Office 365

Office của bạn có mặt mọi nơi

Hoàn thành công việc bất cứ đâu, trên hầu như bất cứ thiết bị nào mà bạn đang dùng.

Một người đàn ông cầm trong tay máy tính bảng. Bạn có thể làm việc ở bất cứ đâu với Office 365.
Office 365

Office của bạn có mặt mọi nơi

Hoàn thành công việc bất cứ đâu, trên hầu như bất cứ thiết bị nào mà bạn đang dùng.

Một người đàn ông cầm trong tay máy tính bảng. Bạn có thể làm việc ở bất cứ đâu với Office 365.
Office 365

Office của bạn có mặt mọi nơi

Hoàn thành công việc bất cứ đâu, trên hầu như bất cứ thiết bị nào mà bạn đang dùng.
Một người đàn ông cầm trong tay máy tính bảng. Bạn có thể làm việc ở bất cứ đâu với Office 365.
Một điện thoại thông minh, một màn hình máy tính và một máy tính bảng-Office 365 đi theo bạn.

Office của bạn đi cùng bạn

Dùng các công cụ quen thuộc với bạn ở mọi nơi
Office 365 cung cấp những ứng dụng mà bạn quen thuộc và các tệp luôn có thể truy cập và cập nhật được. Trực tuyến hoặc ngoại tuyến, làm việc tại bàn hoặc trong khi di chuyển, từ máy tính, máy Mac của mình, bạn có thể có thứ bạn cần, ở nơi và vào thời điểm bạn cần.
Lấy bản Office trên máy tính đầy đủ
Quản lý dễ dàng
Với nhiều gói Office 365, bạn có thể cài đặt các ứng dụng Office đầy đủ mới nhất vào các thiết bị của mình để bạn có thể làm việc ngoại tuyến hoặc trực tuyến.
Các ứng dụng Office 365 luôn cập nhật và dễ sử dụng và quản lý, cho bạn nhiều thời gian hơn để tập trung vào công việc của mình.
Quản lý dễ dàng
Các ứng dụng Office 365 luôn cập nhật và dễ sử dụng và quản lý, cho bạn nhiều thời gian hơn để tập trung vào công việc của mình.
Một điện thoại thông minh, một màn hình máy tính và một máy tính bảng-Office 365 đi theo bạn.

Office của bạn đi theo bạn

Dùng các công cụ quen thuộc với bạn ở mọi nơi
Office 365 cung cấp những ứng dụng mà bạn quen thuộc và các tệp luôn có thể truy cập và cập nhật được. Trực tuyến hoặc ngoại tuyến, làm việc tại bàn hoặc trong khi di chuyển, từ máy tính, máy Mac của mình, bạn có thể có thứ bạn cần, ở nơi và vào thời điểm bạn cần.
Lấy bản Office trên máy tính đầy đủ
Với nhiều gói Office 365, bạn có thể cài đặt các ứng dụng Office đầy đủ mới nhất vào các thiết bị của mình để bạn có thể làm việc ngoại tuyến hoặc trực tuyến.
Quản lý dễ dàng
Các ứng dụng Office 365 luôn cập nhật và dễ sử dụng và quản lý, cho bạn nhiều thời gian hơn để tập trung vào công việc của mình.
Một điện thoại thông minh được cầm bằng cả hai tay, hiển thị đang truy cập vào Office 365.

Làm việc trên lịch trình của bạn

Làm việc cùng nhau dễ dàng
Làm việc bất kể bạn ở đâu, bất cứ khi nào bạn cần, trên bất cứ thiết bị nào bạn chọn. Chia sẻ tệp. Tham gia các cuộc họp. Luôn đồng bộ với nhóm của bạn. Khi có việc cần hoàn thành, Office của bạn có mặt ngay.
Làm việc trên các thiết bị của bạn
Với một số gói, bạn có thể cài đặt Office trên tối đa năm PC/Mac và năm máy tính bảng (Windows), đồng thời chuyển đổi cài đặt sang các thiết bị mới bất cứ khi nào bạn cần—một cách nhanh chóng.
Hoàn thành công việc bất cứ ở đâu
Sửa và chia sẻ tệp từ bất cứ trình duyệt nào với Office Online. Dùng Office Mobile trên Windows Phones để xem và sửa tệp.
Một điện thoại thông minh cầm bằng cả hai tay, hiển thị đang truy cập vào Office 365.

