơn với đối tác Office 365 được chứng nhận
Office 365 được thiết kế để dễ dàng mua, sử dụng và mang đến một trải nghiệm quen thuộc giúp bạn nhanh chóng làm quen. Một Đối tác Microsoft có thể giúp bạn có được giá trị cao nhất từ khoản đầu tư của mình.
Tìm đối tác
Bạn luôn có thể tìm thấy giúp đỡ bất kể là tích hợp Office 365 vào các đầu tư CNTT hiện có của bạn hoặc chuyển quyền quản trị gói của bạn ra ngoài.
Làm cách nào một đối tác có thể giúp bạn di chuyển Office 365
Trước khi bạn bắt đầu đăng ký Office 365, một đối tác sẽ giúp bạn:
 • Xác định các nhu cầu kinh doanh và làm cách nào Office 365 và những giải pháp khác có thể giúp giải quyết những nhu cầu đó.
 • Truy cập cơ sở hạ tầng CNTT hiện tại của bạn, tìm ra cách cải thiện nó và sẵn sàng cho Office 365.
 • Chọn tổ hợp các dịch vụ Office 365 phù hợp để có những dịch vụ bạn cần để đạt các mục tiêu kinh doanh.
 • Phát triển kế hoạch cho đầu tư CNTT tiến triển tốt hơn.
 • Triển khai bằng chứng về khái niệm môi trường để bạn có thể kiểm tra Office 365 trước khi có cam kết rộng hơn.
Làm cách nào một đối tác có thể giúp bạn triển khai
Một khi bạn có kế hoạch di chuyển Office 365, một đối tác có thể giúp bảo đảm bạn thành công bằng cách:
 • Cung cấp triển khai toàn diện và hỗ trợ di chuyển để đảm bảo việc chuyển tiếp tiến hành thuận lợi.
 • Cấu hình các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu và tùy chỉnh SharePoint Online cho nhu cầu/chiều dọc cụ thể của bạn.
 • Quản lý các dịch vụ như hội thảo Skype for Business Online.
 • Đào tạo người dùng của bạn và người quản trị CNTT cách tận dụng hết khả năng của Office 365.
 • Thực hiện các tác vụ quản trị như đặt lại mật khẩu và thiết lập tài khoản người dùng mới.
 • Hỗ trợ người dùng với bộ phận trợ giúp CNTT.
 • Cung cấp các giải pháp bổ trợ cho Office 365, như: lưu trữ cá nhân Exchange Online/SharePoint Online, khối lượng công việc SharePoint Online, các giải pháp quản lý tài liệu và những giải pháp khác.

Office 365 FastTrack

FastTrack là trải nghiệm triển khai dịch vụ được bao gồm cho những khách hàng đủ điều kiện của Office 365. Các chuyên gia triển khai Microsoft sẽ cung cấp hỗ trợ cá nhân hóa để bảo đảm dịch vụ sẵn sàng được dùng trong toàn công ty. Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh)


Gói tiếp nhận có giới hạn thời gian: Đối với khách hàng đủ điều kiện trong khoảng thời gian giới hạn (1 tháng 9, 2014 đến 30 tháng 6, 2015) đã nhận Office 365 có thể được hỗ trợ tiếp nhận bổ sung hoặc được hoàn trả đối tác CNTT của họ để hỗ trợ quá trình tiếp nhận. Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh)

{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}