Làm việc trên lịch trình của bạn

Làm việc cùng nhau dễ dàng
Làm việc bất kể bạn ở đâu, bất cứ khi nào bạn cần, trên bất cứ thiết bị nào bạn chọn. Chia sẻ tệp. Tham gia các cuộc họp. Luôn đồng bộ với nhóm của bạn. Khi có việc cần hoàn thành, Office của bạn có mặt ngay.
Làm việc trong tất cả các thiết bị
Hoàn thành việc bất cứ ở đâu
Với một số gói, bạn có thể cài đặt Office trên tối đa năm PC/Mac và năm máy tính bảng (Windows), đồng thời chuyển đổi cài đặt sang các thiết bị mới bất cứ khi nào bạn cần—một cách nhanh chóng.
Sửa và chia sẻ tệp từ bất cứ trình duyệt nào với Office Online. Dùng Office Mobile trên Windows Phones để xem và sửa tệp.
Một máy tính bảng hiển thị lưu trữ tệp cá nhân của nhân viên và chia sẻ trang trong Office 365.

Không bao giờ bỏ lỡ điều gì

Chi phí ít hơn, nhiều thời gian làm việc hơn
Dùng thời gian của bạn để làm việc thay vì cài đặt, cập nhật và chắc chắn mọi người luôn đồng bộ. Office 365 thực hiện tất cả các thao tác này bên trong hệ thống để bạn có thể ngay lập tức làm việc.
Luôn là phiên bản mới nhất
Office 365 luôn cập nhật nên bạn sẽ luôn làm việc với phiên bản mới nhất của những ứng dụng ưa thích, như Word, Excel, PowerPoint và Outlook.
Luôn là các tệp bạn cần
Vì các tệp của bạn được tự động lưu trực tuyến, bạn có thể truy cập, sửa và chia sẻ phiên bản mới nhất, kể cả khi bạn đang di chuyển.
Một máy tính bảng hiển thị lưu trữ tệp cá nhân của nhân viên và chia sẻ trang trong Office 365.

Không bao giờ bỏ lỡ điều gì

Chi phí ít hơn, nhiều thời gian làm việc hơn
Dùng thời gian của bạn để làm việc thay vì cài đặt, cập nhật và chắc chắn mọi người luôn đồng bộ. Office 365 thực hiện tất cả các thao tác này bên trong hệ thống để bạn có thể ngay lập tức làm việc.
Luôn là phiên bản mới nhất
Luôn là các tệp bạn cần
Office 365 luôn cập nhật nên bạn luôn làm việc với phiên bản mới nhất của những ứng dụng ưa thích, như Word, Excel, Powerpoint và Outlook.
Vì các tệp của bạn được tự động lưu trực tuyến, bạn có thể truy cập, sửa và chia sẻ phiên bản mới nhất, kể cả khi bạn đang di chuyển.
Luôn là phiên bản mới nhất
Office 365 luôn cập nhật nên bạn luôn làm việc với phiên bản mới nhất của những ứng dụng ưa thích, như Word, Excel, Powerpoint và Outlook.
Luôn là các tệp bạn cần
Vì các tệp của bạn được tự động lưu trực tuyến, bạn có thể truy cập, sửa và chia sẻ phiên bản mới nhất, kể cả khi bạn đang di chuyển.

Chỉ cần Office?

Lấy phiên bản Office gần đây nhất không có các dịch vụ trực tuyến.

Câu hỏi được trả lời

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi của bạn, từ yêu cầu hệ thống đến các tài nguyên để bạn bắt đầu làm quen.

Tìm hiểu từ người khác

Hỏi các doanh nghiệp khác về kinh nghiệm của họ với Office 365 tại Cộng đồng Office 365.
{"pmgControls": [ {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"} ,{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black; text-align: left;"} ]}